Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 14, 2020 in Uncategorized | 0 comments

14.11 Dzień Czystego Powietrza – jak dachy zielone pomagają oczyszczać powietrze

14.11 Dzień Czystego Powietrza – jak dachy zielone pomagają oczyszczać powietrze

Z okazji Dnia Czystego Powietrza kilka informacji na temat tego, w jaki sposób dachy zielone przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń zawartych w powietrzu.
Roślinność występująca na tych powierzchniach produkuje tlen w procesie fotosyntezy, pochłaniając przy tym dwutlenek węgla.

Łąka kwietna na dachu zielonym, fot. Katarzyna Wolańska

Poza tym dachy zielone stanowią izolację termiczną, dzięki czemu poprawiają efektywność energetyczną budynków.
Obniżając temperaturę, przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala na redukcję zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, które są emitowane przy produkcji energii.
Stosując dachy zielone ograniczamy emisyjność ogrzewania budynków zimą i chłodzenia latem.

Łąka kwietna na budynku biurowym w Krakowie, fot. Katarzyna Wolańska

Pozostałe korzyści dla środowiska naturalnego wynikające ze stosowania dachów zielonych to: retencjonowanie wód opadowych i zmniejszanie ryzyka powodzi miejskich, zapobieganie miejskiej wyspie ciepła i niwelowanie negatywnych skutków tego zjawiska, wspieranie różnorodności biologicznej (tworzenie siedlisk dla fauny i flory) w miastach i tworzenie zielonych korytarzy