Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 18, 2017 in Smart City | 0 comments

Zielone torowiska z rozchodników

Zielone torowiska z rozchodników

Pokrycie torowisk tramwajowych zielenią w miastach jest możliwe przez zabudowę trawą lub poprzez układanie mat rozchodnikowych.

Pozwala to na zwiększenie aktywnej powierzchni biologicznie czynnej i zmniejszenie hałasu.

Zielone torowiska retencjonują wody opadowe, są użyteczne w procesach adaptacji miasta do zmian klimatu, mogą być pomocne w procesach gospodarowania wodą opadową w miastach.

Maty rozchodnikowe są mniej pracochłonne, trwalsze i mniej kosztowne w utrzymaniu niż trawa – nie wymagają koszenia, ani stosowania systemów nawadniających.

Na zdjęciu przykład wykorzystania mat rozchodnikowych na torowiskach tramwajowych w Le Mans, we Francji, gdzie od 2006 roku zastosowano na torowiskach już 7 000 m2 mat rozchodnikowych Sedum-mix Sempergreen.

zielone torowiska Sempergreen

W sprawie szczegółów technicznych i wyceny prosimy o kontakt na: piotr.wolanski@dachyzielone.net