Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sie 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wspieranie budowy dachów zielonych w miastach – pionierskie działania we Wrocławiu

Wspieranie budowy dachów zielonych w miastach – pionierskie działania we Wrocławiu

Wrocław wspiera budowę dachów i ścian zielonych. We wrześniu 2015 Rada Miejska przyjęła „Uchwałę nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia”. Zgodnie z uchwałą powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy, czy zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15m2, zostają zwolnione od podatku od nieruchomości.

Zielony ogród na dachu musi być wielowarstwowy, rośliny powinny być wieloletnie, a warstwa wegetacyjna nie może być mniejsza niż 40 cm. Na podstawie uchwały zwolnieniu nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy dokładnie określają wielkość powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku, które  podlegają zwolnieniu od podatku w odniesieniu do udziału procentowego dachów zielonych w ogólnej powierzchni dachów oraz powierzchni nasadzeń ogrodów wertykalnych. Uchwała ma obowiązywać do końca 2021r. i stanowi pierwsze zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska, które zapowiadają władze Wrocławia.

Łąka kwietna na dachu zielonym, fot. Katarzyna Wolańska

W uzasadnieniu uchwały zostały podane zalety ekologiczne i ekonomiczne takich rozwiązań: Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach, nie tylko pełnią funkcję estetyczną, ale oferują również wiele korzyści, a w dłuższej perspektywie pozwalają zaoszczędzić środki finansowe.

Zielone dachy chronią membranę dachową przed ekstremami temperaturowymi, gradem i czynnikami atmosferycznymi przedłużając tym samym jej żywotność. Odciążają kanalizację miejską, w szczególności przy silnych opadach. Struktura i roślinność zielonego dachu zatrzymuje wilgoć, a następnie wyparowuje ją do atmosfery.

Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach efektywnie ochładzają budynki, dostarczają wody do atmosfery i wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. Zielone dachy stanowią obecnie silną tendencję w budownictwie nowoczesnej architektury miejskiej. Tereny zielone zmniejszają miejskie enklawy ciepła.

Jak powiedziała nam Małgorzata Bartyna-Zielińska, Ogrodnik Miejski z Biura Ochrony Przyrody i Klimatu we Wrocławiu zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/268/15 z dnia 3 września 2015 r., wg stanu na koniec roku 2017 wyglądają następująco:
w 2015 r. skorzystało 16 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 11,04 zł;
w 2016 r. skorzystało 45 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 396,67 zł;
w 2017 r. skorzystało 46 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 437,77 zł;

Zwolnienia od podatków mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

Wartość zwolnień w kolejnych latach będzie uzależniona od ilości podmiotów spełniających wymogi przedmiotowej uchwały  do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości. Trwają prace nad poszerzeniem zakresu uchwały w celu  wprowadzenia dodatkowych zachęt w zakresie inwestycji w zieloną infrastrukturę.