Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 16, 2016 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Relacja Konferencja DAFA dla gmin i miast

Relacja Konferencja DAFA dla gmin i miast

14.09.16 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. Inicjatorem było Stowarzyszenie DAFA, patronat medialny objął portal www.ZielonaInfrastruktura.pl.

Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dedykowana była w głównej mierze przedstawicielom samorządów lokalnych, urbanistom i urzędnikom miejskim oraz architektom, projektantom i reprezentantom firm wykonawczych.

Jej celem była promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu.

Program konferencji objął tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu.

Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia DAFA – Witold Okoński wspólnie z Grzegorzem Lipiec – Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego.

Od lewej: Prezes Stowarzyszenia DAFA – Witold Okoński i Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Część merytoryczną rozpoczęła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która wykładem „Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach” przekonywała, że w obliczu intensyfikacji zabudowy miast, dachy zielone są odpowiedzią na przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom urbanizacji i sposobem na poprawę warunków termiczno-klimatycznych, jakości powietrza oraz bilansu wodnego.

Ewa Burszta-Adamiak (źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego)

Piotr Wolański w prezentacji: „Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego” przybliżył słuchaczom warstwową budowę systemu zielonego dachu oraz przykłady dobrych praktyk. Wskazał na znaczenie opracowanego w Stowarzyszeniu DAFA pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

W uzasadnieniu tezy, że stosowanie dachów zielonych o dużych powierzchniach niweluje negatywne skutki zjawiska miejskiej wyspy ciepła przywołał wyniki raportu projektu badawczego dot. miejskiej wyspy ciepła w Krakowie oraz efekty inwentaryzacji dachów zielonych na obszarze Krakowa.

Piotr Wolański APK Dachy Zielone (źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego)

Arch. kraj. Izabela Małachowska – Coqui, która od 10 lat zajmuje się projektowaniem dachów zielonych, zaprosiła słuchaczy na inspirujący spacer po zrealizowanych projektach: „Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof oraz Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii w Krakowie”.

Omówiła również założenia programu Strategii zielonych dachów miasta Hamburg. Stymulacja budowy dachów zielonych jest dla miasta ratunkiem przed częstymi powodziami. W ramach programu od 2014 powstały 44 hektary powierzchni zielonych dachów, a w kolejnych latach planuje się powstanie kolejnych 100 hektarów. 

Wywiad z Panem Klausem Hoppe z Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii miasta Hamburg znajdą Państwo na naszym portalu http://zielonainfrastruktura.pl/strategia-zielonych-dachow-miasta-hamburg-wywiad/

Izabela Małachowska-Coqui (źródło Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego).

Konferencja była okazją do zaprezentowania opracowanych w Stowarzyszeniu DAFA „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL.

Witold Okoński zaznaczył, że do tej pory nie było w Polsce opracowania, obejmującego w kompleksowy sposób zasady projektowania i poprawnego wykonywania dachów zielonych oraz określającego wymagania dla materiałów stosowanych w tej technologii.

Prezes DAFA zaprezentował również najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i wykonywaniu dachów zielonych oraz ich negatywne skutki. Podkreślił, że stosowanie się do zaleceń w Wytycznych DAFA pozwoli na ich uniknięcie i zapewnienie trwałego i funkcjonalnego pokrycia dachowego.

Witold Okoński (źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego)

Cennym punktem programu było wystąpienie Marii Stankiewicz „Przykładowe realizacje zielonych dachów i żyjących ścian w polskich gminach. Przegląd źródeł finansowania”, reprezentującej Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które działa na rzecz kształtowania lokalnej
polityki energetycznej i ochrony klimatu, prowadząc działalność dydaktyczną polskich gmin w zakresie przekazywania know-how i najlepszych praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów oraz żyjących ścian.

Maria Stankiewicz (źródło Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego).

Prelegentka wskazała szereg dostępnych dotacji dla inwestycji w odnawialne źródła energii i energetykę niskoemisyjną po które mogą sięgać gminy, zachęcając do korzystania z tych środków.

Na zakończenie Joanna Kiersnowska z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w swoim wystąpieniu zaprezentowała „Działania Województwa Małopolskiego na rzecz poprawy jakości powietrza”.

Słuchacze Konferencji (źródło Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego).

Patronat medialny:

zielona-infrastruktura-logo male