Pages Menu
Categories Menu

Współpraca

Portal tematyczny dla pasjonatów zielonej infrastruktury, dachów i tarasów zielonych, ogrodów wertykalnych, retencji wód opadowych, tematyki zrównoważonego rozwoju miast, smart city, adaptacji do zmian klimatu, budownictwa ekologicznego, różnorodności biologicznej w miastach.

Specjalizujemy się w tematyce zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń, a także retencji wód opadowych i różnorodności biologicznej na terenach miejskich.

Współtworzymy znaczące wydarzenia i konferencje związane z tematyką smart city, zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu.

Byliśmy jednym z inicjatorów wydania i braliśmy udział w opracowaniu pierwszego oraz drugiego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Jesteśmy autorami licznych publikacji na łamach czasopism oraz mediów internetowych, a także wypowiedzi eksperckich w takich mediach jak TVN24 czy Rzeczpospolita Nieruchomości.

Prowadziliśmy projekt badawczy, w wyniku którego powstała:

 inwentaryzacja dachów zielonych na terenie Krakowa

– publikacja dotycząca wpływu dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

– publikacja dotycząca zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Krakowie

Nasz portal obejmuje patronaty medialne nad znaczącymi konferencjami:

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, 19-21.09.2019 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

23 edycja Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami, ABRYS, 3-5.09.2019 Karpacz

10. Międzynarodowa Konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, Poznań i Berlin

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment 2018, Warszawa

III Forum Green Smart City głos nauki w walce ze smogiem, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Festiwal Naturalnego Budowania, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, organizator Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

II Forum Smart City głos nauki w walce ze smogiem – organizator Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, patronat Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Konferencja „Nowoczesna technologie dla terenów zieleni” – organizator Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Ogrody Rakoczy.

Konferencja „Warszawskie Rozmowy Architektoniczne Revital Total”

„Zielone Miasto” projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016, zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Konferencja IT w Administracji GigaCon

IV Smart City Forum

Konferencja „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, inicjator Stowarzyszenie DAFA, Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Konferencja „ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych” w ramach Warszawskich Rozmów Architektonicznych.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU

Zapraszamy do współpracy:

Do współpracy podchodzimy indywidualnie. Współpracujemy z firmami i instytucjami zainteresowanymi zielonym marketingiem i ekowizerunkiem.

Osoby lub firmy zainteresowane patronatem medialnym nad organizowanym wydarzeniem, content marketingiem, zamieszczeniem reklamy lub artykułu merytorycznie związanego z tematyką adaptacji do zmian klimatu, zielonej infrastruktury, retencji wód opadowych, ścian i dachów zielonych, różnorodności biologicznej w miastach, szeroko pojętego budownictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju miast zapraszamy do kontaktu na adres: redakcja@zielonainfrastruktura.pl