Pages Menu
Categories Menu

Posted by on paź 5, 2016 in Smart City | 0 comments

Ralacja IV Smart City Forum

Ralacja IV Smart City Forum

14­-15.09.16 w Warszawie odbyła się IV już edycja Smart City Forum, wydarzenia poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast, nad którą patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. W konferencji uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska).

Gośćmi Honorowymi którzy uświetnili pierwszy dzień byli: Hanna Gronkiewicz ­Waltz (Prezydent m.st. Warszawy) oraz Tom Voege (ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum, OECD).

Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako miasta inteligentnego. Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizien, czyli inteligentny mieszkaniec. Ważnym aspektem było również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami.

Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” ­ nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia i wnioski na przyszłość. W dyskusjach wzięli udział m.in. Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublina), Tadeusz Kościński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bluj (Wiceprezydent Miasta Wrocławia), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce), Danuta Kamińska (Skarbnik Miasta Katowice) oraz Adrian Kurowski (Dyrektor Visa Europe w Polsce).

Drugi dzień konferencji otworzył Michał Kurtyka (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii). Pierwszy blok tematyczny dotyczył energetyki miejskiej, w tym kwestii związanych m.in. z energooszczędnością, smart grid oraz osobistym zarządzaniem energią przez mieszkańca.

Kolejna debata forum skupiona była wokół mobilności miejskiej i systemu zarządzania transportem, podczas panelu poruszone zostały tematy automatyzacji transportu, wykorzystania geolokalizacji w transporcie, czy też smart parking.

Dyskusja kończąca drugi dzień, ale nie mniej ważna, to debata o edukacji w tym m.in. o dostarczaniu cyfrowych zasobów edukacyjnych, współpracy oświaty z przedsiębiorstwami i administracją oraz ujednoliceniu oferty edukacyjnej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in.: Marcin Pluta (Burmistrz Miasta Brzeziny), Rafał Soja (Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż), Mirosław Kozłowicz (Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy), Alain Van Gaever (Policy Officer, Directorate­ General for Mobility and Transport, Komisja Europejska), Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku) oraz Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Miasta Gdyni).

Smart City Forum jest wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. IV edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Zapraszamy na kolejną edycję Smart City Forum już na początku 2017 roku.

Patronat medialny: