Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 17, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Patronat medialny, Wyróżnione | 0 comments

Partner Polskiego Kongresu Klimatycznego – emisja 15.12.21

Partner Polskiego Kongresu Klimatycznego – emisja 15.12.21

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której będą omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu. Partnerem wydarzenia i patronem medialnym jest portal ZielonaInfrastruktura.pl. Emisja on-line 15.12.2021. Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i  jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych. Zapis video Kongresu będzie dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl Polski Kongres Klimatyczny to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia. Prelegentami będą liderzy ze świata nauki, biznesu, firm doradczych, kancelarii prawnych, instytucji finansujących, samorządów i instytucji publicznych, między innymi Ministerstwa Klimatu i  Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska –...

Read More

Posted by on Lut 11, 2021 in Dachy zielone, Prawo, Publikacje, Wyróżnione | 0 comments

Nowe wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“

Nowe wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“

Na początku 2021 roku ukazało się drugie, zaktualizowane polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych. Wytycznych do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych“ bazujące na „Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen” opracowanym przez FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. – w skrócie FLL, Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w 2018 roku. Nad wydaniem wytycznych pracowało Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, które już od 2013 roku jest członkiem i aktywnie współpracuje z FLL oraz kupiło licencję na wydanie tej publikacji w Polsce i uzyskało autoryzację ze strony tej instytucji. W prace merytoryczno-redakcyjne nad wytycznymi, zaangażowani zostali niezależni eksperci. Redakcję merytoryczną poprowadziła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) we współpracy z ekspertami: dr inż. Martą Weber-Siwirską (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Jackiem Nowakiem (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Ryszardem Klattem (rzeczoznawca DAFA) oraz zespołem redakcyjnym, na który składają się doświadczeni praktycy, reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA (w kolejności alfabetycznej: Andrzej Kania, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, Krzysztof Wielgus, Katarzyna...

Read More

Posted by on Kwi 15, 2015 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła, Publikacje, Smart City, Wyróżnione | 0 comments

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl)  Dachy zielone Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów jest jedną ze strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miasta przede wszystkim w zakresie mitygacji efektu miejskiej wyspy ciepła (Błażejczyk i in. 2014) i tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Trzy podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to: redukcja zanieczyszczeń powietrza opóźnienie odpływu wody opadowej osłabienie miejskiej wyspy ciepła Rys. 1. Oddziaływanie dachów zielonych na klimat Wpływ dachów zielonych na temperaturę Dachy pokryte roślinnością są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych wskutek: zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promieniowania– A)większa część promieniowania słonecznego jest odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15 – 0,40) w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1) co powoduje, że nagrzewa się on w mniejszym stopniu;...

Read More