Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Paź 21, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Climathon 2017, Kraków 27.10

Climathon 2017, Kraków 27.10

Energia dla klimatu – dołącz do nas! Stwórz własny projekt ochrony klimatu w Krakowie. 200 miast na świecie, 24 godziny kreatywnej pracy, gorące dyskusje, łączenia na żywo – tak będzie wyglądać kolejna edycja Climathonu w Krakowie. Start 27 października w Ambasadzie Krakowian o godzinie 13:00. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest – Energia dla klimatu. Wszyscy uczestnicy będą mieli za zadanie zaprojektować  rozwiązanie promujące ochronę klimatu w Krakowie, zwiększające zaangażowanie społeczeństwa. Projekty powinny uwzględniać źródła oraz informacje Urzędu Miasta Krakowa, stawiać na działania promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, wzrostem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem energii odnawialnej. Każdy projekt powinien też uwzględnić budżet na realizację – do 30 tysięcy złotych. Nad pracami zespołów czuwać będą doradcy, eksperci oraz mentorzy. Planowane są również łączenia na żywo z innymi miastami świata. Projekty zostaną ocenione przez jury. Najlepszy ma szansę zostać wdrożony przez Urząd Miasta Krakowa.  Fundacja Aeris Futuro wspólnie z jednym z partnerów przygotowała specjalną nagrodę dla wszystkich uczestników – wyjazd do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH...

Read More

Posted by on Wrz 24, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 13.10.2017

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 13.10.2017

MASTERPLAN – KONKURS – STANDARDY instrumenty jakości projektów realizacyjnych FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W WARSZAWIE FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY PRACOWNIA COQUI MALACHOWSKA COQUI zapraszają na WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania. Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej, które umożliwia sprawną realizację projektów. Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, dziennikarzy, instytucji naukowych. TERMIN: 13.10.2017 GODZINA: 14:30 – 19:00 MIEJSCE: Pałac Zamoyskich – SARP, ul. Foksal 2, Warszawa PROGRAM KONFERENCJI: Przywitanie / wprowadzenie do tematu: Fried Nielsen, Radca Minister, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie Monika Komorowska, Naczelnik Wydz. Dialogu w Planowaniu...

Read More

Posted by on Wrz 17, 2017 in Uncategorized | 0 comments

MOCNO ZIELONE MIASTO relacja z konferencji

MOCNO ZIELONE MIASTO relacja z konferencji

Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w tym roku doskonałą frekwencję ponad 260 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Reprezentowane były: urzędy ochrony środowiska, zakłady zieleni miejskiej, zarządy dróg miejskich, zakłady urządzania i utrzymania zieleni, firmy projektujące, zakładające i pielęgnujące tereny zieleni, szkoły, łącznie z 82 miejscowości. Najliczniejsze grupy uczestników to: firmy urządzające (27%) i urzędnicy miejscy (53,5%), czyli wykonawcy i inwestorzy. Taka struktura pozwoliła na spojrzenie na przedstawione zagadnienia z dwóch punktów widzenia i wywołała ciekawą dyskusję. Pierwszy blok prelekcji poruszał zagadnienia związane z roślinami. Omawiane było znaczenie starych drzew w strukturze zieleni miejskiej – ich rola jako źródło bioróżnorodności, walory nie do zastąpienia przez nowe nasadzenia, a jednocześnie konieczność pielęgnacji. Mają także udział w fitoremediacji, czyli oczyszczaniu środowiska, której poświęcony był kolejny wykład. Intensywnie użytkowane tereny zurbanizowane narażone są na ogromnie zanieczyszczenie pyłami, metalami ciężkimi i rośliny wykonują konkretną pracę wiążąc szkodliwe substancje i oczyszczając powietrze. Zieleń miejska to także kolory, które dają kwiaty. Rośliny cebulowe, coraz częściej sadzone w miastach mechanicznie oraz wprowadzane do zieleni byliny, nadają koloru i radości betonowej zabudowie. Aby mogły powstać...

Read More

Posted by on Sie 31, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Katowice 118 tys. osób w  skorzysta z nowego systemu zagospodarowania wód opadowych

Katowice 118 tys. osób w skorzysta z nowego systemu zagospodarowania wód opadowych

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także minimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to cel uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie 118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł. Podpisana 31 sierpnia 2017 r. umowa między Romanem Wójcikiem, Wiceprezesem NFOŚiGW, a Władysławem Spyrką, Prezesem i Andrzejem Cebulą, Członkiem Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej będzie finansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi). Zakres rzeczowy projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” przewiduje: budowę i przebudowę ok. 7 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 11 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie możliwość retencjonowania wody na ok. 6,5 tys. m3, a ponadto ok. 118 tysięcy osób zostanie objętych systemem...

Read More

Posted by on Sie 21, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Piknik z Klimatem – Warszawa 27 sierpnia

Piknik z Klimatem – Warszawa 27 sierpnia

Zapraszamy do udziału w Pikniku z Klimatem i na stoisko Adaptcity.pl, gdzie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami adaptacyjnymi takimi jak: zielone dachy, zielone ściany oraz ogrody deszczowe. Patronat medialny nad stoiskiem objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. Piknik odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. (niedziela) na Placu Zamkowym w Warszawie, w godzinach 11:30 – 16:30. Hasło przewodnie „Każda podróż może być klimatyczna”.   Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przygotowała z tej okazji bogaty program oraz wiele niespodzianek dla Warszawiaków i turystów, którzy odwiedzą stoisko Instytutu. Na stoisku będzie można porozmawiać z ekspertami  między innymi o zielonych dachach, zielonych ścianach oraz ogrodach deszczowych w mieście. Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprezentuje rozwiązania adaptacyjne, jakie można stosować w mieście, tym samym dostosowując je do zmian klimatycznych, które coraz częściej nas dotykają. Poniżej prezentujemy program:   Adaptacja do zmian klimatu to temat bardzo ważny w działaniach Instytutu, który prowadzi obecnie projekt ADAPTCITY, którego celem jest przygotowanie Strategii adaptacji dla miasta Warszawy. Warszawie potrzebne są rozwiązania adaptacyjne, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza.    ...

Read More

Posted by on Sie 12, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Zielone dachy miododajne – ochrona pszczół w mieście

Zielone dachy miododajne – ochrona pszczół w mieście

Obecnie coraz więcej mówi się o masowym ginięciu pszczół, na co duży wpływ mają zmiany w rolnictwie – monokultury zajmujące wielkie powierzchnie, zwalczanie chwastów lub stosowanie oprysków substancjami szkodliwymi dla zapylaczy. Pszczoły są jednak mistrzami adaptacji do nowych warunków, dlatego przenoszą się na tereny zurbanizowane, gdzie paradoksalnie różnorodność roślin jest większa niż na współczesnej wsi. Aby przetrwać, pszczoły muszą zebrać w ciągu roku ponad 100 kg nektaru i pyłku rocznie. Optigruen chcąc wspomóc ratowanie owadów zapylających zaproponował nowe rozwiązanie dachu naturalnego – zielony dach miododajny. Opiera się on na odpowiednim doborze roślin o bardzo wysokiej miododajności, czyli wydzielających dużo nektaru i chętnie odwiedzanych przez pszczoły. Bogata mieszanka roślin kwitnących od wczesnej wiosny do późnej jesieni gwarantuje odpowiednie warunki dla zbioru pyłku przez owady oraz zapewnia wysoką wartość estetyczną dachu. Optigruen przyłączył się do „Akcji Ratuj pszczoły”, która swoimi działaniami wpisuje się w nurt pszczelarstwa miejskiego oraz ma na celu, ochronę pszczół i ogólną poprawę jakości życia pszczół.  Cechami wyróżniającymi rozwiązanie systemowe „Dach naturalny”, w tym miododajny są: bardzo duża bioróżnorodność gatunków flory i fauny, wysoka...

Read More