Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sie 16, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Dachy zielone a adaptacja do zmian klimatu – przykłady świadomej polityki w miastach

Dachy zielone a adaptacja do zmian klimatu – przykłady świadomej polityki w miastach

W polskich miastach opracowywane są obecnie plany adaptacji do zmian klimatu. Warto przy tej okazji przypomnieć przykłady miast, które świadomie kształtują swoją strategię wykorzystywania dachów zielonych jako elementu zielonej infrastruktury i narzędzia adaptacji do zmian klimatu. Kopenhaga, Hamburg, Bazylea, Portland i …Wrocław. W tych m.in. miastach prowadzone są działania, których celem jest wspieranie budowy dachów zielonych jako narzędzia służącego retencjonowaniu wód opadowych, przeciwdziałaniu miejskiej wyspie ciepła i adaptacji do zmian klimatu. Dobrym przykładem wspierania na szczeblu krajowym i gminnym rozwoju dachów zielonych jako rozwiązań proekologicznych i przeciwpowodziowych jest Dania i miasto Kopenhaga. Dania stworzyła rządowy program, dotyczący działań adaptacyjnych w odniesieniu do zmian klimatycznych, w ramach którego każde miasto miało przygotować plan działań adaptacyjnych. Skutkiem zmian klimatu są gwałtowne zjawiska atmosferyczne i anomalia pogodowe np. nawałnicowe deszcze – Kopenhaga doświadczyła poburzowych podtopień w 2011r., co spowodowało, że politycy zaczęli z większą determinacją działać w kierunku rozwiązań, które będą zapobiegać w przyszłości podobnym katastrofom. W Kopenhadze powstał Adaptacyjny Plan Klimatyczny, zakładający wiele zielonych inicjatyw i projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom zmian...

Read More

Posted by on Sie 14, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Retencjonowanie wód opadowych przez dachy zielone

Retencjonowanie wód opadowych przez dachy zielone

Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście. Jak wykazują konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektów, których celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu („Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”), jednym z największych wyzwań dla miast w Polsce są opady nawałnicowe i miejskie powodzie. Tradycyjne systemy kanalizacji nie sprawdzają się w tych sytuacjach. Trzeba szukać dodatkowych rozwiązań. Aktualnie następuje zmiana myślenia o sposobie zagospodarowania wód opadowych w miastach. Nie zaleca się już dążenia do jak najszybszego odprowadzenia wody, ale tworzenie jako bardziej efektywnych systemów rozproszonej retencji i zagospodarowywania wody opadowej w miejscu, gdzie występuje deszcz. Takie systemy retencji rozproszonej można tworzyć na bazie sieci błękitno-zielonej infrastruktury, czyli połączenia w jeden system pojedynczych, nawet drobnych elementów z zakresu stosowania zieleni oraz różnego typu rozwiązań hydrologicznych. Zielona infrastruktura...

Read More

Posted by on Sie 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wspieranie budowy dachów zielonych w miastach – pionierskie działania we Wrocławiu

Wspieranie budowy dachów zielonych w miastach – pionierskie działania we Wrocławiu

Wrocław wspiera budowę dachów i ścian zielonych. We wrześniu 2015 Rada Miejska przyjęła „Uchwałę nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia”. Zgodnie z uchwałą powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy, czy zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15m2, zostają zwolnione od podatku od nieruchomości. Zielony ogród na dachu musi być wielowarstwowy, rośliny powinny być wieloletnie, a warstwa wegetacyjna nie może być mniejsza niż 40 cm. Na podstawie uchwały zwolnieniu nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przepisy dokładnie określają wielkość powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku, które  podlegają zwolnieniu od podatku w odniesieniu do udziału procentowego dachów zielonych w ogólnej powierzchni dachów oraz powierzchni nasadzeń ogrodów wertykalnych. Uchwała ma obowiązywać do końca 2021r. i stanowi pierwsze zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska, które zapowiadają...

Read More

Posted by on Sie 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Co może być dachem zielonym – przykłady z polskich miast

Co może być dachem zielonym – przykłady z polskich miast

W Polsce istnieje już wiele inwestycji, gdzie zastosowano dachy i tarasy zielone. Najwięcej tego typu obiektów jest oczywiście w w Warszawie, ale także w innych miastach możemy znaleźć efektowne realizacje z zastosowaniem technologii zielonych dachów. Mogą to być dachy zdobiące rezydencje prywatne i osiedla mieszkaniowe, stropodachy parkingów i garaży podziemnych (Plac na Groblach w Krakowie), patia nowo budowanych osiedli, łąki kwietne na tarasach budynków biurowych zielone tarasy przy obiektach hotelowych, zieleń na dachach galerii handlowych (np. na dachu galerii „Tarasy Zamkowe” w Lublinie, w kompleksie Sky Tower we Wrocławiu, Centrum handlowym Arkadia w Warszawie, Galerii Sfera w Bielsku-Białej, Centrum Handlowym Plaza w Sosnowcu), na obiektach związanych z rekreacją (np. Baza wioślarska w Iławie, Termy maltańskie w Poznaniu, Terma Bania w Białce Tatrzańskiej), instytucjach artystycznych (Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku), czy na budynkach użyteczności publicznej (piękny ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Kliniki Rehabilitacji w Bydgoszczy, Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, przedszkolu w Raciechowicach, Budynku...

Read More

Posted by on Sie 12, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Czym jest zielona infrastruktura – dachy zielone jako element zielonej infrastruktury w miastach

Czym jest zielona infrastruktura – dachy zielone jako element zielonej infrastruktury w miastach

Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych (tzw. usługi ekosystemów). Zielone (z zastosowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego mikroklimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście (bioróżnorodność). Budowanie zielonych dachów, zwłaszcza ekstensywnych (dachy budynków pokryte roślinnością), zielonych ścian (ściany budynków pokryte roślinnością) oraz pozostawianie niezabudowanych terenów zielonych, czy tworzenie nowych nasadzeń zieleni w tkance miejskiej (nawet na małym obszarze) to elementy składowe tzw. zielonej infrastruktury w miastach, czyli działań związanych z instalacją roślin w mieście. W połączeniu z rozwiązaniami z zakresu niebieskiej infrastruktury (system gospodarowania wodą), infrastruktura zielona zwiększa retencję wody deszczowej i stanowi element zapobiegania powodziom (Podręcznik adaptacji dla miast, 2015). Rola zielonej infrastruktury we współczesnych miastach została podkreślona poprzez przyjęcie przez Komisję Europejską w maju 2013 r. specjalnej strategii, której celem jest zachęcenie do stosowania zielonej infrastruktury i szerszego jej uwzględniania w planowaniu przestrzennym. Więcej na ten temat: Zielona infrastruktura w strategii Komisji Europejskiej Ze względu na potrzebę adaptacji...

Read More

Posted by on Sie 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła przez dachy zielone

Niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła przez dachy zielone

Na skutek zmian klimatu coraz częściej doświadczamy w miastach na zmianę skrajnych zjawisk. Z jednej strony nawałnicowych opadów, które powodują podtopienia i tzw. powodzie miejskie. A z drugiej długotrwałych upałów, których negatywne oddziaływanie potęgowane jest dodatkowo przez efekt miejskiej wyspy ciepła. Miasta szczelnie zabudowane betonem i asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, papą, czy innymi materiałami bitumicznymi nie tylko nie są zdolne do retencjonowania wód opadowych, ale także nagrzewają się nadmiernie. Efekt chłodzący w takich miastach można uzyskać stosując na dużych obszarach drzewa i tereny zielone oraz wodne. Można też stosować zieleń na dachach – większy obszar dachów i ścian zielonych obok parków, ogrodów, drzew, jezior w mieście może pomóc utrzymać panującą tam temperaturę na akceptowalnym poziomie. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8 stopni nocą...

Read More