Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sie 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła przez dachy zielone

Niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła przez dachy zielone

Na skutek zmian klimatu coraz częściej doświadczamy w miastach na zmianę skrajnych zjawisk. Z jednej strony nawałnicowych opadów, które powodują podtopienia i tzw. powodzie miejskie. A z drugiej długotrwałych upałów, których negatywne oddziaływanie potęgowane jest dodatkowo przez efekt miejskiej wyspy ciepła. Miasta szczelnie zabudowane betonem i asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, papą, czy innymi materiałami bitumicznymi nie tylko nie są zdolne do retencjonowania wód opadowych, ale także nagrzewają się nadmiernie. Efekt chłodzący w takich miastach można uzyskać stosując na dużych obszarach drzewa i tereny zielone oraz wodne. Można też stosować zieleń na dachach – większy obszar dachów i ścian zielonych obok parków, ogrodów, drzew, jezior w mieście może pomóc utrzymać panującą tam temperaturę na akceptowalnym poziomie. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8 stopni nocą...

Read More

Posted by on Cze 18, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Mieszkańcy polskich miast coraz chętniej podejmują proekologiczne działania. Czyste powietrze i gospodarka odpadami wśród największych wyzwań

Mieszkańcy polskich miast coraz chętniej podejmują proekologiczne działania. Czyste powietrze i gospodarka odpadami wśród największych wyzwań

Poprawa jakości powietrza, ekomobilność, inwestycje w zieloną infrastrukturę i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – to najpoważniejsze zadania stojące przed miastami, które chcą być eko. Coraz więcej polskich samorządów aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Co istotne, te tematy coraz częściej są traktowane priorytetowo przez samych mieszkańców, dzięki czemu samorządom łatwiej wdrażać działania w tym kierunku. Właśnie wystartowała szósta edycja projektu Eco-Miasto, który nagrodzi najlepsze proekologiczne inicjatywy miast. – Celem konkursu Eco-Miasto jest wyłonienie miast, które mają osiągnięcia w dziedzinie rozwoju ekologicznego, promowania rozwiązań ekologicznych, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. Dużo podróżuję po Polsce i widzę ogromne zmiany, widzę, jak dużo samorządy lokalne robią dla środowiska. Radni i władze lokalne podejmują działania po to, żeby życie na co dzień było wygodne i przyjemne, żeby środowisko sprzyjało społeczeństwu. Te działania mają na celu powiększanie zielonych przestrzeni w miastach, poprawę efektywności energetycznej czy budowanie sieci transportu w oparciu o pojazdy z napędem elektrycznym – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce. Smog, rosnące zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną, które w globalnej skali wzrośnie dwukrotnie do 2050 roku, zmiany klimatyczne czy migracja ludności do miast...

Read More

Posted by on Cze 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Klimada 2.0 Baza wiedzy o zmianach klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności: z sektora: – administracji publicznej – rządowej, – administracji samorządowej, podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu; pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym: – grup zawodowych, – środowisk naukowych. W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu. Ponadto, w ramach tych działań IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, w tym: scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie...

Read More

Posted by on Cze 15, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję warsztatową organizowaną w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Program warsztatu: 09:00-09:30 – rejestracja uczestników 09:30-09:50 – powitanie  09:50-10:50 – Sesja I: Woda głównym problemem współczesnego miasta? Zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz Woda jako podstawa jakości życia w mieście; wobec jakich zagrożeń będą musieli stanąć mieszkańcy miasta; – czy i jak powinno zmieniać się budownictwo mieszkaniowe (budynki wielorodzinne), czy musi adaptować się do zmian klimatu; jaką rolę mogą pełnić  osiedla  w dostosowywaniu się do zmian klimatu. 10:50-11:00 – przerwa kawowa 11:00-12:15 – Sesja II: Woda w wielkim mieście – jak, gdzie i kto?  – WARSZAWA – Błękitna infrastruktura – narzędzie adaptacji do zmian klimatu; Leszek Drogosz, Biuro Infrastruktury UM Warszawa Warszawa stoi przed wyzwaniem jakim dla jakości życia mieszkańców są zmiany klimatu. Jak Warszawa chce ograniczyć zagrożenia związane ze zmianami klimatu? Jak zapewnić komfort swoim mieszkańcom? – ŁÓDŹ – Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi w przestrzeni miejskiej. Kinga Krauze, Europejskie Regionalne...

Read More

Posted by on Cze 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

Wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui na temat projektowania przestrzeni w kontekście zagospodarowania wód opadowych i zwiększenia odporności miast na negatywne skutki zmiany klimatu. Omówienie projektów realizowanych w Niemczech, ukierunkowanych na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Eko-lokator, Katarzyna Wolańska: Jest Pani architektem krajobrazu, partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Pani pracownia realizuje projekty w 2 krajach – w Niemczech i Polsce. Od 2013 r. organizuje Pani wspólnie z Ambasadą Niemiec i Fundacją Twórców Architektury cykl polsko-niemieckich konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE dotyczących aktualnych tematów z architektury, urbanistyki i rozwoju miasta. Od pewnego czasu prowadzi Pani również profil tematyczny „Projekt Zielone Miasto“ na FB, który pokazuje współczesne trendy związane z zielenią w mieście w Polsce i Niemczech. Ma Pani możliwość porównania tych 2 rzeczywistości. Czy projektowanie architektury krajobrazu w Niemczech w większym stopniu niż w Polsce bierze pod uwagę zagospodarowanie wód opadowych? Izabela Małachowska-Coqui: Najpierw zastanówmy się skąd bierze się to inne podejście, bo w Niemczech faktycznie zwraca się większą uwagę na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji...

Read More