Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Klimada 2.0 Baza wiedzy o zmianach klimatu

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności: z sektora: – administracji publicznej – rządowej, – administracji samorządowej, podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu; pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym: – grup zawodowych, – środowisk naukowych. W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu. Ponadto, w ramach tych działań IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, w tym: scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie...

Read More

Posted by on Cze 15, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję warsztatową organizowaną w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Program warsztatu: 09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników 09:30 – 09:50 – powitanie uczestników, prezentacja projektu Eko-lokator 09:50 – 10:50 – Woda głównym problemem współczesnego miasta? Zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej. 10:50 – 11:00 – przerwa kawowa 11:00 – 12:15 – Woda w wielkim mieście – jak, gdzie i kto? 12:15 – 12:45 – przerwa kawowa 12:45 – 14:15 – Gospodarka wodą w mieszkalnictwie – czy warto oszczędzać wodę? 14:15 – 14:30 – zakończenie 14:30 – lunch Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacja o lokalizacji i rejestracja na evenea.pl/imprezy/szkolenia/02-305-warszawa/warsztat-gospodarowanie-woda-w-budynku-wielorodzinnym-eko-lokator-180102/?source=directory Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. W ramach projektu „Eko-lokator” organizowane są również bezpłatne szkolenia oraz debaty on-line. Harmonogram szkoleń na www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia Projekt pn. „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym...

Read More

Posted by on Cze 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

Wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui na temat projektowania przestrzeni w kontekście zagospodarowania wód opadowych i zwiększenia odporności miast na negatywne skutki zmiany klimatu. Omówienie projektów realizowanych w Niemczech, ukierunkowanych na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Eko-lokator, Katarzyna Wolańska: Jest Pani architektem krajobrazu, partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Pani pracownia realizuje projekty w 2 krajach – w Niemczech i Polsce. Od 2013 r. organizuje Pani wspólnie z Ambasadą Niemiec i Fundacją Twórców Architektury cykl polsko-niemieckich konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE dotyczących aktualnych tematów z architektury, urbanistyki i rozwoju miasta. Od pewnego czasu prowadzi Pani również profil tematyczny „Projekt Zielone Miasto“ na FB, który pokazuje współczesne trendy związane z zielenią w mieście w Polsce i Niemczech. Ma Pani możliwość porównania tych 2 rzeczywistości. Czy projektowanie architektury krajobrazu w Niemczech w większym stopniu niż w Polsce bierze pod uwagę zagospodarowanie wód opadowych? Izabela Małachowska-Coqui: Najpierw zastanówmy się skąd bierze się to inne podejście, bo w Niemczech faktycznie zwraca się większą uwagę na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Opłaty za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji...

Read More

Posted by on Maj 10, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Eko-lokator” Zrównoważone gospodarowanie wodą – wywiad z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

„Eko-lokator” Zrównoważone gospodarowanie wodą – wywiad z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat Zrównoważonego gospodarowania wodą, który powstał w ramach projektu „Eko-lokator”. Tradycyjne systemy odprowadzania wód deszczowych w miastach, czyli odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do odbiornika, czyli np. rzeki lub jeziora nie są już efektywne, nie sprawdzają się. O zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi w miastach oraz zagospodarowaniu wód opadowych w obrębie budynków rozmawiamy z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katarzyna Wolańska, Eko-lokator: W jakim przedziale kształtuje się wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni liczonej w m2 przypadającej na 1 osobę w Polsce i jak to wygląda na tle innych krajów europejskich oraz w skali światowej? Ewa Burszta-Adamiak: Wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni kształtuje się dla Polski na poziomie 100-150 m2/osobę. Porównując się z innymi krajami to znacznie lepiej niż np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźnik ten wynosi ok. 400 m2/os., czy nawet Francji i Hiszpanii (150-220 m2/os.). Jest jednak wiele krajów, w których parametr ten jest niższy. Należą do...

Read More

Posted by on Mar 28, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – mini-granty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – mini-granty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do 6.05.2018 do składania wniosków na mini-granty związane z realizacją działań przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030). Po co mini-granty? Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do: – wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, – wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030, – podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030. Co można sfinansować? Proponowane działania powinny przyczyniać się do wzmocnienia ogólnoeuropejskiej kampanii tematycznej „Walka z nierównościami”, transformacji w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz docierania i angażowania obywateli UE w kierunku zrównoważonego, sprawiedliwego stylu życia opartego na technologiach niskoemisyjnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane to: – eventy – szkolenia i warsztaty – dyskusje panelowe – spotkania z politykami (warsztaty, debaty, wysłuchania obywatelskie)...

Read More

Posted by on Mar 20, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Debata on-line „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”

Debata on-line „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza już 21 marca 2018 roku o godz. 12:00 na pierwszą debatę w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym ekspertem podczas debaty będzie Andrzej Rajkiewicz – z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Debata będzie moderowana przez Nikolę Bocheńską. W debacie udział wezmą również: Artur Łeszczyński – Skanska Residential Development Poland, Mateusz Płoszaj-Mazurek – architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej, Piotr Jurkiewicz – architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych, oraz Marcin Dłużewski – z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny. Uczestnicy i uczestniczki debaty będą dyskutować o problemach związanych z efektywnością energetyczną budynków wielorodzinnych. Przyjrzą się bliżej zagadnieniom dotyczącym utraty ciepła oraz możliwymi sposobami jej zapobiegania. Poruszony też zostanie problem termomodernizacji – wiele polskich budynków zostało już dodatkowo ocieplonych, niestety w wielu sytuacja termomodernizacja została przeprowadzona mało starannie lub istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnej. Dlatego uczestnicy i uczestniczki debaty powiedzą o nowych technologiach...

Read More