Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 18, 2018 in Uncategorized | 0 comments

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” – konsultacje społeczne do 2.10.2018

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” – konsultacje społeczne do 2.10.2018

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”, które przeprowadzane będą od 11 września do 2 października. Konsultacje przeprowadzane są w okresie od 11 września 2 października 2018 r. Miejski Plan Adaptacji opracowywany jest w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Miasto Kraków przystąpiło do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r.  „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” jest dokumentem sporządzonym w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan Adaptacji składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza część obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych. Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest: – w internetowym serwisie „Dialog...

Read More

Posted by on Sie 21, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wiedeński sposób na upał

Wiedeński sposób na upał

Wiedeńczycy są tego świadomi, że rośliny nie tylko są najpiękniejszą ozdobą miasta, ale również formą naturalnej klimatyzacji. Zazieleniane fasady budynków, ogrody na dachach czy dziedzińce pokryte roślinami stanowią ochronę przed nadmiarem ciepła, a równocześnie mają o wiele więcej zalet. W ostatnich latach uwarunkowane zmianami klimatycznymi fale upałów biją rekordy. W miastach, gdzie ulice i budynki kumulują ciepło, tworzą się tzw. miejskie wyspy ciepła. Wiedeń, skupiając się na działaniach proekologicznych, walczy z tym zjawiskiem zazieleniając fasady i dziedzińce budynków i tworząc na ich dachach ogrody. W gorący letni dzień 850m2 zielonej fasady ochładza tyle powietrza, ile przez 8 godzin 75 klimatyzatorów o mocy 3000W. Fasady obsadzone roślinami – oprócz tego, że chronią przed upałami i pięknie wyglądają – redukują hałas drogowy, oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, produkują cenny tlen i nawilżają powietrze. Ponadto chronią budynki przed ulewnymi deszczami i promieniowaniem UV, a przez to wydłużają ich żywotność. Zimą natomiast stanowią izolację cieplną i zabezpieczają pomieszczenia przed stratami ciepła, równocześnie zmniejszając koszty ogrzewania. Takie rozwiązanie jest również przyjazne dla zwierząt, bowiem zielone fasady...

Read More

Posted by on Sie 20, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Berlin wspiera zielone dachy – od 2019 program o wartości 1,5 miliona euro

Berlin wspiera zielone dachy – od 2019 program o wartości 1,5 miliona euro

Od 2019 roku miasto Berlin planuje uruchomić program wspierający powstawanie zielonych dachów o wartości 1,5 miliona euro. Senat Berlina chce bardziej promować powstawanie zielonych dachów w mieście. Jak powiedziała rzeczniczka ds. Środowiska, Dorothee Winden, w rbb na początku przyszłego roku zostanie wdrożony odpowiedni program finansowy. Dzięki programowi „1000 zielonych dachów” chcemy znacznie zwiększyć liczbę zielonych dachów w Berlinie. Wytyczne dotyczące finansowania są obecnie opracowywane, kontynuuje Winden. Planowane są dwie pule finansowe o łącznej wartości 1,5 miliona euro. Jedna jest przeznaczona dla klasycznego zielonego dachu, druga dla innowacyjnych rozwiązań, które obejmują, na przykład, zazielenienie elewacji. O pieniądze mogą się ubiegać tylko właściciele istniejących nieruchomości. W przypadku nowych budynków od samego początku muszą być planowane i budowane zielone dachy. Zielone dachy, mają trzy główne zalety. Po pierwsze, są warstwą na dachu, która izoluje budynek przed ciepłem i zimnem. Po drugie, woda na zielonych dachach wyparowuje, co chłodzi miasto. Po trzecie, zbierają wodę deszczową, co odciąża systemy kanalizacyjne miasta. Berlin ma obecnie około 18 000 zielonych dachów. Oznacza to, że cztery procent powierzchni...

Read More

Posted by on Sie 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wypowiedź Katarzyny Wolańskiej w TVN24 – 16.08.2018

Wypowiedź Katarzyny Wolańskiej w TVN24 – 16.08.2018

16 sierpnia miałam okazję wystąpić w programie „Polska i Świat” w TVN24 i poruszyć temat roli dachów zielonych w procesach adaptacji do zmian klimatu w miastach – retencjonowaniu wód opadowych i niwelowaniu negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła. To bardzo ważny i aktualny temat, o którym staram się pisać już od 5 lat na naszym portalu ZielonaInfrastruktura.pl, ostatnio także na ChronmyKlimat.pl oraz w licznych publikacjach w czasopismach. www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-jak-przetrwac-upaly-w-miescie,861633.html...

Read More

Posted by on Sie 16, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Dachy zielone a adaptacja do zmian klimatu – przykłady świadomej polityki w miastach

Dachy zielone a adaptacja do zmian klimatu – przykłady świadomej polityki w miastach

W polskich miastach opracowywane są obecnie plany adaptacji do zmian klimatu. Warto przy tej okazji przypomnieć przykłady miast, które świadomie kształtują swoją strategię wykorzystywania dachów zielonych jako elementu zielonej infrastruktury i narzędzia adaptacji do zmian klimatu. Kopenhaga, Hamburg, Bazylea, Portland i …Wrocław. W tych m.in. miastach prowadzone są działania, których celem jest wspieranie budowy dachów zielonych jako narzędzia służącego retencjonowaniu wód opadowych, przeciwdziałaniu miejskiej wyspie ciepła i adaptacji do zmian klimatu. Dobrym przykładem wspierania na szczeblu krajowym i gminnym rozwoju dachów zielonych jako rozwiązań proekologicznych i przeciwpowodziowych jest Dania i miasto Kopenhaga. Dania stworzyła rządowy program, dotyczący działań adaptacyjnych w odniesieniu do zmian klimatycznych, w ramach którego każde miasto miało przygotować plan działań adaptacyjnych. Skutkiem zmian klimatu są gwałtowne zjawiska atmosferyczne i anomalia pogodowe np. nawałnicowe deszcze – Kopenhaga doświadczyła poburzowych podtopień w 2011r., co spowodowało, że politycy zaczęli z większą determinacją działać w kierunku rozwiązań, które będą zapobiegać w przyszłości podobnym katastrofom. W Kopenhadze powstał Adaptacyjny Plan Klimatyczny, zakładający wiele zielonych inicjatyw i projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom zmian...

Read More

Posted by on Sie 14, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Retencjonowanie wód opadowych przez dachy zielone

Retencjonowanie wód opadowych przez dachy zielone

Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście. Jak wykazują konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektów, których celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu („Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”), jednym z największych wyzwań dla miast w Polsce są opady nawałnicowe i miejskie powodzie. Tradycyjne systemy kanalizacji nie sprawdzają się w tych sytuacjach. Trzeba szukać dodatkowych rozwiązań. Aktualnie następuje zmiana myślenia o sposobie zagospodarowania wód opadowych w miastach. Nie zaleca się już dążenia do jak najszybszego odprowadzenia wody, ale tworzenie jako bardziej efektywnych systemów rozproszonej retencji i zagospodarowywania wody opadowej w miejscu, gdzie występuje deszcz. Takie systemy retencji rozproszonej można tworzyć na bazie sieci błękitno-zielonej infrastruktury, czyli połączenia w jeden system pojedynczych, nawet drobnych elementów z zakresu stosowania zieleni oraz różnego typu rozwiązań hydrologicznych. Zielona infrastruktura...

Read More