Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 10, 2016 in Dachy zielone, Smart City | 0 comments

Strategia zielonych dachów miasta Hamburg – wywiad

Strategia zielonych dachów miasta Hamburg – wywiad

Wywiad z Panem Klausem Hoppe z Wydziału Architektury Krajobrazu i Zieleni Miejskiej Urzędu Środowiska i Energii miasta Hamburg. Hamburg od kwietnia 2014 posiada własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście, realizując ideę green smart city. Na czym polega ta strategia? Jakie cele zostały wyznaczone podczas formułowania strategii? To hanzeatyckie miasto jest pierwszą niemiecką metropolią, która w rozwinęła wszechstronną strategię dachów zielonych. Celem jest obsadzenie aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Żeby uzmysłowić Państwu skalę tego przedsięwzięcia, jest to równowartość podwójnej powierzchni parku miejskiego „Planten un Blomen” w Hamburgu. Tylko nowe budownictwo mieszkaniowe samo w sobie zapewnia 44 ha dachów zielonych, natomiast budownictwo komercyjne zapewnia 66 ha. 20% z tych nowo powstających zielonych obszarów ma być dostępne dla mieszkańców lub pracowników tych obiektów komercyjnych jako tereny rekreacyjne lub ogrody społeczne. Ministerstwo Środowiska i Energii zapewnia wsparcie finansowe potrzebne do stworzenia dachów zielonych, w sumie jest to 3 mln EUR do roku 2019. Ten projekt został zainicjowany przez Hamburskie Ministerstwo Środowiska i Energii we współpracy z Uniwersytetem HafenCity....

Read More

Posted by on Paź 5, 2016 in Smart City | 0 comments

Ralacja IV Smart City Forum

Ralacja IV Smart City Forum

14­-15.09.16 w Warszawie odbyła się IV już edycja Smart City Forum, wydarzenia poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast, nad którą patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. W konferencji uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska). Gośćmi Honorowymi którzy uświetnili pierwszy dzień byli: Hanna Gronkiewicz ­Waltz (Prezydent m.st. Warszawy) oraz Tom Voege (ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum, OECD). Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako miasta inteligentnego. Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizien, czyli inteligentny mieszkaniec. Ważnym aspektem było również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami. Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” ­ nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia i wnioski na przyszłość. W dyskusjach wzięli udział m.in. Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublina), Tadeusz Kościński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bluj (Wiceprezydent Miasta Wrocławia), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce), Danuta Kamińska (Skarbnik Miasta Katowice) oraz Adrian...

Read More

Posted by on Wrz 8, 2016 in Smart City | 0 comments

Smart City Forum 14-15.09.16 Warszawa

Smart City Forum 14-15.09.16 Warszawa

Smart City Forum – platforma wymiany dobrych praktyk Na co dzień jesteśmy świadkami tego, jak wielką transformację przeżywają miasta. W ciągu ostatnich lat koncepcja smart city przeżywa swój rozkwit. I nie chodzi jedynie o modernizację dróg czy budynków, ale również o zrównoważoną energetykę, planowanie przestrzeni miejskiej, edukację, dostęp do otwartych danych, systemy płatności, inteligentną mobilność, czy też smart citizen. Między innymi te tematy będą przedmiotem dyskusji uczestników IV edycji Smart City Forum, która odbędzie się 14 i 15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A. Postęp technologiczny oraz informatyzacja wielu aspektów życia miast i ich mieszkańców sprawia, że pojawiają się nowe pomysły na zwiększenie interaktywności miejskiej infrastruktury, jak również wiele problemów związanych z ich wdrożeniem. Dlatego tak ważnym elementem jest prowadzenie dialogu między miastami, instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, które powinny wymieniać swoje doświadczenie oraz dzielić się dobrymi praktykami w sferze smart city. Z tego powodu powołana została Rada Programowa składająca się z przewodniczącego Pana Mariusza Gaca, Wiceprezesa Zarządu Orange Polska,...

Read More

Posted by on Wrz 6, 2016 in Smart City | 0 comments

Konferencja Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 14.10.2016

Konferencja Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 14.10.2016

Zapraszamy na konferencję, nad którą patronat medialny objął nasz portal. „REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich“ polsko-niemiecka konferencja, która odbędzie się 14 października w godz. 14:30-19:00 w pawilonie SARP w Warszawie poświęcona będzie procesom rewitalizacji przeprowadzanym w przestrzeni publicznej, będącym motorem zmian obrazu i funkcjonowania miasta. Przedyskutowane zostaną kwestie managementu projektów rewitalizacyjnych, ich uczestników oraz kosztów, z którymi są związane. Niemieccy referenci zaprezentują przykłady transformacji stref śródmiejskich Berlina i Hanoweru. Ponadto, dyskusji poddany zostanie modelowy projekt rewitalizacji Łodzi, projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi, a także innych polskich miast. Warszawskie Rozmowy Architektoniczne są cyklem wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu rozumianych jako wymiana innowacji i praktycznych doświadczeń z Polski i Niemiec. Koncepcja merytoryczna i organizacja cyklu arch. kraj. Izabela Małachowska Coqui. PROGRAM REVITAL TOTAL – NOWE, STARE MIASTA czyli rewitalizacja zaniedbanych obszarów śródmiejskich KONFERENCJA – REVITAL TOTAL – nowe, stare miasta Termin: 14 października 2016 (piątek) Godzina: od 14:30 – 19:00 Miejsce: pawilon SARP – Pałac Zamoyskich, ul. Foksal 2, Warszawa Przywitanie / wprowadzenie do tematu: Fried Nielsen, Radca Minister, Attaché Kultury Ambasady Niemiec...

Read More

Posted by on Wrz 2, 2016 in Smart City | 0 comments

Miejska Pasieka Artystyczna na dachach zielonych CSK w Lublinie – program na jesień 2016

Miejska Pasieka Artystyczna na dachach zielonych CSK w Lublinie – program na jesień 2016

1 września na dachu zielonym na poziomie +4 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbyło się otwarcie i prezentacja idei Miejskiej Pasieki Artystycznej. Podczas spotkania miała miejsce także symboliczna degustacja produktów „pszczelich”. Po wydarzeniach na dachu CSK, goście wzięli udział w pokazie filmu „Więcej niż miód”, w Sali Kinowej na poziomie -1 budynku. Od tej pory ogrody na dachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wraz z Miejską Pasieką Artystyczną, stoją otworem dla gości, codziennie od 8:00 do 20:00. Slow life – odwiedź dachy zielone na Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o bartnictwie i aktywizacja osób, w każdym wieku w dziedzinie ekologii. Pasieka na dachach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wypływa z wielowiekowych tradycji pszczelarstwa na Lubelszczyźnie. Opiera się na wiedzy i doświadczeniu partnerów Pasieki, światowych autorytetów w dziedzinie, jak Państwowe Technikum Pszczelarskie im. Zofii i Tadeusza Wawrynów czy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Jesienny program Miejskiej Pasieki Artystycznej przygotowany został z myślą o indywidualnych gościach – w każdym wieku, jak i grupach zorganizowanych, w szczególności uczniach. Zgodnie z nazwą będą tu odbywać się nie tylko działania edukacyjne, ale...

Read More

Posted by on Sie 19, 2016 in Smart City, Uncategorized | 0 comments

Konferencja DAFA dla miast i gmin

Konferencja DAFA dla miast i gmin

14.09.2016 w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, której inicjatorem jest Stowarzyszenie DAFA. Celem konferencji jest promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu. Program konferencji obejmie tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu. Program konferencji: 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:05 Otwarcie Konferencji Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Okoński – Prezes Stowarzyszenia DAFA 10:05 – 10.25 Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach. 10:25 – 10:45 Piotr Wolański, APK Dachy Zielone, Stowarzyszenie DAFA Czym jest dach zielony – omówienie struktury dachu zielonego. 10:45 – 11.15 arch. kraj. Izabela Małachowska – Coqui, COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architekura krajobrazu Berlin/Warszawa- na zaproszenie Stowarzyszenia DAFA Ogrody deszczowe w Instytucie Fizyki Berlin – Adlershof, Strategia zielonych dachów miasta Hamburg, Ogród na dachu Hali 100–lecia K.S. Cracovii...

Read More