Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wniosek KRIR odnośnie Strategii budowy zbiorników retencyjnych

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wniosek KRIR odnośnie Strategii budowy zbiorników retencyjnych

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie opracowania Strategii budowy zbiorników retencyjnych w Polsce oraz zmiany wymagań przy budowie małych zbiorników retencyjnych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 25.11.2022 r. przekazało następujące informacje: Coraz większym wyzwaniem stają się zmiany klimatyczne i związane z nimi susze oraz okresowe niedobory wody. Zmiany klimatu i wynikające z nich zmiany wielkości i częstotliwości opadów powodują konieczność podjęcia wszelkich działań zmierzających do zaadaptowania się do negatywnych czynników jakie im towarzyszą. Jednym z tych działań jest zwiększanie retencji. Pozwala zatrzymywać lub spowalniać spływ wód, przynosząc wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Retencja to bardzo różnorodne działania tj. budowa dużych zbiorników retencyjnych, budowa małych zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych, bioretencja (łąki kwietne), retencja korytowa (podpiętrzenie wody w rzekach i kanałach oraz skierowaniu jej do rowów melioracyjnych, gdzie jest zatrzymywana) czy wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich (smart city, zielona infrastruktura, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, zielone dachy, ażurowe chodniki, skrzynie...

Read More

Posted by on Paź 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” mieli m.in. okazję poznać przykłady działań proekologicznych z Oslo. W stolicy Norwegii stosuje się rozwiązania, które pomagają chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami i adaptować miasto do zmieniających się warunków.  Uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z wieloma realizacjami, które powodują, że Oslo obecnie wyznacza światowe trendy proekologiczne. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest odzyskiwanie miejskich rzek. Wiele lat temu naturalne strumienie były ukrywane w podziemnych kanałach. Teraz poprzez bardzo kosztowne działania adaptacyjne strumienie i rzeki wydobywa się na powierzchnię. Celem tych działań jest zarządzanie wodami opadowymi, odprowadzanie i magazynowanie deszczówki, zwiększenie różnorodności biologicznej, niwelowanie niekorzystnych skutków miejskiej wyspy ciepła, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure. Celem szkolenia jest dostarczenie wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji z krajów skandynawskich w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim. Więcej o projekcie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta...

Read More

Posted by on Paź 24, 2022 in Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

„Czas na deszczówkę” i czas na nowoczesne zarządzanie wodami opadowymi. W dniach 27-29 września w Katowicach odbyło się podwójne święto wód opadowych

„Czas na deszczówkę” i czas na nowoczesne zarządzanie wodami opadowymi. W dniach 27-29 września w Katowicach odbyło się podwójne święto wód opadowych

Nowoczesne wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, międzynarodowe grono ekspertów i specjalistów z dziedziny zarządzania wodami opadowymi, niemal 350 uczestników, networking, formuła on-line (kolejnych 100 odbiorców), uroczysta gala na 200 osób. To w największym skrócie charakteryzowało VI edycję konferencji Stormwater Poland, która odbyła się w dniach 28-29.09.2022 r. Z każdą edycją wydarzenie to ściąga co raz szerszą grupę osób, by rozmawiać o wodach opadowych, ich retencji i wykorzystaniu, oraz o niezbędnej transformacji naszych miast w obliczu nieuchronnych, widocznych już gołym okiem, zmian klimatu. Firma RetencjaPL, organizator, wraz z partnerami: Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz firmą Hauraton, już po raz kolejny zadbała o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Program podzielony został na cztery bloki tematyczne: „Wykonane na Śląsku (Made in Silesia)”, „Deszczówka nie musi być ściekiem”, „Inteligentna infrastruktura deszczowa” oraz „Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji”. W ramach wymienionych sesji mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień ponad 30 prelegentów, znawców tematyki i praktyków, z Polski i z zagranicy. Nie obyło się bez ciekawych case-study i interesujących dyskusji w ramach paneli dyskusyjnych. Całości smaku dodała wspaniała konferansjerka...

Read More

Posted by on Paź 24, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Zielono-niebieska infrastruktura i źródła jej finansowania tematem Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochroni Przeciwpowodziowej

Zielono-niebieska infrastruktura i źródła jej finansowania tematem Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochroni Przeciwpowodziowej

O tym, jak istotne jest zwiększenie zdolności retencyjnych aglomeracji, podczas Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej (7-9 listopada, Kraków) będą rozmawiać przedstawiciele spółek miejskich, organów państwowych, projektanci i biznesmeni. Odbędzie się także sesja plenarna poświęcona sposobom finansowania inwestycji oraz projektów związanych z adaptacją do zachodzących zmian klimatu. Nasz kraj znajduje się w grupie państw, którym grozi deficyt wody. Jednocześnie, z powodu zmian klimatu coraz częściej doświadczamy skutków nawalnych deszczy, które powodują powodzie błyskawiczne, szczególnie w miastach. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z tymi problemami jest zwiększanie miejskiej retencji i inwestowanie w dobrze zaprojektowaną zielono-niebieską infrastrukturę. Gdańskie zarządzanie wodami opadowymi Ogrody deszczowe, szczerbate krawężniki, niecki trawiaste, muldy chłonne i zielone dachy… m.in. o takich przykładach dobrze zaprojektowanej małej retencji w wielkim mieście opowie przedstawiciel Gdańskich Wód – dr inż. Wojciech Szpakowski, Dyrektor ds. Technicznych w miejskiej spółce, a także adiunkt w Katedrze Geotechniki i Inżynierii Wodnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  Wnioski z wdrażania nowej polityki zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku na przykładzie małej retencji pokażą, jak ważną rolę w tkance aglomeracji pełni zielono-niebieska infrastruktura naśladująca naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i...

Read More

Posted by on Paź 20, 2022 in Miasta, Retencja | 0 comments

Wyniki Rankingu Water City Index 2022

Wyniki Rankingu Water City Index 2022

WCI 2022, podobnie jak poprzednie edycje, klasyfikuje oddzielnie metropolie (8), miasta na prawach powiatu (58) oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii oceny: Życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury); Zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu); Gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny); Kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska). Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów głównych: Liderem Rankingu Water City Index w kategorii metropolie został Gdańsk. I miejsce w kategorii miast na prawach powiatu należy do Świnoujścia. I miejsce w Rankingu, w kategorii miast średnich zajęło miasto Lubliniec. Od 2019 roku, czyli czasu od kiedy powstaje Water City Index (WCI), jego autorzy utrzymują ocenę czterech podstawowych obszarów funkcjonowania i rozwoju miasta, które mają szczególnie istotne znaczenie w kontekście gospodarowania zasobami wody. Obszary te decydują o powodzeniu procesu transformacji miasta w kierunku miasta regeneracyjnego. Ranking ocenia efektywność wykorzystania zasobów wody w...

Read More

Posted by on Paź 20, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Retencja | 0 comments

Gdańsk krajowym liderem zielonej retencji

Gdańsk krajowym liderem zielonej retencji

Gdańska gospodarka wodna najlepsza w Polsce wg konkursu ECO-MIASTO. Jury doceniło m.in. proekologiczne zarządzanie wodami opadowymi. To w Gdańsku powstaje najwięcej ogrodów deszczowych, niecek retencyjnych i innych rozwiązań, odciążających sieć kanalizacji deszczowej jednocześnie poprawiających jakość wód opadowych. Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, uczestniczy w międzynarodowym projekcie mającym na celu zmniejszenie ilości mikroplastiku odprowadzanego z lądu do Morza Bałtyckiego. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii gospodarka wodna cyklicznego konkursu ECO-Miasta odebrał Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Gdańsk jest zawsze zwrócony w stronę wody, a liczba programów, które organizujemy bardzo duża, dlatego chciałbym podziękować naszym współpracownikom oraz mieszkańcom, którzy rozumieją potrzeby miasta i czynnie uczestniczą w programach edukacyjnych, bo bez edukacji żadna zmiana nie ma przyszłości, mówił Piotr Borawski. W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej. Dzięki temu inwestorzy są zobligowani do dbania o  magazynowanie wody, a w Gdańsku coraz częściej powstają budynki wykorzystujące małą retencję. W ciągu 2 ostatnich lat uzgodniono...

Read More