Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Gru 3, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Retencja | 0 comments

Radom: wiaty rowerowe z dachami zielonymi

Radom: wiaty rowerowe z dachami zielonymi

W Radomiu powstały wiaty rowerowe z zielonymi dachami. To kolejne elementy w zakresie małej, zielono-niebieskiej infrastruktury zainstalowane w tym mieście w ramach projektu LIFE. Ich głównym zadaniem jest retencjonowanie wody w miejscu w którym wystąpił opad i dzięki temu odciążenie kanalizacji deszczowej. Zieloną wiatę rowerową zainstalowano na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kolberga oraz przy hali sportowej przy ul. Struga. Wody opadowe są wykorzystywane przez zielony dach w uprawie ekstensywnej, na którym zastosowano prekultywowane maty rozchodnikowe, z mieszanką rozchodników oraz przez bluszcz porastający ścianę wiaty i rośliny znajdujące się w usytuowanych obok donicach. Pod każdą wiatą są cztery stojaki, przy każdym można zaparkować dwa rowery. Szkoda tylko, że cała przestrzeń znajdująca się pod wiatami i obok wiat została tak szczelnie...

Read More

Posted by on Paź 25, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

20.10.2021 odbyła się w Koninie konferencja prasowa otwierająca projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Ze strony miasta Konin w konferencji uczestniczyli m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski i miejskiej architekt Joanny Olczak. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele partnerów projektu: dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Katarzyna Wolańska – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także David Brasfield – prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI). W ramach przedsięwzięcia powstaną 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km. Chodzi o tak zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki, którymi można będzie spacerować bądź przejechać rowerem, a które pełnić będą funkcje rekreacyjne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne. W tej przestrzeni pojawią się m.in. zielone przystanki, ławki z donicą na zieleń, gazony z  zielenią, donice z roślinnością, nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień. Dwa parki kieszonkowe, siedem zielonych podwórek miejskich – w tym jedno na placu Wolności, trzy tężnie na wyspie Pociejewo, zielone korytarze miejskie o długości około 17 km – pojawią...

Read More

Posted by on Paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Woda jest kluczowym warunkiem rozwoju człowieka, jednak tylko 0,5% jej globalnych zasobów nadaje się do użytku. Tymczasem w ciągu ostatnich 20 lat ilość dostępnej wody słodkiej – powierzchniowej i podziemnej – kurczyła się w tempie 1 cm rocznie. Od 2019 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna publikuje coroczne raporty o tzw. stanie usług klimatycznych, w których przedstawia najważniejsze wyzwania i możliwe rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. W aktualnym wydaniu raportu skoncentrowano się na wodzie i problemach, jakie dotykają społeczności w każdej części globu i w każdym sektorze gospodarki, a bezpośrednio lub pośrednio zależą od jakości i wielkości zasobów wodnych. Warto przypomnieć, że dostępna dla człowieka woda, to suma wszystkich zasobów wód słodkich, obejmujących wody gruntowe w poszczególnych warstwach gleby, wody podziemne, śnieg, lód, wodę zmagazynowaną w roślinności oraz powierzchniowe wody rzek i jezior. Jak wynika z raportu, 2,3 miliarda ludzi żyje w krajach, w których regularnie występują niedobory wody, z czego 733 miliony zamieszkuje obszary o wysokim i krytycznym niedostatku wody słodkiej. W złożonych deklaracjach NDC (krajowych dobrowolnych zobowiązaniach redukcji emisji) aż 79% decydentów wskazało wodę jako najważniejszy priorytet w zakresie adaptacji. Tymczasem dane ze 101 krajów członkowskich WMO wskazują, że prawie 60% z nich jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na informacje niezbędne do wsparcia adaptacji związanych z wodą. Głównym zadaniem...

Read More

Posted by on Paź 18, 2021 in Miasta, Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

SHAKKEI Krajobraz zapożyczony – Nowe Bemowo w Warszawie 21.10.2021 godz. 11:00, #50 ODCINEK WEBINARIUM ARCHITEKTONICZNEGO

SHAKKEI Krajobraz zapożyczony – Nowe Bemowo w Warszawie 21.10.2021 godz. 11:00, #50 ODCINEK WEBINARIUM ARCHITEKTONICZNEGO

Zapraszamy na webinar z cyklu Architektura Krajobrazu, nad którym patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. Tym razem gościem specjalnym będzie Pani Magdalena Wnęk z pracowni topoScape, która opowie o zapożyczonym krajobrazie na Osiedlu Nowe Bemowo w Warszawie. Pod względem krajobrazowym koncepcja zakłada wprowadzenia w wewnętrzną przestrzeń pomiędzy budynkami biotopu o charakterze lasu sosnowego z domieszką brzóz oraz charakterystycznej dla niego wydmowej rzeźby terenu. Koncepcję oparto o archetyp lasu Kampinoskiego – siedliska leśnego najbliższego tej lokalizacji. Posługując się paletą barw oraz faktur z tego ekosystemu wykreowano przyjazne człowiekowi wnętrze o czytelnej strukturze i wielu planach. Pracownia topoScape powstała w 2017r. w wyniku współpracy dwóch doświadczonych projektantek: Magdaleny Wnęk oraz Justyny Dziedziejko. Projektując uwzględniają kontekst miejsca, uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczno-eksploatacyjne, relacje społeczne pomiędzy użytkownikami, potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowanie wodami opadowymi. 21 października 2021, godz. 11:00 LINK DO REJESTRACJI https://bit.ly/shakkei-krajobraz-zapozyczony-zielone-bemowo WIĘCEJ INFRMACJI...

Read More

Posted by on Paź 11, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Retencja | 0 comments

Naukowcy z PAN ostrzegają nt. zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Naukowcy z PAN ostrzegają nt. zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie same są wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego – ostrzegają członkowie zespołu doradczego przy prezesie PAN. Według prognoz po 2040 r. śmiertelność w Warszawie wzrośnie nawet ponad 225 proc. w stosunku do sytuacji obecnej. Naukowcy z zespołu PAN ds. kryzysu klimatycznego rekomendują też działania, które mogą łagodzić negatywne skutki zmian klimatu w miastach. Treść specjalnego komunikatu dotyczącego zagrożeń miast – i koniecznych do podjęcia działań – przekazano PAP. Według prognoz ONZ w 2050 roku 68 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach. Już dziś w Europie mieszkańcy miast stanowią ponad 74 proc. populacji, a w Polsce ponad 60 proc. – przypomnieli naukowcy. Zwracają zarazem uwagę, że same miasta przyczyniają się do nasilania antropogenicznej zmiany klimatu, stanowiąc „gorące punkty” na mapie emisji gazów cieplarnianych. Zajmując jedynie 3 proc. powierzchni Ziemi, odpowiadają za 60-70 proc. zużycia energii i 75 proc. emisji związków węgla. Eksperci z zespołu PAN zaznaczają, że problem kryzysu klimatycznego dotyczy również polskich miast – i podkreślają znaczenie emisji gazów...

Read More

Posted by on Wrz 30, 2021 in Retencja | 0 comments

GUS: Polska na 24 miejscu w UE pod względem zasobów wody

GUS: Polska na 24 miejscu w UE pod względem zasobów wody

Polska jest na 24 miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca; wyprzedzamy jedynie Czechy, Cypr i Maltę – wynika z GUS-owskiego raportu pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju”. Główny Urząd Statystyczny w piątek opublikował opracowanie pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2020„. Podkreślono w nim, że zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie, a dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Poinformowano, że wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca na jednego mieszkańca Polski wynosi niecałe 1,6 tys. m sześc., co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym. „W blisko połowie krajów UE zasoby świeżej wody są niepokojąco niskie (poniżej 3 tys. m sześc. na osobę), w tym w Polsce, na Malcie, Cyprze i w Czechach są poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego” – podkreślono. Urząd przypomniał, że według ONZ granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony takim niedoborem wody, jest 1,7 tys. m sześc. na mieszkańca. Zgodnie z opracowaniem w czołówce europejskiej jeśli chodzi o odnawialne zasoby słodkiej wody w przeliczeniu na jednego...

Read More