Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kwi 6, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Wrocław „Złap deszcz” 5 tys. na retencję, w tym na dachy zielone

Wrocław „Złap deszcz” 5 tys. na retencję, w tym na dachy zielone

We wtorek, 5 kwietnia 2022 ruszył nabór wniosków do programu Złap Deszcz. Mieszkańcy Wrocławia mogą uzyskać do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje do „łapania” wody opadowej. Na dofinansowanie mogą liczyć również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Warto korzystać z potencjału „deszczówki” – szczególnie w obliczu postępujących zmian klimatycznych. Jak złożyć wniosek do programu Złap deszcz? Dopłaty co roku cieszą się dużą popularnością wśród wrocławian, którzy chcą, by ich przydomowe ogródki były bardziej eko. Instalacje, takie jak muldy lub studnie chłonne, ogrody deszczowe czy podziemne zbiorniki na deszczówkę przechwytują wodę w czasie opadów. Może być ona później wykorzystana do uprawy i pielęgnacji ogródka. Tegoroczną nowością jest również możliwość uzyskania dofinansowania do utworzenia dachu retencyjnego – zielonego lub żwirowego. Cieszy mnie, że w ostatnich latach program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dbajmy o to, by ograniczać zużycie wody, tym bardziej że można korzystać z wody opadowej. W tegorocznej edycji Złap Deszcz na dofinansowania przeznaczymy ponad 560 tysięcy złotych. Wszystko po to, by nie marnować i korzystać z wody, która...

Read More

Posted by on Kwi 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Prawo | 0 comments

Opole: będą zwolnienia z podatku za zielony dach lub ścianę

Opole: będą zwolnienia z podatku za zielony dach lub ścianę

31 marca radni w Opolu przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych, na których wykonano zielony dach, ogród wertykalny lub zieloną fasadę. – To inicjatywa mająca na celu zintensyfikowanie działań oraz rozwój terenów zielonych w Opolu. To sposób na powiązanie działań ekologicznych z promocją tego, by jak najmniej płacić za podatek od nieruchomości – powiedział Tomasz Kaliszan, radny PO. Przyjęta uchwała będzie obowiązywać do końca 2025 roku....

Read More

Posted by on Lut 12, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo | 0 comments

Radni w Opolu przygotowali uchwałę wspierającą powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian

Radni w Opolu przygotowali uchwałę wspierającą powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian

Radni w Opolu przygotowali uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady. Ma to być projekt o charakterze pilotażowym, dzięki czemu będzie można się przekonać, czy jest zainteresowanie, aby go kontynuować w latach kolejnych. Zwolnienie od podatku ma być przeznaczone dla osób fizycznych, nie dla firm. Zwolnienie ma obowiązywać od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdującej się w budynkach mieszkalnych oraz powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych, w których wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością, zainstalowane zostały i są utrzymywane na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne wraz z systemem korzeniowym, stanowiące co najmniej 50 procent powierzchni ściany, na której został utworzony ogród lub posiadające co najmniej jedną zieloną fasadę. – Ta uchwała jest próbą i narzędziem dostosowania się miasta do zmian klimatycznych – przekonywała wiceprzewodnicząca rady...

Read More

Posted by on Lut 10, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Prawo | 0 comments

Nowy program samorządu Mazowsza dla klimatu

Nowy program samorządu Mazowsza dla klimatu

Ogrody deszczowe, tężnie solankowe, zielone przystanki, nowe parki i tereny zielone – to tylko część zadań, na które można uzyskać dofinansowanie od samorządu Mazowsza w ramach nowego programu „Mazowsze dla klimatu”. Nabór wniosków trwa do 28 lutego br. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, który jest także ambasadorem Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, kryzys klimatyczny wzywa do podjęcia natychmiastowych działań. – Chcemy zachęcić samorządy lokalne do działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, dlatego też podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego programu wsparcia. Będzie on przede wszystkim służył tworzeniu zielonej infrastruktury, retencjonowaniu wody deszczowej i tworzeniu energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. Jestem przekonany, że razem możemy zdziałać więcej – dodaje. Na co można przeznaczyć wsparcie? W tym roku sejmik województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu 6 mln zł na zadania dotyczące: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej tworzenie ogrodów deszczowych, parków i terenów zielonych, tężni solankowych, zielonych przystanków, dachów i fasad, niecek i rowów bioretencyjnych i infiltracyjnych, naturalistycznych stawów retencyjnych, nawierzchni przepuszczalnych jako element parków i innych terenów zielonych oraz roślinnych wysp filtracyjnych; retencjonowaniu wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej m.in. zbiorników przyrynnowych, zbiorników...

Read More

Posted by on Lut 8, 2022 in Dofinansowanie, OZE, Prawo | 0 comments

Będą duże dotacje do pomp ciepła w nowo budowanych domach. NFOŚiGW wkrótce ogłosi nabór w programie „Moje Ciepło”

Będą duże dotacje do pomp ciepła w nowo budowanych domach. NFOŚiGW wkrótce ogłosi nabór w programie „Moje Ciepło”

Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym w ramach nowego programu „Moje Ciepło”, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi na przełomie I i II kwartału 2022 r.  Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.   Program „Moje Ciepło” to kolejna – po bardzo popularnym „fotowoltaicznym” programie „Mój Prąd” –  propozycja NFOŚiGW kierowana do odbiorcy powszechnego, masowego, czyli bezpośrednio do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej. – Konsekwentnie rozwijamy w Polsce energetykę prosumencką oraz ogrzewnictwo indywidualne, a  program „Moje Ciepło” stanowi kolejny krok w tym kierunku – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł ciepła, przyczyni się poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do osiągania wytyczonych celów klimatycznych – dodaje szefowa...

Read More

Posted by on Lut 5, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Prawo, Retencja, Wyróżnione | 0 comments

Samorządy wspierają powstawanie dachów zielonych jako sposobu na adaptację do zmian klimatycznych

Samorządy wspierają powstawanie dachów zielonych jako sposobu na adaptację do zmian klimatycznych

W ciągu ostatnich 2 lat mogliśmy obserwować rozwój trendu polegającego na prowadzeniu przez samorządy działań wspierających powstawanie w miastach dachów zielonych i roślinnych ścian jako sposobu na adaptację do zmian klimatycznych. To spełnienie postulatu o którym już od 2013 roku staramy się pisać na naszym portalu ZielonaInfrastruktura.pl i w różnych publikacjach w mediach zewnętrznych. Stąd krótkie omówienie uchwał (stan na luty 2022) w kontekście wspierania powstawania dachów zielonych. Artykuł nie omawia tematyki roślinnych ścian, przy czym warto zaznaczyć, że większość uchwał dotyczy także tego rozwiązania. Prekursorem był Wrocław, który już w 2015 roku wprowadził uchwałę pozwalającą na ulgi w podatku od nieruchomości dla budynków z dachami zielonymi. Po 6 latach obowiązywania, w 2021 uchwała uległa znacznej modyfikacji, przedłużono też czas jej obowiązywania do końca roku 2027. W uchwale z 2015 roku paragraf 1 punkt 1 miał następujące brzmienie § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: zielonym dachu – należy przez to rozumieć nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40...

Read More