Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 23, 2021 in OZE, Prawo | 0 comments

Zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy

Zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy

Jak informuje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV zmiana systemu prosumenckiego może doprowadzić do likwidacji 13,5 tys. firm i 86 tys. miejsc pracy. Plan likwidacji systemu opustów wywołał poruszenie na rynku fotowoltaicznym oraz rozgrzał do czerwoności dyskusję publiczną o przyszłości prosumentów w Polsce. Zaproponowany projekt nowelizacji ustawy o OZE jest obecnie procedowany przez Senat. Według najnowszej analizy Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, błędnie zaprojektowana ustawa będzie miała dalekosiężne skutki i odbije się na polskiej gospodarce, w tym dziesiątkach tysięcy specjalistów. Nowelizacja ustawy o OZE wiąże się z: Ryzykiem likwidacji 13,5 tysięcy podmiotów na polskim rynku PV Utratą ponad 86 tysięcy miejsc pracy w sektorze PV Wzrostem bezrobocia w najbiedniejszych regionach do poziomu 9,5 proc. Eksperci SBF Polska PV przeprowadzili “Analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw”. Projekt rozwiązań obecnie jest procedowany w Senacie pod nr 560. Strona rządowa wielokrotnie tłumaczyła, że głównymi przyczynami projektowanych zmian jest dostosowanie systemu rozliczania prosumentów do regulacji europejskich i zaprzestanie traktowania systemu elektroenergetycznego jako „wirtualnego magazynu energii”....

Read More

Posted by on Paź 28, 2021 in Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Kalisz: Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za zielony dach, zieloną fasadę lub ogród wertykalny

Kalisz: Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zamian za zielony dach, zieloną fasadę lub ogród wertykalny

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Krystiana Kinastowskiego mieszkańcy Kalisza będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich domów. Projekt uchwały w tej sprawie, zainicjowanej przez prezydenta, przegłosowali dziś (28.10.2021) kaliscy radni.  – Zielone ściany i dachy to dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście i podniesienie komfortu życia. Pokryte zielenią elewacje stają się naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Regulują temperaturę wewnątrz budynków – chronią przed upałem i wiatrem, pochłaniają nadmiar wilgoci, wyciszają hałas. Podnoszą też estetykę naszego miasta, są po prostu jego ozdobą! – wymienia Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. – Liczę, że zwolnienie od podatku zachęci kaliszan do zazieleniania elewacji i dachów. Rośliny, np. winobluszcz, rosnące na dachach i elewacjach, produkują tlen podobnie jak drzewa, które nie wszędzie możemy posadzić. Wprowadzanie – na różne sposoby – zieleni do przestrzeni miejskiej jest jednym ze sposobów przystosowania miasta do zmian klimatycznych. Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Kalisza, którzy posadzili na dachu rośliny wieloletnie, zapewniając im wielosezonową wegetację, lub posiadają co najmniej jedną ścianę budynku porośniętą...

Read More

Posted by on Wrz 17, 2021 in Miasta, Prawo, Retencja | 0 comments

Zielona konstytucja Torunia – Rada Miasta przyjęła Program ochrony środowiska

Zielona konstytucja Torunia – Rada Miasta przyjęła Program ochrony środowiska

Toruń ma swoją Zieloną konstytucję. Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w dniu 9 września 2021 r.  – Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 to swoista „zielona konstytucja Torunia”. Mówimy w nim, jak chronić środowisko i jego zasoby na terenie Gminy Miasta Toruń, a trzy bardzo ważne załączniki do tego programu sankcjonują nasze działania i je ukierunkowują, jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycji – wyjaśnił Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 10 września 2021 r. Jak mówiła dr Halina Pomianowska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii, do tej pory co 4 lata był opracowywany Program ochrony środowiska. W przyjęty przez Radę Miasta Torunia Program  ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został położony większy nacisk na zieleń już istniejącą. – Podkreślamy wagę tego, co już mamy w mieście, chcemy podnieść jakość tej zieleni i wykorzystać...

Read More

Posted by on Wrz 16, 2021 in GOZ, Prawo | 0 comments

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie W dniu 12 czerwca 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L Nr 155 z 12.06.2019, str. 1). Podstawowym problemem, do którego rozwiązania ma przyczynić się ww. dyrektywa, są odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczające środowisko morskie. Co roku coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych gromadzi się w morzach i oceanach. Ma to szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną oraz potencjalnie na zdrowie ludzi. Obecnie pozostałości po tworzywach sztucznych można znaleźć u wielu gatunków morskich – żółwi morskich, wielorybów, ptaków oraz u niektórych gatunków ryb lub skorupiaków, przez co trafiają one do łańcucha pokarmowego. Ponadto odpady z tworzyw sztucznych budzą...

Read More

Posted by on Wrz 7, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Prawo | 0 comments

Ile miast w Polsce ma Miejskie Plany Adaptacji

Ile miast w Polsce ma Miejskie Plany Adaptacji

Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 3.09.21 w dokumencie „Ocena skutków regulacji”, który towarzyszy projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej znalazły się informacje na temat tego, ile miast w Polsce ma opracowane Plany Adaptacji do zmian klimatu. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zainicjowało w 2017 r. Ministerstwo Środowiska w ramach projektu, którego głównym celem była ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Wzorem tych 44 miast niektóre mniejsze polskie miasta we własnym zakresie przystąpiły do opracowania planów. Z szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że 79 miast liczących co najmniej 20 tys. mieszkańców już we własnym zakresie rozpoczęło prace nad opracowaniem MPA, w tym 64 miasta mają gotowy projekt MPA lub przyjęły go w drodze uchwały. Jeśli ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej będzie obowiązywać w zaproponowanym obecnie brzmieniu, to liczba MPA w miastach w ciągu 24 miesięcy...

Read More

Posted by on Wrz 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Prawo | 0 comments

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło 3.09.21 projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących wzmocnieniu aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej miast. Projektowane rozwiązania wpisują się w szerokie spektrum działań realizowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju. Miasta są obszarem, w którym koncentrują się współczesne wyzwania cywilizacyjne. Są również terenami najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu. Kryzys klimatyczny ma istotny wpływ zarówno na dynamikę rozwoju tkanki miejskiej, jak i jakość życia ich mieszkańców, stanowiących obecnie 60% całkowitej populacji Polski. Należy zatem dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej miast oraz zwiększyć odporność miast na zachodzące zmiany klimatu. Niniejszy pakiet zmian jest zgodny zarówno z krajowymi dokumentami strategicznymi (Polityka ekologiczna państwa 2030, Krajowa Polityka Miejska 2030), jak również z inicjatywami unijnymi i międzynarodowymi w zakresie polityk miejskich, adaptacyjnych i mitygacyjnych, takich jak Nowa Karta Lipska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu,  Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 czy Nowa Agenda Miejska ONZ. Proponowany projekt stanowi jeden z rezultatów działań...

Read More