Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

PAP Nauka w Polsce: Prof. Kotowski: prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych nie jest sprzeczne z interesami rolników

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law), nad którym Rada UE będzie głosować 17 czerwca, to inne prawo niż Zielony Ład – powiedział PAP dr hab. Wiktor Kotowski z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że nie jest ono sprzeczne z interesami polskich rolników. „Europejski Zielony Ład jest całym pakietem różnych rozwiązań prawnych w bardzo różnorodnych sektorach gospodarki UE. Dotyczy i rolnictwa, i ochrony przyrody, i energetyki, i mieszkalnictwa, i transportu. Nature Restoration Law, czyli prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, dotyczy stricte odbudowy zniszczonych ekosystemów, w tym również ekosystemów rolniczych” – przypomniał w rozmowie z PAP dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW, przewodniczący Komisji Ochrony Ekosystemów Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Podkreślił, że Nature Restoration Law (NRL) jest szczególnym dokumentem, który największe zobowiązania nakłada na państwa w kontekście ekosystemów będących już formalnie pod ochroną – głównie siedlisk Natura 2000. „Nie nakłada on żadnych bezpośrednich zobowiązań na gospodarstwa rolne. Wszelkie dodatkowe zobowiązania, które mają wspomóc odbudowę zdegradowanych ekosystemów rolniczych, dotyczą rządów państw. Zapisy NRL zachęcają do tego, by wprowadzać rozwiązania korzystne dla polskich...

Read More

Posted by on cze 20, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo | 0 comments

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Dachy zielone w Prawie o odbudowie zasobów przyrodniczych

Nowo przyjęte przez UE Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (ang. Nature Restoration Law – NRL) w ramach odbudowy zasobów przyrodniczych Europy zdecydowanie wspiera powstawanie dachów zielonych i roślinnych ścian. W ROZPORZĄDZENIU (UE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych i zmiany rozporządzenia (UE) 2022/869 czytamy: Punkt 31 WYKAZU PRZYKŁADÓW ŚRODKÓW ODBUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 16: Zwiększenie miejskich terenów zieleni o cechach ekologicznych, takich jak parki, drzewa i płaty zalesione, zielone dachy, użytki zielone z dziko rosnącymi kwiatami, ogrody, ogrodnictwo miejskie, drzewa przydrożne, łąki miejskie i żywopłoty, stawy i cieki wodne, z uwzględnieniem między innymi różnorodności gatunków, gatunków rodzimych, warunków lokalnych i odporności na zmianę klimatu. Punkt 48: Należy zdecydowanie zintensyfikować działania przeciwdziałające ryzyku zmniejszania powierzchni miejskich terenów zieleni, w szczególności tych zadrzewionych. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług ekosystemowych przez miejskie tereny zieleni należy zahamować ich utratę, odbudować je i zwiększać m.in. poprzez włączanie zielonej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak zielone dachy i ściany, na etapie projektowania budynków. Takie włączanie...

Read More

Posted by on maj 27, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Projekt nowelizacji ustaw Prawa ochrony środowiska

Rada Ministrów 8 grudnia 2023 r. przyjęła projekty ustaw złożone przez ministra klimatu i środowiska, które dotyczą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Za sprawą nowelizacji przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw rząd chce wspomóc przedsięwzięcia sprzyjające środowisku, prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dotyczy to w szczególności działań w obszarze: adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. W ramach projektowanych rozwiązań dot. nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska: Wzmocniona zostanie transformacja ekologiczna i klimatyczna miast. Miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą opracowywały plan adaptacji do zmian klimatu. Kwestia adaptacji do zmian klimatu zostanie uwzględniona także w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. W ramach środków unijnych zaprogramowano system finansowania działań adaptacyjnych miast. Budżety obywatelskie staną się bardziej „zielone”. W budżetach obywatelskich wyodrębnione zostaną środki przeznaczone wyłącznie na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Ich...

Read More

Posted by on kwi 22, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Poznań: Dotacje na zielone dachy

Poznań: Dotacje na zielone dachy

Po raz kolejny mieszkańcy Poznania będą mogli uzyskać dofinansowanie do budowy zielonych dachów i ogrodów wertykalnych.   Podczas sesji w dniu 16.04.2024 r. radni miejscy przyjęli uchwałę dotyczącą tworzenia na terenie Poznania zielonych dachów i ogrodów wertykalnych. – Dotacja stanowi zachętę finansową, która będzie mobilizowała do ich tworzenia. Dzięki nawet najmniejszym inwestycjom istnieje możliwość zniwelowania efektu miejskiej wyspy ciepła, zwiększenia retencji i poprawienia cyrkulacji wody oraz jakości powietrza w mieście – tłumaczy Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.  O dofinansowanie będą mogły starać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja udzielana będzie na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarczych, które znajdują się na terenie Poznania. Nieruchomość musi mieć uregulowaną sytuację prawną, a wnioskodawca posiadać do niej tytuł prawny. Wsparcie wynieść może nawet do 100 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Uczestnicy programu spełnić będą musieli też warunki techniczne. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 mkw; rośliny powinny być umieszczone na...

Read More

Posted by on kwi 3, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

PAP Nauka w Polsce: Czy znajdzie się sposób na gorące miasta?

PAP Nauka w Polsce: Czy znajdzie się sposób na gorące miasta?

Miasta będą się ogrzewały coraz bardziej, ponieważ temperatura w metropoliach rośnie tam dużo szybciej, niż na terenach wiejskich czy naturalnych. Na szczęście istnieją sposoby, aby choć trochę ograniczyć skutki groźnych miejskich upałów. Aż 62,3 st. C. – tyle wyniósł niedawno indeks cieplny w Rio de Janeiro. To rekord dekady. Wspomniany indeks oznacza temperaturę odczuwalną, w której bierze się pod uwagę także wilgotność. Faktyczna najwyższa temperatura wyniosła tymczasem 42 stopnie, ale i to niemało. Eksperci przewidują tymczasem, że coraz więcej miast będzie się borykało z upałami. „Podczas gdy fale gorąca są częścią naturalnej zmienności pogodowej, rekordowe temperatury odzwierciedlają jedne z najbardziej bezpośrednich skutków zmian klimatu” – stwierdza np. prof. Theodore Lim ze słynnej Virginia Tech. „Wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi zwiększa intensywność, czas trwania i częstość pojawiania się ekstremalnie wysokich temperatur” – dodaje. Jednak miasta zachowują się szczególnie – zwykle nagrzewają się bardziej, niż inne tereny, np. wiejskie. „Dzieje się tak ze względu na mniejszą ilość roślinności oraz więcej gromadzących ciepło materiałów i infrastruktury” – wyjaśnia prof. Lim. To nie...

Read More

Posted by on lut 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Planowane działania i cele projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w okresie od 01.10.2021 r. do 30.04.2024 r. prowadzi projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki znalazł się wśród 19 beneficjentów, którzy otrzymali za pośrednictwem NFOŚiGW dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Efekty zmian klimatu polegające na wzroście temperatury powietrza, większej intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak ulewy i burze, grad czy tornada są odczuwalne na terenie całej Polski, w tym także w części południowo-wschodniej. Dzięki wynikom badań naukowych jest już powszechnie wiadome, że w przyszłości zjawiska te będą przynosić coraz bardziej dotkliwe skutki dla ludzi i całej gospodarki. Przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. W sytuacji postępujących zmian klimatu można starać się...

Read More