Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 6, 2016 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Informacja na temat amerykańskiego projektu badającego efektywność dachów zielonych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom urbanizacji (na przykładzie Nowego Jorku) Jakub P. Walawender (1,2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Właściwe zdefiniowanie działań adaptacyjnych i mitygujących wobec negatywnych skutków zmian klimatu miasta wymaga kompleksowych badań. Dotychczasowe badania realizowane głównie w miastach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady wskazują, że stosowanie na szeroką skalę dachów zielonych ma wpływ na klimat miasta przyczyniając się do poprawy warunków termicznych, jakości powietrza oraz stosunków wodnych znacząco podnosząc komfort życia jego mieszkańców. Warto czerpać szczególnie z doświadczeń Amerykanów, którzy są bardzo aktywni w dziedzinie upowszechniania technologii zielonych dachów. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych opracowano strategie wdrożeniowe koncepcji zrównoważonego rozwoju przestrzennego kilku większych miast (m.in. dla Nowego Jorku), w których istotną rolę przypisano właśnie zielonym dachom jako istotnemu narzędziu w strategii przeciwdziałania takim wyzwaniom jak przegrzewanie się miasta, czy też zbyt szybki odpływ wód opadowych zwiększający ryzyko powodzi. Działania te były poprzedzone szczegółowymi badaniami, których wyniki zaprezentowano...

Read More

Posted by on Wrz 7, 2016 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Inwentaryzacja dachów zielonych na obszarze Krakowa

Inwentaryzacja dachów zielonych na obszarze Krakowa

W ślad za rosnącym zainteresowaniem dachami zielonymi, również w Krakowie wiele ostatnio powstających budynków zostało pokrytych roślinnością. Większość z tych dachów to tzw. dachy ekstensywne, które są łatwiejsze do skonstruowania i znacznie tańsze w eksploatacji. Instaluje się na nich cienką warstwę substratu glebowego i sadzi rośliny sucholubne (rozchodniki). Rośliny te szybko się ukorzeniają i nie wymagają stałej opieki. Do identyfikacji dachów zielonych na obszarze Krakowa wykorzystano ortofotomapę lotniczą dostępną poprzez usługę przeglądania (WMS) w serwisie geoportal.gov.pl. Wynik przeprowadzonej inwentaryzacji dachów zielonych w Krakowie odpowiada stanowi z sierpnia 2013 roku, ponieważ w tym okresie wykonywane były zobrazowania lotnicze dostępne w serwisie geoportal.gov.pl w formie ortofotomapy, która została wykorzystana do wizualnej identyfikacji elementów zabudowy pokrytej roślinnością. Inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie identyfikacji wizualnej dzieląc uprzednio cały obszar Krakowa na regularną sieć kwadratów o boku 0,01 stopnia w układzie współrzędnych geograficznych. Wydzielenie kwadratowych stref inwentaryzacyjnych miało na celu usprawnienie procedury identyfikacji dachów zielonych. Dodatkowo podczas inwentaryzacji dachów zielonych została wykorzystana wektorowa warstwa zabudowy Open Street Map (OSM) pozyskana z Open Geospatial Consortium. Inwentaryzację dachów zielonych...

Read More

Posted by on Maj 26, 2016 in Miejska wyspa ciepła, Uncategorized | 0 comments

Dzień Otwarty w Ambasadzie Niemiec relacja

Dzień Otwarty w Ambasadzie Niemiec relacja

Dnia 21 maja br. w Ambasadzie Niemiec w Warszawie w ramach projektu ŚWIĘTUJEMY! polsko-niemiecki rok jubileuszowy 2016 zorganizowano Dzień Otwarty. Zespół projektu Zielone Miasto przygotował na tę okazję swoje stanowisko w roślinnej aranżacji, które było licznie odwiedzane i fotografowane przez sześć tysięcy gości Ambasady. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ‚,zielonych’’ atrakcjach, takich jak quizy przyrodnicze czy tworzenie wizji Zielonego Miasta na wielkim kawałku materiału lub na papierze. Co godzinę rozlosowywano nagrody w postaci pięknych rododendronów i bukszpanów. Otwarty Dzień w Ambasadzie Niemiec był również doskonałą okazją do podziwiania ogrodu tymczasowego o nazwie ‚,Zielone Miasto’’ – powstałego podczas akcji sadzenia z Ambasadorem Niemiec Rolfem Nikelem w ramach Festiwalu Ogrodów. Ogród był miejscem chwilowego odpoczynku i rozmów, z którego skorzystał pan Fried Nielsen – Attaché Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie. Projekt ogrodu powstał w pracowni COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau und Landschaftsarchitektur. Projekt ZIELONE MIASTO Zielone Miasto to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 – ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia...

Read More

Posted by on Cze 22, 2015 in Miejska wyspa ciepła, publikacje, Smart City | 0 comments

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła

Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa) Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Miejska wyspa ciepła – negatywne skutki urbanizacji oraz możliwości przeciwdziałania (na przykładzie Krakowa), serwis internetowy Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl) Klimat miasta Jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych jest powszechna urbanizacja, która pochłania znaczne obszary ziemi i postępuje w coraz szybszym tempie (World Urbanization Prospects… 2014). Ponieważ wpływ zmian klimatu na zdrowie i życie człowieka jest niezaprzeczalny, a w miastach i ich bezpośrednim sąsiedztwie żyje zdecydowana większość ludności globu ziemskiego, klimat miasta stał się obiektem ogólnego zainteresowania. Urbanizacja czyli rozwój miast jest przykładem modyfikacji środowiska przyrodniczego wskutek działalności człowieka. Sztucznie ukształtowane podłoże w postaci zabudowy, ciągów komunikacyjnych, zieleni miejskiej itp. tworzą wewnątrz miasta specyficzne warunki klimatyczne, charakteryzujące się całkiem innymi cechami od lokalnego klimatu na danym terenie. Modyfikacje klimatu...

Read More

Posted by on Kwi 15, 2015 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła, publikacje, Smart City | 0 comments

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

Jakub P. Walawender (1, 2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Cytowanie: Walawender J.P., 2015, Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście, portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl)  Dachy zielone Wprowadzanie na szerszą skalę zielonych dachów jest jedną ze strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom klimatu miasta przede wszystkim w zakresie mitygacji efektu miejskiej wyspy ciepła (Błażejczyk i in. 2014) i tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Trzy podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to: redukcja zanieczyszczeń powietrza opóźnienie odpływu wody opadowej osłabienie miejskiej wyspy ciepła Rys. 1. Oddziaływanie dachów zielonych na klimat Wpływ dachów zielonych na temperaturę Dachy pokryte roślinnością są znacznie chłodniejsze od konwencjonalnych wskutek: zwiększonego albedo (współczynnika odbicia promieniowania– A)większa część promieniowania słonecznego jest odbijana od powierzchni dachu zielonego (A = ok. 0,15 – 0,40) w porównaniu ze sztucznym dachem czarnym (A – 0,1) co powoduje, że nagrzewa się on w mniejszym stopniu;...

Read More