Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Gru 3, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Retencja | 0 comments

Radom: wiaty rowerowe z dachami zielonymi

Radom: wiaty rowerowe z dachami zielonymi

W Radomiu powstały wiaty rowerowe z zielonymi dachami. To kolejne elementy w zakresie małej, zielono-niebieskiej infrastruktury zainstalowane w tym mieście w ramach projektu LIFE. Ich głównym zadaniem jest retencjonowanie wody w miejscu w którym wystąpił opad i dzięki temu odciążenie kanalizacji deszczowej. Zieloną wiatę rowerową zainstalowano na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kolberga oraz przy hali sportowej przy ul. Struga. Wody opadowe są wykorzystywane przez zielony dach w uprawie ekstensywnej, na którym zastosowano prekultywowane maty rozchodnikowe, z mieszanką rozchodników oraz przez bluszcz porastający ścianę wiaty i rośliny znajdujące się w usytuowanych obok donicach. Pod każdą wiatą są cztery stojaki, przy każdym można zaparkować dwa rowery. Szkoda tylko, że cała przestrzeń znajdująca się pod wiatami i obok wiat została tak szczelnie...

Read More

Posted by on Paź 25, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

20.10.2021 odbyła się w Koninie konferencja prasowa otwierająca projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Ze strony miasta Konin w konferencji uczestniczyli m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski i miejskiej architekt Joanny Olczak. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele partnerów projektu: dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Katarzyna Wolańska – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także David Brasfield – prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI). W ramach przedsięwzięcia powstaną 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km. Chodzi o tak zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki, którymi można będzie spacerować bądź przejechać rowerem, a które pełnić będą funkcje rekreacyjne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne. W tej przestrzeni pojawią się m.in. zielone przystanki, ławki z donicą na zieleń, gazony z  zielenią, donice z roślinnością, nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień. Dwa parki kieszonkowe, siedem zielonych podwórek miejskich – w tym jedno na placu Wolności, trzy tężnie na wyspie Pociejewo, zielone korytarze miejskie o długości około 17 km – pojawią...

Read More

Posted by on Paź 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Walka ze skutkami zmian klimatycznych, bioróżnorodność, transformacja energetyczna to główne cele unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Samorządy w Polsce planując przyszłe zadania, aby móc skutecznie sięgać po unijne pieniądze, powinny więc brać pod uwagę stosowanie dachów zielonych  – najlepiej w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, jako elementu zielonej infrastruktury i wielofunkcyjne narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Jak pokazują przykłady miast i państw europejskich, żeby  osiągnąć efekty w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu wynikające ze stosowania dachów zielonych należy wprowadzić odpowiednie regulacje prawne i dofinansowanie. Znane są dobre wzory miast, gdzie problem mitygacji i adaptacji miast do zmian klimatycznych rozwiązuje się stosując na dużą skalę dachy zielone i roślinne ściany. Wdrażając wieloletnie programy wspierające budowę dachów zielonych i towarzyszące tym programom działania edukacyjne. Poniżej prezentujemy przykłady dobrych wzorów z miast europejskich stosujących zielone dachy i roślinne ściany jako narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatu: –Bazylea w Szwajcarii to pierwsze miasto na świecie, w którym zielone dachy stały się regulowanym prawnie wymogiem w nowych budynkach. Od 15...

Read More

Posted by on Paź 5, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Smart City | 0 comments

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to ostatnie badania dr Peter Irga z University of Technology Sydney, który porównywał wydajność systemów fotowoltaicznych na 2 dachach na biurowcach zlokalizowanych obok siebie w centrum Sydney: instalację PV na tradycyjnym dachu oraz połączenie dachu zielonego z fotowoltaiką. Wyniki badań potwierdziły liczne zalety dachów biosolarnych: -w ciągu ośmiu miesięcy instalacja fotowoltaiczna z zielonym dachem wykazała o 3,6% większą większą wydajność niż instalacja bez zielonego dachu, -20 stopni mniej – tyle miał zielony dach w porównaniu z dachem budynku bez zieleni, -podczas całego eksperymentu zielony dach pochłonął prawie 9 ton gazów cieplarnianych, -poprawa bioróżnorodności – na dachu zamieszkały licznie owady oraz zaczęły pojawiać...

Read More

Posted by on Paź 5, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone: efektywne, wielofunkcyjne narzędzie mitygacji i adaptacji miast do zmian klimatu

Dachy zielone: efektywne, wielofunkcyjne narzędzie mitygacji i adaptacji miast do zmian klimatu

Dachy zielone to efektywne rozwiązania wielofunkcyjne, które stosowane na dużą skalę są pomocne w procesach ochrony klimatu (mitygacja) i adaptacji miast do jego zmian. Stosując dachy zielone uzyskujemy efekt synergii, ponieważ mają one bardzo kompleksowe i wielofunkcyjne działanie i z ich stosowania wynikają liczne korzyści ekologiczne. Poniżej zostały podane argumenty, w tym wyniki badań naukowych. Rozproszona retencja, wykorzystanie wody w miejscu opadu i opóźnianie spływu deszczówki do kanalizacji Dachy zielone pomagają zapobiegać powodziom miejskim, ponieważ nie tylko retencjonują wody opadowe i roztopowe w miejscu opadu, ale również opóźniają spływ wody do kanalizacji i odbiorników końcowych, co jest szczególnie ważne w krytycznych momentach opadów nawalnych. Potwierdzają to badania naukowe prowadzone na całym świecie. A co ważne, potwierdzają to również badania realizowane w polskich uwarunkowania klimatycznych prowadzone od 2009 r. przez dr hab. inż. Ewę Bursztę-Adamiak na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dachy zielone zagospodarowują wodę deszczową zanim spadnie ona na poziom gruntu. Opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji. W przypadku dachów tradycyjnych średnie opóźnienie odpływu z dachu wynosi 20 minut. Natomiast w...

Read More

Posted by on Wrz 27, 2019 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Co wiedzą i czego nie wiedzą radni, czyli jak Kraków chce wspierać dachy zielone

Co wiedzą i czego nie wiedzą radni, czyli jak Kraków chce wspierać dachy zielone

Dużo się dzieje obecnie w Krakowie jeśli chodzi o pomysły na wspieranie powstawania zielonych dachów. To dobrze. Niestety przy okazji okazuje się jaki jest poziom zamętu informacyjnego na temat dachów zielonych wśród osób, które próbują się tym zajmować. Poniżej zamieszczamy kilka komentarzy do informacji, które można znaleźć na oficjalnym portalu Miasta Krakowa. Dotyczy posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza, które odbyło się przed sesją Rady Miasta i w całości dotyczyło opiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa. http://krakow.pl/aktualnosci/233428,30,komunikat,zielone_dachy_tak__ale_.html?_ga=2.258661004.745922626.1569568505-33110871.1569568505 Poniżej prezentujemy znalezione w artykule na Krakow.pl cytaty wypowiedzi, które padły na posiedzeniu Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza przed sesją Rady Miasta, na której miały być głosowane uchwały dotyczące dachów zielonych i ogrodów wertykalnych. Są to swego rodzaju obiegowe przekonania na temat zielonych dachów (zamieszczamy te wypowiedzi jako cytaty, boldem) z naszym komentarzem. „nie sztuką jest stworzenie zielonego dachu, ale późniejsze dbanie o niego” Praktycy wiedzą, że stworzenie poprawnie funkcjonującego zielonego dachu jest...

Read More