Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 3, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS | 0 comments

Przydrożne pasy zieleni mogą być schronieniem dla zapylaczy

Przydrożne pasy zieleni mogą być schronieniem dla zapylaczy

Lepiej zarządzane przydrożne pasy zieleni mogą sprzyjać aktywności owadów zapylających – dowodzą naukowcy m.in. z University of Exeter. Pszczoły, motyle i inne zapylacze korzystają dzięki roślinom i kwiatom porastającym pobocza. Przydrożna zieleń tworzy sieć „korytarzy” zapewniających owadom pożywienie i schronienie. Podczas gdy zamieszkiwanie okolic dróg może nieść za sobą pewne zagrożenia w postaci zanieczyszczeń czy kolizji z pojazdami, to naukowcy odkryli, że dla owadów korzyści przewyższają zdecydowanie ewentualne niedogodności. Po przeanalizowaniu 140 badań okazało się, że dzięki określonym działaniom sytuację zapylaczy można znacznie poprawić. Chodzi m.in. o obsiewanie poboczy obficie kwitnącymi kwiatami, zredukowanie koszenia i ograniczanie wpływu oświetlenia ulicznego. „W ulepszaniu pasów zieleni poprzez zarządzanie nimi pod kątem zapylaczy drzemie ogromny potencjał – uważa główny autor badania Ben Philips z uczelnianego instytutu środowiska i zrównoważonego rozwoju. – W wielu przypadkach, w tym przy ograniczaniu koszenia i robieniu tego we właściwym czasie, można zwiększyć ilość kwiatów i zmniejszyć ilość uśmierconych zapylaczy, jaj i larw”. Jak dodaje badacz, owadom można również pomóc, zmniejszając poziom zanieczyszczeń na drogach, m.in. zanieczyszczenie światłem, które...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację  raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Premiera publikacji miała miejsce 7 października br. podczas 12. PLGBC Green Building Summit. Ostatnie miesiące przyniosły światu szereg nieoczekiwanych zmian. Eskalacja wojny w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję spowodowały znaczące przyspieszenie procesów zmieniających systemy energetyczne poszczególnych krajów. Obecna sytuacja geopolityczna w szczególny sposób zwróciła uwagę na sektor budownictwa. Jego energochłonność odpowiada za 40% zużycia energii w Europie, dlatego też budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu zarówno na kryzys energetyczny, jak i klimatyczny. Potencjał dekarbonizacji sektora budowlanego otwiera przestrzeń dla wdrażania systemowych i przemyślanych zmian, które pozwolą Europie osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. W odpowiedzi na to, w zeszłorocznym raporcie opracowanym przez PLGBC: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawiono harmonogram działań, jakie powinni podjąć wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w bliższym i dalszym horyzoncie czasowym, aby polskie budynki i sektor budowlany podążały...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Pszczoły i zapylacze zagrożone na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej

Pszczoły i zapylacze zagrożone na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej

Populacja zapylaczy i pszczół, które są kluczowe w funkcjonowaniu ekosystemów czy produkcji żywności, jest obecnie zagrożona na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej, przez monokulturę rolnictwa i jego chemizację oraz zmiany klimatu – mówi PAP ekolog prof. dr hab. Piotr Skubała. „Dla zapylaczy i pszczół jest wiele zagrożeń powodujących prawdziwą tragedię w świecie owadów. Wszystkie związane są z działalnością człowieka” – podkreśla ekspert z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Często mówi się, że najważniejszym zagrożeniem są pestycydy i chemizacja rolnictwa. „Na pewno rolnictwo jest główną przyczyną, gdyż stosuje całą gamę środków chemicznych, które w mniejszym lub większym stopniu, ale są zabójcze dla owadów” – wskazuje prof. Skubała. Np. neonikotynoidy to środki ochrony roślin nazywane „zabójcami pszczół”. I zwraca uwagę, że przemysłowe rolnictwo oznacza monokulturę, brak różnorodności roślin, a to dla pszczół, dla owadów jest bardzo niebezpieczne, bo przez zanik różnorodności roślin owady mają mniej pokarmu, mniej materiałów do budowania gniazd. „Wiąże się to też z fragmentacją siedliska, z utrudnieniem przemieszczania się owadów – tak że one...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS | 0 comments

Rośliny miejskie są chętnie wykorzystywane przez owady zapylające – wynika z badań w stolicy

Rośliny miejskie są chętnie wykorzystywane przez owady zapylające – wynika z badań w stolicy

Zieleń miejska to dobre źródło pożywienia dla owadów zapylających, gdyż zapewnia dostępność roślin kwitnących przez cały sezon wegetacyjny. Sadzone w mieście rośliny, nawet w miejscach szczelnie otoczonych budynkami, są chętnie wykorzystywane przez owady – wynika z prowadzonych w Warszawie badań. Interakcje pomiędzy obecnymi w Warszawie roślinami a owadami zapylającymi badali naukowcy z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (OB UW). Na samym początku sezonu wegetacyjnego, wczesną wiosną i latem, sprawdzali oni aktywność owadów na kwiatach koron cesarskich (Fritillaria imperialis) oraz na kwitach liliowców (Hemerocallis L.) – gatunkach ozdobnych, powszechnie spotykanych w polskich ogródkach. Naukowcy zajmowali się nimi w ścisłym centrum Warszawy, przy Placu Zawiszy i Unii Lubelskiej oraz przy dwóch rondach: Dmowskiego i de Gaulle’a. „Nie mamy jeszcze pełnych danych – ale już teraz możemy stwierdzić, że nasadzenia miejskie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród owadów, nawet gdy są bardzo szczelnie otoczone budynkami i ulicami. Owady odwiedzające miejskie rabaty szukają w kwiatach nagród pokarmowych, czyli nektaru czy pyłku, ale także miejsca na “kąpiele słoneczne”. Podczas pracy w terenie często zdarzało nam się...

Read More

Posted by on Paź 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Wyjazd studyjny w ramach projektu „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego w ramach projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa” mieli m.in. okazję poznać przykłady działań proekologicznych z Oslo. W stolicy Norwegii stosuje się rozwiązania, które pomagają chronić klimat przed niekorzystnymi zmianami i adaptować miasto do zmieniających się warunków.  Uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z wieloma realizacjami, które powodują, że Oslo obecnie wyznacza światowe trendy proekologiczne. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest odzyskiwanie miejskich rzek. Wiele lat temu naturalne strumienie były ukrywane w podziemnych kanałach. Teraz poprzez bardzo kosztowne działania adaptacyjne strumienie i rzeki wydobywa się na powierzchnię. Celem tych działań jest zarządzanie wodami opadowymi, odprowadzanie i magazynowanie deszczówki, zwiększenie różnorodności biologicznej, niwelowanie niekorzystnych skutków miejskiej wyspy ciepła, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Szkolenie zorganizowane zostało pod przewodnictwem norweskiego partnera projektu Norwegian Association for Green Infrastructure. Celem szkolenia jest dostarczenie wizytatorom z Polski wiedzy, materiałów szkoleniowych oraz inspiracji z krajów skandynawskich w zakresie planowania i projektowania błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz proekologicznych rozwiązań stosowanych w środowisku miejskim. Więcej o projekcie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta...

Read More

Posted by on Paź 31, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z konferencji „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce”

Relacja z konferencji „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce”

21 września 2022 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1 w Koninie, odbyła się konferencja edukacyjna pn.: „Klimatyczny Konin. Zielono – niebieska infrastruktura w praktyce” zorganizowana w ramach realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” w którym beneficjentem jest Miasto KONIN, a partnerami są: Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI). W konferencji uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Paulina Hennig-Kloska oraz Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów, Joanna Brach – z Departamentu Funduszy Europejskich Wydział Funduszy Norweskich Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Radne Miasta Konina Urszula Maciaszek oraz Emilia Wasielewska, Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie Katarzyna Rejniak, zespół ds. realizacji projektu Joanna Olczak – Specjalista ds. prac urbanistyczno – architektonicznych projektu (Architekt Miejski), Mariusz Kaczmarczyk – Specjalista ds. prac projektowo-technicznych projektu (Kierownik Wydziału Urbanistyki i Architektury), Małgorzata Mastalierz – koordynator ds. działań inwestycyjnych projektu (Wydział Rozwoju i Inwestycji), Justyna Bruch – koordynator ds. działań informacyjno-edukacyjnych projektu (Inspektor Ochrony Danych),...

Read More