Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 16, 2021 in GOZ, Prawo | 0 comments

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie W dniu 12 czerwca 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L Nr 155 z 12.06.2019, str. 1). Podstawowym problemem, do którego rozwiązania ma przyczynić się ww. dyrektywa, są odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczające środowisko morskie. Co roku coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych gromadzi się w morzach i oceanach. Ma to szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną oraz potencjalnie na zdrowie ludzi. Obecnie pozostałości po tworzywach sztucznych można znaleźć u wielu gatunków morskich – żółwi morskich, wielorybów, ptaków oraz u niektórych gatunków ryb lub skorupiaków, przez co trafiają one do łańcucha pokarmowego. Ponadto odpady z tworzyw sztucznych budzą...

Read More

Posted by on Lip 28, 2021 in GOZ | 0 comments

Ekologia w pakowaniu

Ekologia w pakowaniu

Jeśli chcemy podążać za trendem ekologii w pakowaniu, to powinniśmy wykorzystywać do pakowania surowiec, jakim jest papier. Papier do pakowania to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i łatwe do recyklingu. Takie rozwiązanie może nam pomóc chronić klimat i zasoby naturalne naszej planety. Stosując papier do pakowania postępujemy zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasza Planeta tonie w śmieciach. Mówiąc bardziej precyzyjnie każdego roku zostawiamy po sobie 2,1 miliarda ton odpadów. Nadmierna konsumpcja i ogromna liczba przedmiotów produkowanych w myśl gospodarki linearnej wpływają także na zmiany klimatyczne i niegospodarne zarządzanie zasobami naturalnymi. Dotarliśmy do takiego momentu, kiedy kataklizmy naturalne, orkany i zanieczyszczone powietrze stanowią śmiertelne zagrożenie dla gatunku ludzkiego. Tak pisała w 2017 r. dr Marta Karwacka w raporcie Gospodarka Obiegu Zamkniętego Biznes i Konsument na ścieżce zmiany. Obecnie w 2021r. chyba wszyscy już widzimy, że ten problem narasta i potrzebne są radykalne zmiany. Obecny stan środowiska naturalnego powoduje, że jednym z priorytetów powinno być przejście od gospodarki linearnej do gospodarki obiegu zamkniętego. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ, Circular Economy inaczej gospodarka cyrkularna, gospodarka...

Read More

Posted by on Lip 22, 2021 in GOZ, Patronat medialny | 0 comments

25. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

25. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Jako patron medialny serdecznie zapraszamy na 25. Konferencję Kompleksowa gospodarka odpadami, która odbędzie się w dn. 1 – 3 września 2021 r. w formie hybrydowej – w Wiśle oraz online. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami jest jednym z najbardziej liczących się wydarzeń poświęconym aktualnym tematom branży odpadowej. To spotkanie mające długoletnią tradycję podczas którego gromadzą się przedstawiciele zakładów gospodarowania odpadami, samorządów, firm dostarczających technologie oraz świata nauki. Na bogaty program konferencji składają się liczne wystąpienia profesjonalistów, dyskusje oraz wyjazd studyjny, umożliwiający uczestnikom poznanie działalności wybranego zakładu. Więcej informacji na stronie: kompleksowa.abrys.pl Szczegółowych informacji udzieli koordynator konferencji Paulina Wolna, tel. kom.: 881 932 976, adres e-mail.:...

Read More

Posted by on Lip 19, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, GOZ, OZE, Retencja | 0 comments

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/). Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa. Takiego rozwiązania dotąd nie było. Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów. Wyszukiwarka znacząco ułatwia procesy związane z uzyskiwaniem dotacji, co przełoży się na przyspieszenie korzystnych dla Polski zmian gospodarczych. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki i sięgania po fundusze na potrzebne inwestycje – w OZE, edukację, zieloną infrastrukturę, budownictwo, badania, gospodarkę odpadami i wodną. Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji...

Read More

Posted by on Mar 23, 2021 in GOZ, Patronat medialny | 0 comments

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 14.04.2021r.

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 14.04.2021r.

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy na 15. Konferencję Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się dn. 14 kwietnia 2021 r. w formule online. To już 15.  edycja naszej konferencji dotyczącej elektrorecyklingu. Odbędzie się ona w czasie szczególnym. Nie spotkamy się osobiście, ale nie przeszkodzi nam to w omówieniu najbardziej pilnych tematów, ponieważ życie wokół nas toczy się niezmiennie, a nawet w niektórych aspektach przyspiesza. Pracujemy w biznesowym środowisku, które determinowane jest ciągle zwiększającymi się celami prawodawców oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Każdego dnia spełniać musimy środowiskowe normy inwestując prywatne środki finansowe. Każdego dnia uczestniczymy w ostrej grze rynkowej obejmującej cały obieg produktów zapoczątkowany w punktach zabierania, a kontynuowany w zakładach przetwarzania i u recyklerów. Tym razem skupimy naszą dyskusję na pojawiającym się problemie braku niektórych typów odpadów, skuteczności raportowania, audytach oraz nowym prawie związanym z rozszerzoną odpowiedzialnością wprowadzających. Niestety, po raz kolejny zastanowimy się jak można przeciwdziałać odradzającej się szarej strefie i podyskutujemy o bardziej efektywnym systemie edukacji środowiskowej.   W tym roku proponujemy formułę online, dając naszym gościom jak zwykle...

Read More

Posted by on Sty 28, 2021 in GOZ, Patronat medialny | 0 comments

12. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie online w dniach 16-17 lutego 2021 r.

12. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie online w dniach 16-17 lutego 2021 r.

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Świetną okazją będzie udział w Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i tym razem odbędzie się online w dniach 16-17 lutego 2021 roku. W trakcie obrad będziemy dyskutować na temat obniżenia wymaganych poziomów recyklingów, które oddalają nas od wcześniej wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Zastanowimy się też, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców? Czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami? Czy te zmiany zahamują wzrost cen? Podczas konferencji praktycy z polskich gmin, głównie miejskich, zaprezentują swoje doświadczenia w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu i technologie, które mogą to usprawnić. Dowiemy się jak im się to udało osiągnąć już teraz? Zaprezentujemy kilka wizji systemu ROP. Który z modeli będzie najkorzystniejszy dla gmin? Który jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców? Wiadomo, że rynek...

Read More