Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Paź 5, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Smart City | 0 comments

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to ostatnie badania dr Peter Irga z University of Technology Sydney, który porównywał wydajność systemów fotowoltaicznych na 2 dachach na biurowcach zlokalizowanych obok siebie w centrum Sydney: instalację PV na tradycyjnym dachu oraz połączenie dachu zielonego z fotowoltaiką. Wyniki badań potwierdziły liczne zalety dachów biosolarnych: -w ciągu ośmiu miesięcy instalacja fotowoltaiczna z zielonym dachem wykazała o 3,6% większą większą wydajność niż instalacja bez zielonego dachu, -20 stopni mniej – tyle miał zielony dach w porównaniu z dachem budynku bez zieleni, -podczas całego eksperymentu zielony dach pochłonął prawie 9 ton gazów cieplarnianych, -poprawa bioróżnorodności – na dachu zamieszkały licznie owady oraz zaczęły pojawiać...

Read More

Posted by on Cze 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

Dzisiaj, czyli 6 czerwca świętujemy Światowy Dzień Zielonych Dachów. Zielone dachy są ważnym narzędziem w działaniach zmierzających do ochrony klimatu i adaptacji miast do istniejących już zmian klimatycznych. Zostało to docenione w ważnych strategiach europejskich opracowanych w ostatnim czasie: Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – unijnej strategii przystosowania się do zmiany klimatu; Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia; Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. Zachęcamy, aby uczcić ten dzień popierając on-line europejską obywatelską inicjatywę związaną z zielonymi...

Read More

Posted by on Lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN), do którego jako polska organizacja należy Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, bierze aktywny udział w green Renovation Wave. Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji w zakresie energii. Sekretarz Generalny pani Ditte Juul Jørgensen skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. W liście została podkreślona rola rozwiązań opartych na zasobach przyrody (Nature Based Solution – NBS) i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji. W dokumencie można znaleźć również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej przez Brukselę 14. 10.2020. Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o realizację...

Read More