Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Gru 21, 2021 in Dofinansowanie, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

Nowy program NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” szansą na dofinansowanie działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach

13 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wstępnych wniosków oraz wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w ramach I naboru w pilotażowym programie priorytetowym pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (ang. Energy Performance Contract) Plus”. NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., natomiast wnioski o dotacje od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r. Budżet I pilotażowego naboru wynosi 10 mln złotych.  Dla kogo?  Beneficjentami programu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Dofinansowanie  Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji I naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela budynku do finansowania inwestycji termomodernizacyjnej, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy...

Read More

Posted by on Paź 5, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta, Miejska wyspa ciepła, OZE, Smart City | 0 comments

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Efekt synergii wynikający z połączenia paneli fotowoltaicznych i dachu zielonego – produkcja energii na dachach biosolarnych

Zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu obsadzonym roślinnością (tzw. dachy biosolarne) podnosi efektywność działania instalacji solarnych. Jest to korzystne ze względu na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – stosunkowo niska temperatura powierzchni zazielenionej (w porównaniu z dachami tradycyjnymi) prowadzi do mniejszego nagrzewania się modułów fotowoltaicznych, co poprawia ich sprawność. Rośliny na zielonym dachu pochłaniają zanieczyszczenia, dzięki czemu panele PV nie są tak bardzo zanieczyszczone jak na tradycyjnym dachu. Potwierdzają to ostatnie badania dr Peter Irga z University of Technology Sydney, który porównywał wydajność systemów fotowoltaicznych na 2 dachach na biurowcach zlokalizowanych obok siebie w centrum Sydney: instalację PV na tradycyjnym dachu oraz połączenie dachu zielonego z fotowoltaiką. Wyniki badań potwierdziły liczne zalety dachów biosolarnych: -w ciągu ośmiu miesięcy instalacja fotowoltaiczna z zielonym dachem wykazała o 3,6% większą większą wydajność niż instalacja bez zielonego dachu, -20 stopni mniej – tyle miał zielony dach w porównaniu z dachem budynku bez zieleni, -podczas całego eksperymentu zielony dach pochłonął prawie 9 ton gazów cieplarnianych, -poprawa bioróżnorodności – na dachu zamieszkały licznie owady oraz zaczęły pojawiać...

Read More

Posted by on Cze 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji, Miasta | 0 comments

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

6 czerwca Światowy Dzień Zielonych Dachów

Dzisiaj, czyli 6 czerwca świętujemy Światowy Dzień Zielonych Dachów. Zielone dachy są ważnym narzędziem w działaniach zmierzających do ochrony klimatu i adaptacji miast do istniejących już zmian klimatycznych. Zostało to docenione w ważnych strategiach europejskich opracowanych w ostatnim czasie: Budowanie przyszłości odpornej na zmianę klimatu – unijnej strategii przystosowania się do zmiany klimatu; Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia; Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. Zachęcamy, aby uczcić ten dzień popierając on-line europejską obywatelską inicjatywę związaną z zielonymi...

Read More

Posted by on Lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

World Green Infrastructure Network: WGIN bierze aktywny udział w Fali Renowacji

Światowa Sieć Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN), do którego jako polska organizacja należy Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, bierze aktywny udział w green Renovation Wave. Potwierdzeniem wkładu i zaangażowania jest list, jaki Prezes WGIN prof. Manfred Koehler otrzymał z DG ENER opracowującej i realizującej politykę Komisji w zakresie energii. Sekretarz Generalny pani Ditte Juul Jørgensen skierowała ten list w imieniu Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. W liście została podkreślona rola rozwiązań opartych na zasobach przyrody (Nature Based Solution – NBS) i wyrażone zainteresowanie dalszą współpracą z WGIN w ich wdrażaniu i integracji. W dokumencie można znaleźć również potwierdzenie, że rozwiązania oparte na przyrodzie są wyróżnione wśród głównych obszarów interwencji i prowadzą do zdecydowanych działań umożliwiających szerokie spektrum zmian w ramach Fali Renowacji, strategii przyjętej przez Brukselę 14. 10.2020. Poza tym Komisja planuje zająć się także kwestią zrównoważenia produktów budowlanych w kontekście przeglądu rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Przyjęcie strategii Fala Renowacji powoduje, że sektor budynków staje się kluczowy dla działań klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o realizację...

Read More

Posted by on Lis 19, 2020 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Fala renowacji | 0 comments

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Fala renowacji: dachy zielone obniżają emisyjność ogrzewania i chłodzenia budynków

Dachy zielone jako rozwiązania oparte na zasobach przyrody (Nature Based Solutions – NBS) pozwalają na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia. Dachy zielone nie nagrzewają się w takim stopniu jak tradycyjne. Badania prowadzone w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wykazały, że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8 stopni nocą od powierzchni dachu zielonego. Z kolei temperatura wewnątrz budynku pokrytego dachem zielonym była w dzień średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa. Oszczędności energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez strop, w okresach letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowania pomieszczeń. Badania przeprowadzone dla budynków wielopiętrowych w Madrycie (Alcazar i Bass, 2005) wykazały, że oszczędności energii wynoszą 0,5% w...

Read More