Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Paź 6, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Walka ze skutkami zmian klimatycznych, bioróżnorodność, transformacja energetyczna to główne cele unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Samorządy w Polsce planując przyszłe zadania, aby móc skutecznie sięgać po unijne pieniądze, powinny więc brać pod uwagę stosowanie dachów zielonych  – najlepiej w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, jako elementu zielonej infrastruktury i wielofunkcyjne narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Jak pokazują przykłady miast i państw europejskich, żeby  osiągnąć efekty w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu wynikające ze stosowania dachów zielonych należy wprowadzić odpowiednie regulacje prawne i dofinansowanie. Znane są dobre wzory miast, gdzie problem mitygacji i adaptacji miast do zmian klimatycznych rozwiązuje się stosując na dużą skalę dachy zielone i roślinne ściany. Wdrażając wieloletnie programy wspierające budowę dachów zielonych i towarzyszące tym programom działania edukacyjne. Poniżej prezentujemy przykłady dobrych wzorów z miast europejskich stosujących zielone dachy i roślinne ściany jako narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatu: –Bazylea w Szwajcarii to pierwsze miasto na świecie, w którym zielone dachy stały się regulowanym prawnie wymogiem w nowych budynkach. Od 15...

Read More

Posted by on Wrz 17, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Do 28.09.21 zgłoszenia do konkursu ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – edycja 2021

Do 28.09.21 zgłoszenia do konkursu ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – edycja 2021

Trwa konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu. Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji. Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Miasto chcące wziąć udział w konkursie będzie musiało zgłosić inwestycje zrealizowane w jednym spośród wymienionych wyżej obszarów. ”Miasto z Klimatem”, czyli jakie? ”Miasto z Klimatem” to miejsce, w którym na co dzień się żyje, spędza czas i pracuje w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. To miejsce, w którym podczas planowania nowych inwestycji uwzględnia się sąsiedztwo terenów zielonych i zachowuje ich pierwotne piękno, a także działa...

Read More

Posted by on Wrz 4, 2021 in Dofinansowanie | 0 comments

Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Kampanie cross-mediowe powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Budżet konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłoszonego w ramach programu „Edukacja ekologiczna” – to 6,6 mln zł. Kampanie o zasięgu ogólnopolskim powinny rozpocząć się w I kwartale 2022 r., muszą być rozplanowane minimum na rok a maksimum na 1,5 roku, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania powinna mieścić się w przedziale od 2 do 3 mln zł. Do rozdysponowania jest 6,6 mln zł, w tym 0,6 mln zł to pula na ewentualne odwołania. Celem ogłoszonego konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o programie „Czyste Powietrze”, informowanie o wpływie jakości powietrza na jakość życia i zdrowie oraz informowanie o wymaganiach wynikających z tzw. uchwał antysmogowych. „Wszyscy, niezależnie...

Read More

Posted by on Lip 19, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/). Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa. Takiego rozwiązania dotąd nie było. Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów. Wyszukiwarka znacząco ułatwia procesy związane z uzyskiwaniem dotacji, co przełoży się na przyspieszenie korzystnych dla Polski zmian gospodarczych. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki i sięgania po fundusze na potrzebne inwestycje – w OZE, edukację, zieloną infrastrukturę, budownictwo, badania, gospodarkę odpadami i wodną. Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji...

Read More

Posted by on Lip 19, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Wiedeń finansuje zazielenianie fasad, dachów i dziedzińców. Tak walczy ze zmianami klimatycznymi

Wiedeń finansuje zazielenianie fasad, dachów i dziedzińców. Tak walczy ze zmianami klimatycznymi

Miejskie tereny zielone odgrywają ważną rolę w łagodzeniu letnich upałów i ochronie bioróżnorodności. Dlatego miasto Wiedeń zapewnia obecnie wsparcie finansowe na zazielenianie fasad miejskich, dachów i dziedzińców budynków dotacją w wysokości od 3.200 do 20.200 euro. Zazielenianie budynków odgrywa szczególnie ważną rolę w gęsto zabudowanych obszarach miasta, gdzie tworzenie nowych parków często nie jest już możliwe. Miasto Wiedeń wspiera teraz inicjatywy związane z zazielenianiem fasad, dachów i dziedziców w dwojaki sposób: poprzez wiedzę fachową oraz poprzez dofinansowanie. Wstępnego doradztwa w zakresie odpowiednich systemów sadzenia i doboru roślin udziela Umweltberatung Wien w imieniu magistratu. Eksperci z urzędu miasta wspierają koordynację zezwoleń. Zielone dachy są dotowane do 20.200 euro, zielone fasady od strony ulicy do 5.200 euro, a zazielenianie dziedzińców do 3.200 euro. Usługi doradcze i planistyczne również kwalifikują się do finansowania w tych ramach. Ekologia i oszczędność na kosztach klimatyzacji „Zazielenianie budynków to nie tylko piękny widok, to raczej skuteczny środek przeciwko letniemu przegrzewaniu się miasta”, podkreśla członek zarządu miasta ds. klimatu, Jürgen Czernohorszky. „Dzięki zacienianiu i parowaniu mają one...

Read More

Posted by on Lip 15, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Zielone dachy w Katowicach – ekologia w praktyce

Zielone dachy w Katowicach – ekologia w praktyce

Katowice chcą premiować mieszkańców i przedsiębiorców przyczyniających się do powstawania zieleni w mieście. Gotowy jest projekt uchwały, dzięki której będą oni zwolnieni z podatku od nieruchomości. Warunek to utworzenie zielonego dachu, ogrodu wertykalnego lub zielonej fasady budynku. – W Katowicach stawiamy na ekologię i działania na rzecz ochrony klimatu. Realizujemy liczne zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu, powstają nowe parki, a w mieście przybywa zbiorników retencyjnych. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej w wiele projektów angażują się także nasi mieszkańcy. To oni m.in. sieją łąki kwietne, sadzą drzewa z aplikacji czy adoptują stare donice. Takie działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta i teraz chcemy premiować tych, którzy pójdą o krok dalej, tworząc zieloną przestrzeń w obrębie swojego budynku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Z inicjatywą zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wyszła Komisja Klimatu Rady Miasta Katowice. Wniosek został przekazany do Prezydenta Miasta Katowice, który przychylił się do tego pomysłu. Po dokonanej analizie i rozpoznaniu zagadnienia przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta przygotowano projekt uchwały. Zakłada on zwolnienie od podatku od nieruchomości lokali...

Read More