Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 6, 2016 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Dachy zielone w Nowojorskim Obszarze Metropolitarnym

Informacja na temat amerykańskiego projektu badającego efektywność dachów zielonych w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom urbanizacji (na przykładzie Nowego Jorku) Jakub P. Walawender (1,2) 1 Wydział Teledetekcji Satelitarnej, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Kraków 2 Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Właściwe zdefiniowanie działań adaptacyjnych i mitygujących wobec negatywnych skutków zmian klimatu miasta wymaga kompleksowych badań. Dotychczasowe badania realizowane głównie w miastach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady wskazują, że stosowanie na szeroką skalę dachów zielonych ma wpływ na klimat miasta przyczyniając się do poprawy warunków termicznych, jakości powietrza oraz stosunków wodnych znacząco podnosząc komfort życia jego mieszkańców. Warto czerpać szczególnie z doświadczeń Amerykanów, którzy są bardzo aktywni w dziedzinie upowszechniania technologii zielonych dachów. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych opracowano strategie wdrożeniowe koncepcji zrównoważonego rozwoju przestrzennego kilku większych miast (m.in. dla Nowego Jorku), w których istotną rolę przypisano właśnie zielonym dachom jako istotnemu narzędziu w strategii przeciwdziałania takim wyzwaniom jak przegrzewanie się miasta, czy też zbyt szybki odpływ wód opadowych zwiększający ryzyko powodzi. Działania te były poprzedzone szczegółowymi badaniami, których wyniki zaprezentowano...

Read More

Posted by on Paź 23, 2016 in Dachy zielone | 0 comments

Tarasy Zamkowe w Lublinie ogólnodostępny zielony dach

Tarasy Zamkowe w Lublinie ogólnodostępny zielony dach

Otwarty dla odwiedzających dach zielony na galerii handlowej w centrum Lublina. Dach jest punktem widokowym, rozciąga się z niego piękny widok na Wzgórze Zamkowe i stare miasto w Lublinie. Składa się z 2 części: kwietnej łąki, na dachu technicznym, na który nie ma wstępu – to przestrzeń w kształcie przenikających się trójkątów oraz dachu intensywnego, który jest ogólnodostępny i ma infrastrukturę dla odwiedzających (tabliczki informacyjne dotyczące roślin, ścieżki, ławki, poidełko). Rośliny zostały dobrane tak, aby tworzyć endemiczny system o regionalnym charakterze. Został wykonany przy użyciu systemowych materiałów do dachów zielonych Optigruen. Do budowy tarasów użyto następujących produktów firmy Optigruen: – Optigrün Folia ślizgowo-separacyjna PE 0,2mm – Optigrün-Mata drenażowa Typ FKD 10 – Optigrün Mata drenażowa Typ FKD 25 – Optigrün Włóknina filtracyjnaTyp 105 – Optigrün Włóknina chłonno-ochronna RMS 300 – Optigrün Skrzynki kontrolne Kombi – Optigrün Kątowniki perforowane typ ZP 120 Dach zielony na „Tarasach Zamkowych” stał się miejscem spotkań – możliwość spacerowania po zielonym dachu i podziwiania panoramy starówki Lublina przyciąga odwiedzających. Dach zielony na „Tarasach Zamkowych” można zobaczyć...

Read More

Posted by on Wrz 16, 2016 in Dachy zielone | 0 comments

Relacja Konferencja DAFA dla gmin i miast

Relacja Konferencja DAFA dla gmin i miast

14.09.16 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”. Inicjatorem było Stowarzyszenie DAFA, patronat medialny objął portal www.ZielonaInfrastruktura.pl. Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dedykowana była w głównej mierze przedstawicielom samorządów lokalnych, urbanistom i urzędnikom miejskim oraz architektom, projektantom i reprezentantom firm wykonawczych. Jej celem była promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu. Program konferencji objął tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu. Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia DAFA – Witold Okoński wspólnie z Grzegorzem Lipiec – Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego. Część merytoryczną rozpoczęła dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która wykładem „Budowa dachów zielonych – sposób na poprawę gospodarki wodami opadowymi i jakości powietrza w miastach” przekonywała, że w obliczu intensyfikacji zabudowy miast, dachy zielone są odpowiedzią na...

Read More

Posted by on Wrz 7, 2016 in Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Inwentaryzacja dachów zielonych na obszarze Krakowa

Inwentaryzacja dachów zielonych na obszarze Krakowa

W ślad za rosnącym zainteresowaniem dachami zielonymi, również w Krakowie wiele ostatnio powstających budynków zostało pokrytych roślinnością. Większość z tych dachów to tzw. dachy ekstensywne, które są łatwiejsze do skonstruowania i znacznie tańsze w eksploatacji. Instaluje się na nich cienką warstwę substratu glebowego i sadzi rośliny sucholubne (rozchodniki). Rośliny te szybko się ukorzeniają i nie wymagają stałej opieki. Do identyfikacji dachów zielonych na obszarze Krakowa wykorzystano ortofotomapę lotniczą dostępną poprzez usługę przeglądania (WMS) w serwisie geoportal.gov.pl. Wynik przeprowadzonej inwentaryzacji dachów zielonych w Krakowie odpowiada stanowi z sierpnia 2013 roku, ponieważ w tym okresie wykonywane były zobrazowania lotnicze dostępne w serwisie geoportal.gov.pl w formie ortofotomapy, która została wykorzystana do wizualnej identyfikacji elementów zabudowy pokrytej roślinnością. Inwentaryzacje przeprowadzono na podstawie identyfikacji wizualnej dzieląc uprzednio cały obszar Krakowa na regularną sieć kwadratów o boku 0,01 stopnia w układzie współrzędnych geograficznych. Wydzielenie kwadratowych stref inwentaryzacyjnych miało na celu usprawnienie procedury identyfikacji dachów zielonych. Dodatkowo podczas inwentaryzacji dachów zielonych została wykorzystana wektorowa warstwa zabudowy Open Street Map (OSM) pozyskana z Open Geospatial Consortium. Inwentaryzację dachów zielonych...

Read More

Posted by on Sie 30, 2016 in Dachy zielone | 0 comments

Dachy zielone Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Dachy zielone Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Dachy zielone na na CSK przy Placu Teatralnym 1 w Lublinie są imponujące. Na 4 piętrze znajduje się dach intensywny, gdzie zostały posadzone kwiaty, krzewy i drzewa owocowe. Przechodząc Placem Teatralnym przed frontem budynku możemy zobaczyć z dołu drzewa – jabłonie i grusze rosnące na tym dachu. Na 5 piętrze możemy podziwiać piękną łąkę kwietną. Nad ostatniej kondygnacji i na dachu jednego ze skrzydeł budynku znajdują się dachy zielone ekstensywne. Dach Centrum Spotkania Kultur jest ogólnodostępny. Do dyspozycji odwiedzających będzie kawiarnia z tarasem, letnie kino, edukacyjne ścieżki poświęcone ekologii oraz Miejska Pasieka Artystyczna. Dach na 5 piętrze to dziko rosnące trawy i polne kwiaty – łąka kwietna. Ogrody na dachu położone są pomiędzy ulicami: – ulicą Radziszewskiego i Alejami Racławickimi – od zachodu – ulicą Grottgera i Alejami Racławickimi – od wschodu – ulicą M. Skłodowskiej-Curie – od południa – Alejami Racławickimi oraz parkiem miejskim „Ogrodem Saskim” – od północy. Powierzchnie dachów zielonych na CSK: – wielkość dachu na IV piętrze –ok.  1121 m2 -wielkość dachu na V piętrze –...

Read More

Posted by on Gru 28, 2015 in Dachy zielone, Prawo, publikacje | 0 comments

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

„Wytyczne dla dachów zielonych” FLL

Jest już dostępne pierwsze polskojęzyczne wydanie „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Dzięki nawiązaniu współpracy członkowskiej z niemieckim stowarzyszeniem FLL, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA uzyskało prawo do wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL (tytuł oryginału: „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“, pełny tytuł polski: „Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – Wytyczne dla dachów zielonych”). Polskie wydanie zostało rozszerzone o odniesienia do przepisów stosowanych w Polsce oraz o polsko-niemiecki słownik terminów branżowych. Wytyczne zostały opracowane pod redakcją merytoryczną dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy współpracy ekspertów: dr inż. Jacka Nowaka z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, mgr inż. Ryszarda Klatt rzeczoznawcy DAFA oraz Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, której koordynatorem jest Piotr Wolański (APK Dachy Zielone). „Wytyczne dla dachów zielonych” FLL w formie pliku lub wydania drukowanego można zamówić na stronie Księgarni Technicznej DAFA. Wytyczne zawierają kompleksowe omówienie problematyki dachów zielonych od warstwy hydroizolacji aż po roślinność na zielony dach. Więcej informacji na temat wydania Wytycznych oraz FLL...

Read More