Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 17, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Patronat medialny, Wyróżnione | 0 comments

Partner Polskiego Kongresu Klimatycznego – emisja 15.12.21

Partner Polskiego Kongresu Klimatycznego – emisja 15.12.21

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której będą omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu. Partnerem wydarzenia i patronem medialnym jest portal ZielonaInfrastruktura.pl. Emisja on-line 15.12.2021. Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i  jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. Pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych. Zapis video Kongresu będzie dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl Polski Kongres Klimatyczny to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia. Prelegentami będą liderzy ze świata nauki, biznesu, firm doradczych, kancelarii prawnych, instytucji finansujących, samorządów i instytucji publicznych, między innymi Ministerstwa Klimatu i  Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Środowiska –...

Read More

Posted by on Lis 2, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

Relacja z VI edycji Forum Green Smart City

Relacja z VI edycji Forum Green Smart City

Dwa dni pełne rozmów o inteligentnych miastach, wsiach, ochronie środowiska i Europejskim Zielonym Ładzie – to efekt VI Forum Green Smart City, które odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie! Po raz kolejny patronat medialny nad tym wydarzeniem objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. Wyjątkowa, VI edycja Forum Green Smart City, tym razem w formule hybrydowej, zaowocowała ogromną liczbą rozmów zarówno na żywo, jak i online. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższych i agend pracujących na rzecz ochrony środowiska, a także mieszkańcy nie tylko Małopolski, ale również Polski i zagranicy. Rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach XXI wieku, pozostających w ścisłym związku z naukami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Konferencja została oficjalnie otwarta przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK. JM Rektor podkreślił konieczność dbania o ochronę klimatu, jak również wzięcia odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Jak zaznaczył: „Powinniśmy czynić sobie ziemię poddaną, a nie nią zawładnąć, zagrabić, czy też zniszczyć”. Nie zabrakło...

Read More

Posted by on Paź 25, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”

20.10.2021 odbyła się w Koninie konferencja prasowa otwierająca projekt „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”. Ze strony miasta Konin w konferencji uczestniczyli m.in. prezydent Konina Piotr Korytkowski i miejskiej architekt Joanny Olczak. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele partnerów projektu: dr inż. Marta Weber-Siwirska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, Katarzyna Wolańska – członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”, a także David Brasfield – prezes Norweskiego Stowarzyszenia Zielona Infrastruktura (NFGI). W ramach przedsięwzięcia powstaną 23 odcinki zielonych korytarzy miejskich o łącznej długości ok. 17 km. Chodzi o tak zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki, którymi można będzie spacerować bądź przejechać rowerem, a które pełnić będą funkcje rekreacyjne, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne. W tej przestrzeni pojawią się m.in. zielone przystanki, ławki z donicą na zieleń, gazony z  zielenią, donice z roślinnością, nasadzenia roślinnością zatrzymującą wodę i dającą cień. Dwa parki kieszonkowe, siedem zielonych podwórek miejskich – w tym jedno na placu Wolności, trzy tężnie na wyspie Pociejewo, zielone korytarze miejskie o długości około 17 km – pojawią...

Read More

Posted by on Paź 21, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Projekt Miasto z Klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz że miasta otrzymają wsparcie w pro-klimatycznej transformacji. Miasto z Klimatem 2.0 – analiza działań podejmowanych przez miasta. W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-środowiskowej. Analiza została przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska oraz polegała na zebraniu i porównaniu danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie. Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miasta z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). Lista miast: Jakość powietrza: Miasto z klimatem: Ustka Miasta wyróżniające się: Jasień, Mrocza, Sztum Zieleń miejska: Miasto...

Read More

Posted by on Paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Woda jest kluczowym warunkiem rozwoju człowieka, jednak tylko 0,5% jej globalnych zasobów nadaje się do użytku. Tymczasem w ciągu ostatnich 20 lat ilość dostępnej wody słodkiej – powierzchniowej i podziemnej – kurczyła się w tempie 1 cm rocznie. Od 2019 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna publikuje coroczne raporty o tzw. stanie usług klimatycznych, w których przedstawia najważniejsze wyzwania i możliwe rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. W aktualnym wydaniu raportu skoncentrowano się na wodzie i problemach, jakie dotykają społeczności w każdej części globu i w każdym sektorze gospodarki, a bezpośrednio lub pośrednio zależą od jakości i wielkości zasobów wodnych. Warto przypomnieć, że dostępna dla człowieka woda, to suma wszystkich zasobów wód słodkich, obejmujących wody gruntowe w poszczególnych warstwach gleby, wody podziemne, śnieg, lód, wodę zmagazynowaną w roślinności oraz powierzchniowe wody rzek i jezior. Jak wynika z raportu, 2,3 miliarda ludzi żyje w krajach, w których regularnie występują niedobory wody, z czego 733 miliony zamieszkuje obszary o wysokim i krytycznym niedostatku wody słodkiej. W złożonych deklaracjach NDC (krajowych dobrowolnych zobowiązaniach redukcji emisji) aż 79% decydentów wskazało wodę jako najważniejszy priorytet w zakresie adaptacji. Tymczasem dane ze 101 krajów członkowskich WMO wskazują, że prawie 60% z nich jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na informacje niezbędne do wsparcia adaptacji związanych z wodą. Głównym zadaniem...

Read More

Posted by on Paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

Naukowcy po metaanalizie tysięcy badań: brak wątpliwości nt. wpływu człowieka na klimat

Naukowcy po metaanalizie tysięcy badań: brak wątpliwości nt. wpływu człowieka na klimat

Zmiany klimatu spowodowane są przede wszystkim przez aktywność człowieka. Wskazują na to autorzy ponad 99,9 procent poddanych recenzji publikacji naukowych poświęconych klimatowi. Wnioski wyciągnięte z nowych metaanaliz ponad 88 tysięcy doniesień naukowych z lat 2012-2020 przedstawiono na łamach „Environmental Research Letters”. Autorzy najnowszej metaanalizy przyjrzeli się publikacjom naukowym, poświęconym przyczynom zmian klimatu, podsumowali wyniki badań publikowanych od 2012 r. aż do listopada 2020 r. Baza danych tych anglojęzycznych publikacji nt. klimatu liczyła aż 88,125 pozycji. Autorzy nowych analiz chcieli sprawdzić, czy wnioski z wielu różnych badań dotyczących przyczyn zmian klimatycznych są spójne. Zaczęli oni od badania przypadkowo dobranej próby 3 tysięcy publikacji z powyższej grupy. Wśród tych 3 tysięcy artykułów znaleźli jedynie cztery sceptyczne wobec antropogenicznych przyczyn zmian klimatu. “Wiedzieliśmy, że [publikacji sceptycznych] pojawiają się bardzo rzadko – ale sądziliśmy, że w grupie 88 tys. artykułów i tak musi być tego więcej” – komentuje pierwszy autor publikacji w „Environmental Research Letters”, Mark Lynas z Alliance for Science na brytyjskim Cornell University (CU). Współpracujący z nim Simon Perry, inżynier oprogramowania...

Read More