Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Paź 21, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Miasto z klimatem – analiza działań podejmowanych przez miasta

Projekt Miasto z Klimatem zainicjowany został w marcu 2020 roku z przeświadczeniem, że jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz że miasta otrzymają wsparcie w pro-klimatycznej transformacji. Miasto z Klimatem 2.0 – analiza działań podejmowanych przez miasta. W ramach tegorocznej edycji „Miasta z Klimatem” Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło analizę działań podejmowanych przez miasta, której celem było zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki klimatyczno-środowiskowej. Analiza została przeprowadzona w pięciu kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna oraz retencja miejska oraz polegała na zebraniu i porównaniu danych z Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Nadzoru Technicznego, a także danych pozyskanych bezpośrednio od miast biorących udział w inicjatywie. Po weryfikacji przesłanych przez miasta formularzy oraz analizie postępów i potencjału miast w kontekście transformacji klimatyczno-środowiskowej, wybrano 5 miast i nadano im tytuł Miasta z Klimatem w każdej z 5 kategorii. Ponadto 15 miastom przyznano wyróżnienia (po 3 z każdej kategorii). Lista miast: Jakość powietrza: Miasto z klimatem: Ustka Miasta wyróżniające się: Jasień, Mrocza, Sztum Zieleń miejska: Miasto...

Read More

Posted by on Paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Raport WMO na temat stanu usług klimatycznych nie pozostawia złudzeń. Zasoby wodne kurczą się i wymagają ochrony

Woda jest kluczowym warunkiem rozwoju człowieka, jednak tylko 0,5% jej globalnych zasobów nadaje się do użytku. Tymczasem w ciągu ostatnich 20 lat ilość dostępnej wody słodkiej – powierzchniowej i podziemnej – kurczyła się w tempie 1 cm rocznie. Od 2019 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna publikuje coroczne raporty o tzw. stanie usług klimatycznych, w których przedstawia najważniejsze wyzwania i możliwe rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu. W aktualnym wydaniu raportu skoncentrowano się na wodzie i problemach, jakie dotykają społeczności w każdej części globu i w każdym sektorze gospodarki, a bezpośrednio lub pośrednio zależą od jakości i wielkości zasobów wodnych. Warto przypomnieć, że dostępna dla człowieka woda, to suma wszystkich zasobów wód słodkich, obejmujących wody gruntowe w poszczególnych warstwach gleby, wody podziemne, śnieg, lód, wodę zmagazynowaną w roślinności oraz powierzchniowe wody rzek i jezior. Jak wynika z raportu, 2,3 miliarda ludzi żyje w krajach, w których regularnie występują niedobory wody, z czego 733 miliony zamieszkuje obszary o wysokim i krytycznym niedostatku wody słodkiej. W złożonych deklaracjach NDC (krajowych dobrowolnych zobowiązaniach redukcji emisji) aż 79% decydentów wskazało wodę jako najważniejszy priorytet w zakresie adaptacji. Tymczasem dane ze 101 krajów członkowskich WMO wskazują, że prawie 60% z nich jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na informacje niezbędne do wsparcia adaptacji związanych z wodą. Głównym zadaniem...

Read More

Posted by on Paź 20, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

Naukowcy po metaanalizie tysięcy badań: brak wątpliwości nt. wpływu człowieka na klimat

Naukowcy po metaanalizie tysięcy badań: brak wątpliwości nt. wpływu człowieka na klimat

Zmiany klimatu spowodowane są przede wszystkim przez aktywność człowieka. Wskazują na to autorzy ponad 99,9 procent poddanych recenzji publikacji naukowych poświęconych klimatowi. Wnioski wyciągnięte z nowych metaanaliz ponad 88 tysięcy doniesień naukowych z lat 2012-2020 przedstawiono na łamach „Environmental Research Letters”. Autorzy najnowszej metaanalizy przyjrzeli się publikacjom naukowym, poświęconym przyczynom zmian klimatu, podsumowali wyniki badań publikowanych od 2012 r. aż do listopada 2020 r. Baza danych tych anglojęzycznych publikacji nt. klimatu liczyła aż 88,125 pozycji. Autorzy nowych analiz chcieli sprawdzić, czy wnioski z wielu różnych badań dotyczących przyczyn zmian klimatycznych są spójne. Zaczęli oni od badania przypadkowo dobranej próby 3 tysięcy publikacji z powyższej grupy. Wśród tych 3 tysięcy artykułów znaleźli jedynie cztery sceptyczne wobec antropogenicznych przyczyn zmian klimatu. “Wiedzieliśmy, że [publikacji sceptycznych] pojawiają się bardzo rzadko – ale sądziliśmy, że w grupie 88 tys. artykułów i tak musi być tego więcej” – komentuje pierwszy autor publikacji w „Environmental Research Letters”, Mark Lynas z Alliance for Science na brytyjskim Cornell University (CU). Współpracujący z nim Simon Perry, inżynier oprogramowania...

Read More

Posted by on Paź 19, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

VI Forum Green Smart City – Zaszczepmy Zielony Ład i URatujmy klimat!

VI Forum Green Smart City – Zaszczepmy Zielony Ład i URatujmy klimat!

Już 28 i 29 października 2021 r. w Centrum Kongresowym UR (al. 29 Listopada 46) odbędzie się VI edycja Forum Green Smart City. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. oraz Związek Uczelni InnoTechKrak. Patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami i mieszkańcami z zakresu Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wsi (Smart Village). Poprzez poszczególne edycje Forum, począwszy od roku 2016, Organizatorzy Forum stworzyli przestrzeń do debaty na temat stanu jakości powietrza, a także problemu smogu i jego wpływu na zdrowie ludzi. W następnych latach coraz więcej przestrzeni poświęcano na zagadnienia związane z nowymi technologiami, które mogą być wykorzystywane do wdrażania inicjatyw Smart City w naszych miastach, a także idei inteligentnych wsi, czyli Smart Village. Tegoroczna edycja skupia się na działaniach, jakie zakłada Europejski Zielony Ład, które są istotne dla środowiska naturalnego, klimatu,...

Read More

Posted by on Paź 11, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Retencja | 0 comments

Naukowcy z PAN ostrzegają nt. zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Naukowcy z PAN ostrzegają nt. zagrożenia miast w kryzysie klimatycznym

Źle zaprojektowane miasta przyczyniają się do zmian klimatu, a jednocześnie same są wrażliwe na skutki kryzysu klimatycznego – ostrzegają członkowie zespołu doradczego przy prezesie PAN. Według prognoz po 2040 r. śmiertelność w Warszawie wzrośnie nawet ponad 225 proc. w stosunku do sytuacji obecnej. Naukowcy z zespołu PAN ds. kryzysu klimatycznego rekomendują też działania, które mogą łagodzić negatywne skutki zmian klimatu w miastach. Treść specjalnego komunikatu dotyczącego zagrożeń miast – i koniecznych do podjęcia działań – przekazano PAP. Według prognoz ONZ w 2050 roku 68 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach. Już dziś w Europie mieszkańcy miast stanowią ponad 74 proc. populacji, a w Polsce ponad 60 proc. – przypomnieli naukowcy. Zwracają zarazem uwagę, że same miasta przyczyniają się do nasilania antropogenicznej zmiany klimatu, stanowiąc „gorące punkty” na mapie emisji gazów cieplarnianych. Zajmując jedynie 3 proc. powierzchni Ziemi, odpowiadają za 60-70 proc. zużycia energii i 75 proc. emisji związków węgla. Eksperci z zespołu PAN zaznaczają, że problem kryzysu klimatycznego dotyczy również polskich miast – i podkreślają znaczenie emisji gazów...

Read More

Posted by on Paź 6, 2021 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Dachy zielone w procesach adaptacji miast do zmian klimatu – dobre wzory

Walka ze skutkami zmian klimatycznych, bioróżnorodność, transformacja energetyczna to główne cele unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Samorządy w Polsce planując przyszłe zadania, aby móc skutecznie sięgać po unijne pieniądze, powinny więc brać pod uwagę stosowanie dachów zielonych  – najlepiej w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, jako elementu zielonej infrastruktury i wielofunkcyjne narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych. Jak pokazują przykłady miast i państw europejskich, żeby  osiągnąć efekty w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu wynikające ze stosowania dachów zielonych należy wprowadzić odpowiednie regulacje prawne i dofinansowanie. Znane są dobre wzory miast, gdzie problem mitygacji i adaptacji miast do zmian klimatycznych rozwiązuje się stosując na dużą skalę dachy zielone i roślinne ściany. Wdrażając wieloletnie programy wspierające budowę dachów zielonych i towarzyszące tym programom działania edukacyjne. Poniżej prezentujemy przykłady dobrych wzorów z miast europejskich stosujących zielone dachy i roślinne ściany jako narzędzia mitygacji i adaptacji do zmian klimatu: –Bazylea w Szwajcarii to pierwsze miasto na świecie, w którym zielone dachy stały się regulowanym prawnie wymogiem w nowych budynkach. Od 15...

Read More