Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lis 30, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Retencja | 0 comments

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wniosek KRIR odnośnie Strategii budowy zbiorników retencyjnych

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wniosek KRIR odnośnie Strategii budowy zbiorników retencyjnych

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie opracowania Strategii budowy zbiorników retencyjnych w Polsce oraz zmiany wymagań przy budowie małych zbiorników retencyjnych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 25.11.2022 r. przekazało następujące informacje: Coraz większym wyzwaniem stają się zmiany klimatyczne i związane z nimi susze oraz okresowe niedobory wody. Zmiany klimatu i wynikające z nich zmiany wielkości i częstotliwości opadów powodują konieczność podjęcia wszelkich działań zmierzających do zaadaptowania się do negatywnych czynników jakie im towarzyszą. Jednym z tych działań jest zwiększanie retencji. Pozwala zatrzymywać lub spowalniać spływ wód, przynosząc wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Retencja to bardzo różnorodne działania tj. budowa dużych zbiorników retencyjnych, budowa małych zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych, bioretencja (łąki kwietne), retencja korytowa (podpiętrzenie wody w rzekach i kanałach oraz skierowaniu jej do rowów melioracyjnych, gdzie jest zatrzymywana) czy wdrażanie zasady zrównoważonego planowania i projektowania obszarów miejskich (smart city, zielona infrastruktura, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, zielone dachy, ażurowe chodniki, skrzynie...

Read More

Posted by on Lis 7, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, OZE | 0 comments

Czy warto zdecydować się na pompę ciepła Daikin?

Czy warto zdecydować się na pompę ciepła Daikin?

Na rynku występuje wielu producentów pomp ciepła, a że wzrost zainteresowania nimi jest w ostatnim czasie mocno zauważalny – warto zastanowić się więc nad wyborem odpowiedniej marki, jeżeli chcemy zamontować u siebie to urządzenie! Daikin to japońska firma, która skrywa w sobie wiele zalet pod kątem oferowanych pomp ciepła. W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci pompy ciepła tego producenta. Jesteśmy przekonani, że jest on godny uwagi. Nie czekając dłużej – zapraszamy do zapoznania się z poniższym, krótkim poradnikiem! Jaka jest wydajność pomp ciepła Daikin? Nie da się ukryć, że pompy ciepła Daikin to urządzenia z bardzo wysokiej półki. Ich cechą jest zatem bardzo wysoka wydajność sezonowa, sięgająca nawet 5.52 – co jest absolutnym szałem. Oznacza to, że z 1kW energii elektrycznej wytwarza się aż 5.52kW energii grzewczej w perspektywie całego roku. Szeroki wybór pomp ciepła Daikin Daikin oferuje bardzo szeroki wybór urządzeń pozyskujących energię grzewczą z gruntu i powietrza. Jest to producent, który dostarcza zarówno pompy ciepła zoptymalizowane pod odbiorniki niskotemperaturowe, średniotemperaturowe i wysokotemperaturowe. Tym samym w praktycznie każdym przypadku...

Read More

Posted by on Lis 3, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS | 0 comments

Przydrożne pasy zieleni mogą być schronieniem dla zapylaczy

Przydrożne pasy zieleni mogą być schronieniem dla zapylaczy

Lepiej zarządzane przydrożne pasy zieleni mogą sprzyjać aktywności owadów zapylających – dowodzą naukowcy m.in. z University of Exeter. Pszczoły, motyle i inne zapylacze korzystają dzięki roślinom i kwiatom porastającym pobocza. Przydrożna zieleń tworzy sieć „korytarzy” zapewniających owadom pożywienie i schronienie. Podczas gdy zamieszkiwanie okolic dróg może nieść za sobą pewne zagrożenia w postaci zanieczyszczeń czy kolizji z pojazdami, to naukowcy odkryli, że dla owadów korzyści przewyższają zdecydowanie ewentualne niedogodności. Po przeanalizowaniu 140 badań okazało się, że dzięki określonym działaniom sytuację zapylaczy można znacznie poprawić. Chodzi m.in. o obsiewanie poboczy obficie kwitnącymi kwiatami, zredukowanie koszenia i ograniczanie wpływu oświetlenia ulicznego. „W ulepszaniu pasów zieleni poprzez zarządzanie nimi pod kątem zapylaczy drzemie ogromny potencjał – uważa główny autor badania Ben Philips z uczelnianego instytutu środowiska i zrównoważonego rozwoju. – W wielu przypadkach, w tym przy ograniczaniu koszenia i robieniu tego we właściwym czasie, można zwiększyć ilość kwiatów i zmniejszyć ilość uśmierconych zapylaczy, jaj i larw”. Jak dodaje badacz, owadom można również pomóc, zmniejszając poziom zanieczyszczeń na drogach, m.in. zanieczyszczenie światłem, które...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta | 0 comments

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację  raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Szacowanie śladu węglowego budynków. PLGBC przedstawia kontynuację raportu Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Premiera publikacji miała miejsce 7 października br. podczas 12. PLGBC Green Building Summit. Ostatnie miesiące przyniosły światu szereg nieoczekiwanych zmian. Eskalacja wojny w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję spowodowały znaczące przyspieszenie procesów zmieniających systemy energetyczne poszczególnych krajów. Obecna sytuacja geopolityczna w szczególny sposób zwróciła uwagę na sektor budownictwa. Jego energochłonność odpowiada za 40% zużycia energii w Europie, dlatego też budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu zarówno na kryzys energetyczny, jak i klimatyczny. Potencjał dekarbonizacji sektora budowlanego otwiera przestrzeń dla wdrażania systemowych i przemyślanych zmian, które pozwolą Europie osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. W odpowiedzi na to, w zeszłorocznym raporcie opracowanym przez PLGBC: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawiono harmonogram działań, jakie powinni podjąć wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w bliższym i dalszym horyzoncie czasowym, aby polskie budynki i sektor budowlany podążały...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu | 0 comments

Certyfikowanie budynków w Polsce – wywiad z Anną Jarzębowską z PLGBC

Certyfikowanie budynków w Polsce – wywiad z Anną Jarzębowską z PLGBC

Katarzyna Wolańska: PLGBC jest organizacją pozarządową, której celem jest dążenie do radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. W jakich systemach są obecnie certyfikowane zrównoważone budynki i jaki jest udział operatorów poszczególnych systemów certyfikacji? Anna Jarzębowska: Certyfikujemy w Polsce co roku coraz więcej budynków a powierzchnia użytkowa poddawana ocenie dynamicznie zbliża się do 30 mln m2. To świetna informacja, ponieważ celem certyfikacji wielokryterialnej jest m.in. wskazanie obszarów usprawnień w nieruchomości i wprowadzenie zmian, ukierunkowujących ją w stronę budownictwa bardziej zielonego i zrównoważonego. Od lat najbardziej popularne w Europie i również w Polsce, systemy certyfikacji nie zmieniają się. Zdecydowanie najwięcej, bo 81%, budynków certyfikujemy zgodnie ze standardem BREEAM. Kolejnym po liderze jest system LEED, zgodnie z którym ocenie podlegało w zeszłym roku 16% nieruchomości. Udział pozostałych systemów certyfikacji, czyli DGNB, HQE oraz WELL, oscyluje w granicach 1%. KW: Na jakim etapie są certyfikowane budynki? AJ: W zależności od systemu budynki certyfikować można na różnych etapach cyklu życia nieruchomości. Każdy z nich przyjmuje...

Read More

Posted by on Lis 2, 2022 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Pszczoły i zapylacze zagrożone na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej

Pszczoły i zapylacze zagrożone na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej

Populacja zapylaczy i pszczół, które są kluczowe w funkcjonowaniu ekosystemów czy produkcji żywności, jest obecnie zagrożona na całym świecie, w tym w Europie Zachodniej, przez monokulturę rolnictwa i jego chemizację oraz zmiany klimatu – mówi PAP ekolog prof. dr hab. Piotr Skubała. „Dla zapylaczy i pszczół jest wiele zagrożeń powodujących prawdziwą tragedię w świecie owadów. Wszystkie związane są z działalnością człowieka” – podkreśla ekspert z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Często mówi się, że najważniejszym zagrożeniem są pestycydy i chemizacja rolnictwa. „Na pewno rolnictwo jest główną przyczyną, gdyż stosuje całą gamę środków chemicznych, które w mniejszym lub większym stopniu, ale są zabójcze dla owadów” – wskazuje prof. Skubała. Np. neonikotynoidy to środki ochrony roślin nazywane „zabójcami pszczół”. I zwraca uwagę, że przemysłowe rolnictwo oznacza monokulturę, brak różnorodności roślin, a to dla pszczół, dla owadów jest bardzo niebezpieczne, bo przez zanik różnorodności roślin owady mają mniej pokarmu, mniej materiałów do budowania gniazd. „Wiąże się to też z fragmentacją siedliska, z utrudnieniem przemieszczania się owadów – tak że one...

Read More