Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: dachy zielone, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. Warunki dofinansowania: Program realizowany będzie w latach 2024-2026. Forma dofinansowania – dotacja i pożyczka nieumarzalna. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 000,00 zł w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50 000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:– jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,– podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu...

Read More

Posted by on lip 16, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Musimy być przygotowani na to, że w miastach będą występować ekstremalne zdarzenia pogodowe. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom. Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć cennych informacji – powiedział PAP prof. nauk o Ziemi Marek Jóźwiak. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłosiła przetarg na wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla ponad dwudziestu miast oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM). Celem projektu jest uzyskanie szczegółowych danych na temat rozkładu i intensywności miejskich wysp ciepła w różnych polskich aglomeracjach. „Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć samorządom cennych informacji” – ocenił w rozmowie z PAP prof. Marek Jóźwiak, ekspert w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska, prezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego EIPOS w Kielcach. „Niestety, ekstremalne zdarzenia pogodowe w miastach będą występować, musimy się ich spodziewać. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom” – dodał. Dodał, że satelitarny monitoring miejskich wysp ciepła może być jednym z narzędzi do efektywniejszego zarządzania przestrzenią miejską i podejmowania działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków tego zjawiska. „Wyspy ciepła to zjawisko szczególnie widoczne w...

Read More

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Zielone Torowiska | 0 comments

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

W procedowanym obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzają konieczność ekstensywnej pielęgnacji zieleni. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W ustawie o ochronie przyrody zostaną wskazane zasady działania dla rad gmin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni. Proponuje się dodanie do art. 78 ust. 2 i 3 wskazujących na to, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni. Przy utrzymywaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wzmacniać funkcje przyrodnicze tego terenu, w tym przez ekstensywną pielęgnację zieleni oraz pozostawienie części terenów do naturalnej wegetacji, oraz należy dążyć do tego, aby jak największy udział w powierzchni miała powierzchnia biologicznie czynna. Tego typu wymagania spełniają rozchodniki (sedum), które są roślinami ekstensywnymi, mało wymagającymi jeśli chodzi o utrzymywanie i pozwalają oszczędzać zasoby naturalne. Rozchodników nie trzeba...

Read More

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Susza w Polsce dawno przestała być zjawiskiem okresowym, a jej skutki coraz częściej dotykają też mieszkańców miast. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Iwona Wagner uważa, że trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo. Dodała, że woda to nieodnawialny zasób naturalny. Jednym z głównych powodów suszy jest globalne ocieplenie. Obecny rok jest kolejnym najcieplejszym w historii pomiarów, a każdy kolejny miesiąc bije rekord temperaturowy w porównaniu do ubiegłych lat. „Do tej pory ten rok pod względem hydrologicznym i tak jest dosyć łaskawy. Zimą odnotowano okresy zalegania pokrywy śnieżnej, początek wiosny był dość wilgotny, potem nastąpił gorący maj i upalny czerwiec z burzami i intensywnymi opadami. Mimo to mówimy o suszy, która stała się już zjawiskiem powszechnym w naszym kraju” – przyznała prof. Iwona Wagner z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Wyjaśniła, że wyróżnia się cztery rodzaje suszy: atmosferyczną, rolniczą (glebową), hydrologiczną i hydrogeologiczną. Według naukowców najbardziej niebezpieczna – ponieważ najtrudniej odwracalna – jest susza hydrogeologiczna. „Wody gruntowe są nadmiernie wyprowadzane...

Read More

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta | 0 comments

Zgłoś się do konkursu „Zielony Poznań”

Zgłoś się do konkursu „Zielony Poznań”

Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej, 31. edycji konkursu „Zielony Poznań”.  Na właścicieli tych najładniejszych czekają atrakcyjne nagrody. Nabór już się rozpoczął i potrwa do 2 sierpnia.Konnkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania. Zgłoszenia są przyjmowane od 8 lipca do 2 sierpnia, w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Karty można składać również w siedzibie swojej rady osiedla, a w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po wcześniejszym kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49. Obiekty konkursowe oceniane są w ośmiu kategoriach: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne; balkony, tarasy, loggie i okna; ogrody przydomowe; ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych (w tym: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy budynków komunalnych); działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców; pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią w roku poprzedzającym daną edycję konkursu i wiosną w roku trwania bieżącej edycji konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów...

Read More

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Naukowcy z UWM pomogą zlikwidować betonowe pustynie

Naukowcy z UWM pomogą zlikwidować betonowe pustynie

Dzięki satelitarnym danym urbaniści nie będą musieli zastanawiać się, gdzie zaplanować błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach. Dr inż. Anna Kowalczyk i dr inż. Szymon Czyża z Wydziału Geoinżynierii UWM właśnie opracowali metodę jej optymalnej lokalizacji. Niebiesko-zielona infrastruktura to: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne lub infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradła itp. W sumie – nic nowego. Woda zostaje w mieście Dlaczego więc elementy błękitno-zielonej infrastruktury stały się bardzo ważne w planowaniu lub urządzaniu miast? – Dlatego, że zatrzymują wody opadowe na obszarze, na którym spadł deszcz, chronią przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi. Wspierają tradycyjny system kanalizacji deszczowej i go odciążają, umożliwiają wykorzystanie wód opadowych, np. do podlewania zieleni. Zieleń zaś tłumi hałas, wychwytuje zanieczyszczenia powietrza, przyciąga owady i ptaki, chłodzi powietrze, wpływa kojąco na ludzi. Błękitno-zielona infrastruktura łączy zatem użyteczność i ekologię, i, na szczęście, coraz jej więcej w miastach – wprowadza w temat dr inż. Anna Kowalczyk. Błękitno-zielona infrastruktura, aby spełniać swe zadanie, nie może być jednak zlokalizowana gdziekolwiek. We współczesnych miastach każda inwestycja musi być zgodna z dokumentami planistycznymi, musi mieć swój...

Read More