Pages Menu
Categories Menu

Posted by on wrz 13, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo | 0 comments

Poznań: Dotacja na tworzenie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów- nabór wniosków do 30 września br.

Poznań: Dotacja na tworzenie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów- nabór wniosków do 30 września br.

Tylko do końca września 2023 roku przyjmowane będą wnioski o dotację na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i dachów zielonych na terenie miasta Poznania.

Zielone dachy, zielone ściany

Więcej zieleni w miejskiej przestrzeni to cel, który przyświeca propagowaniu idei tworzenia zielonych ścian i zielonych dachów na budynkach mieszkalnych, mieszkalno- usługowych i gospodarczych na terenie miasta Poznania. Z dofinansowania skorzystać mogą w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, ale również jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji wynosi 100% kosztów poniesionych na podstawie dokumentów kwalifikujących z zastrzeżeniem, że górny limit dofinansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 330 zł/m2 na stworzenie zewnętrznego ogrodu wertykalnego o minimalnej powierzchni 15 m2 lub 500 zł/m2 zielonego dachu o minimalnej powierzchni 10 m2.

Dach zielony z roślinami w uprawie ekstensywnej przy biurowcu w centrum Krakowa. Realizacja APK Dachy Zielone

Terminy dotacji

Wydział Klimatu i Środowiska informuje, że termin przyjmowania wniosków upływa 30 września br. jednak z uwagi, że pula środków finansowych przeznaczona na dotację z dnia na dzień ulega zmniejszeniu, nie warto ze złożeniem wniosku o dotację czekać na ostatni moment. Rozliczenie dotacji ze zrealizowanej inwestycji należy przedłożyć do końca października.

Wnioski na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania przyjmowane są w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, piętro I, pok. 106. Kontakt tel.: 61 878 40 56, 61 878 40 87; przez skrzynkę ePUAP, oraz pocztą. UWAGA! Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji w sprawie zasad udzielania dotacji dla mieszkańców Poznania na tworzenie zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów:
https://www.poznan.pl/mim/wos/news/nowe-uchwaly-dotacyjne,207722.html

Zobacz też:

Dotacje do zielonych dachów Moja Woda 2023 dofinansowanie do 6 tys. zł w ramach nowej edycji programu

Poznań: Zielony dach lub ogród wertykalny z dotacją

Dotacje do 25 000 zł na zielone dachy w Poznaniu – ruszył nabór wniosków, liczy się kolejność zgłoszeń