Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Dachy zielone a adaptacja do zmian klimatu – przykłady świadomej polityki w miastach

Posted by on Sie 16, 2018 in Uncategorized | 0 comments

W polskich miastach opracowywane są obecnie plany adaptacji do zmian klimatu. Warto przy tej okazji przypomnieć przykłady miast, które świadomie kształtują swoją strategię wykorzystywania dachów zielonych jako elementu zielonej infrastruktury i narzędzia adaptacji do zmian klimatu. Kopenhaga, Hamburg, Bazylea, Portland i …Wrocław. W tych m.in. miastach prowadzone są działania, których celem jest wspieranie budowy dachów zielonych jako narzędzia służącego retencjonowaniu wód opadowych, przeciwdziałaniu miejskiej wyspie ciepła i adaptacji do zmian klimatu. Dobrym przykładem wspierania na szczeblu krajowym i gminnym rozwoju dachów zielonych jako rozwiązań proekologicznych i przeciwpowodziowych jest Dania i miasto Kopenhaga. Dania stworzyła rządowy program, dotyczący działań adaptacyjnych w odniesieniu do zmian klimatycznych, w ramach którego każde miasto...

Retencjonowanie wód opadowych przez dachy zielone

Posted by on Sie 14, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście. Jak wykazują konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektów, których celem jest przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu („Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY” oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”), jednym z największych wyzwań dla miast w Polsce są opady nawałnicowe i miejskie powodzie. Tradycyjne systemy kanalizacji nie sprawdzają się w tych sytuacjach. Trzeba szukać dodatkowych rozwiązań. Aktualnie następuje zmiana myślenia o sposobie zagospodarowania wód opadowych...

Wspieranie budowy dachów zielonych w miastach – pionierskie działania we Wrocławiu

Posted by on Sie 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wrocław wspiera budowę dachów i ścian zielonych. We wrześniu 2015 Rada Miejska przyjęła „Uchwałę nr XV/268/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia”. Zgodnie z uchwałą powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy, czy zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15m2, zostają zwolnione od podatku od nieruchomości. Zielony ogród na dachu musi być wielowarstwowy, rośliny powinny być wieloletnie, a warstwa wegetacyjna nie może być mniejsza niż 40 cm. Na podstawie uchwały...

Co może być dachem zielonym – przykłady z polskich miast

Posted by on Sie 13, 2018 in Uncategorized | 0 comments

W Polsce istnieje już wiele inwestycji, gdzie zastosowano dachy i tarasy zielone. Najwięcej tego typu obiektów jest oczywiście w w Warszawie, ale także w innych miastach możemy znaleźć efektowne realizacje z zastosowaniem technologii zielonych dachów. Mogą to być dachy zdobiące rezydencje prywatne i osiedla mieszkaniowe, stropodachy parkingów i garaży podziemnych (Plac na Groblach w Krakowie), patia nowo budowanych osiedli, łąki kwietne na tarasach budynków biurowych zielone tarasy przy obiektach hotelowych, zieleń na dachach galerii handlowych (np. na dachu galerii „Tarasy Zamkowe” w Lublinie, w kompleksie Sky Tower we Wrocławiu, Centrum handlowym Arkadia w Warszawie, Galerii Sfera w Bielsku-Białej, Centrum Handlowym Plaza w Sosnowcu), na obiektach związanych z rekreacją (np....

Czym jest zielona infrastruktura – dachy zielone jako element zielonej infrastruktury w miastach

Posted by on Sie 12, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych (tzw. usługi ekosystemów). Zielone (z zastosowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego miejskiego mikroklimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście (bioróżnorodność). Budowanie zielonych dachów, zwłaszcza ekstensywnych (dachy budynków pokryte roślinnością), zielonych ścian (ściany budynków pokryte roślinnością) oraz pozostawianie niezabudowanych terenów zielonych, czy tworzenie nowych nasadzeń zieleni w tkance miejskiej (nawet na małym obszarze) to elementy składowe tzw. zielonej infrastruktury w miastach, czyli działań związanych z instalacją roślin w mieście. W połączeniu z rozwiązaniami z zakresu niebieskiej infrastruktury (system gospodarowania wodą), infrastruktura zielona zwiększa retencję wody...

Niwelowanie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła przez dachy zielone

Posted by on Sie 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Na skutek zmian klimatu coraz częściej doświadczamy w miastach na zmianę skrajnych zjawisk. Z jednej strony nawałnicowych opadów, które powodują podtopienia i tzw. powodzie miejskie. A z drugiej długotrwałych upałów, których negatywne oddziaływanie potęgowane jest dodatkowo przez efekt miejskiej wyspy ciepła. Miasta szczelnie zabudowane betonem i asfaltem, z dachami pokrytymi blachą, papą, czy innymi materiałami bitumicznymi nie tylko nie są zdolne do retencjonowania wód opadowych, ale także nagrzewają się nadmiernie. Efekt chłodzący w takich miastach można uzyskać stosując na dużych obszarach drzewa i tereny zielone oraz wodne. Można też stosować zieleń na dachach – większy obszar dachów i ścian zielonych obok parków, ogrodów, drzew, jezior w mieście może pomóc...