Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

O nas

 

Portal tematyczny dla pasjonatów zielonej infrastruktury, dachów i tarasów zielonych, ogrodów wertykalnych, tematyki zrównoważonego rozwoju miast, smart city, adaptacji do zmian klimatu i budownictwa ekologicznego.

Współtworzymy znaczące wydarzenia i konferencje związane z tematyką smart city, zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu.

Byliśmy jednym z inicjatorów wydania i braliśmy udział w opracowaniu pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Jesteśmy autorami licznych publikacji na łamach czasopism oraz mediów internetowych.

Prowadziliśmy projekt badawczy, w wyniku którego powstała:

 inwentaryzacja dachów zielonych na terenie Krakowa

– publikacja dotycząca wpływu dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

– publikacja dotycząca zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Krakowie

Nasz portal obejmuje patronaty medialne nad znaczącymi konferencjami:

III Forum Green Smart City głos nauki w walce ze smogiem, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Festiwal Naturalnego Budowania, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, organizator Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

II Forum Smart City głos nauki w walce ze smogiem – organizator Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, patronat Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Konferencja „Nowoczesna technologie dla terenów zieleni” – organizator Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Ogrody Rakoczy.

Konferencja „Warszawskie Rozmowy Architektoniczne Revital Total”

„Zielone Miasto” projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016, zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Konferencja IT w Administracji GigaCon

IV Smart City Forum

Konferencja „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, inicjator Stowarzyszenie DAFA, Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Konferencja „ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych” w ramach Warszawskich Rozmów Architektonicznych.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU

Redaktor prowadząca Katarzyna Wolańska

Autorka i współautorka licznych publikacji na temat walorów ekologicznych dachów i ścian zielonych, zieleni w infrastrukturze miasta i wykorzystywania dachów zielonych w procesach adaptacji do zmian klimatu.

Pomysłodawca i twórca portalu ZielonaInfrastruktura.pl.

Odpowiedzialna za redakcję stylistyczną pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL, aktywnie uczestniczyła w pracach merytorycznych Zespołu Redakcyjnego DAFA.

Uczestniczka projektu „Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk”. Projekt pod opieką merytoryczną prof. dr Manfreda Köhlera z Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych przy Uniwersytecie w Neubrandenburgu, był okazją do wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce.

Właściciel portalu Piotr Wolański

Od 10 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży.

Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydanie wytycznych.

Autor licznych publikacji popularyzujących tematykę dachów zielonych i ich walorów ekologicznych, prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

APK Dachy Zielone, Kraków