Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

O nas

 

Portal tematyczny dla pasjonatów zielonej infrastruktury, dachów i tarasów zielonych, ogrodów wertykalnych, tematyki zrównoważonego rozwoju miast, usług ekosystemów, rozwiązań opartych na naturze, smart city, adaptacji do zmian klimatu i budownictwa ekologicznego.

Współtworzymy znaczące szkolenia, wydarzenia i konferencje związane z tematyką zrównoważonego rozwoju miast, dachów zielonych, zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatu.

Byliśmy jednym z inicjatorów wydania i braliśmy udział w opracowaniu pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL.

Jesteśmy autorami licznych publikacji na łamach czasopism oraz mediów internetowych.

Prowadziliśmy projekt badawczy, w wyniku którego powstała:

 inwentaryzacja dachów zielonych na terenie Krakowa

– publikacja dotycząca wpływu dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście

– publikacja dotycząca zjawiska miejskiej wyspy ciepła w Krakowie

Nasz portal obejmuje patronaty medialne nad znaczącymi konferencjami:

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment 2018, Warszawa

III Forum Green Smart City głos nauki w walce ze smogiem, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Festiwal Naturalnego Budowania, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, organizator Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

II Forum Smart City głos nauki w walce ze smogiem – organizator Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, patronat Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Konferencja „Nowoczesna technologie dla terenów zieleni” – organizator Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Ogrody Rakoczy.

Konferencja „Warszawskie Rozmowy Architektoniczne Revital Total”

„Zielone Miasto” projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016, zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Konferencja IT w Administracji GigaCon

IV Smart City Forum

Konferencja „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, inicjator Stowarzyszenie DAFA, Konferencja organizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Konferencja „ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD szansa terenów otwartych” w ramach Warszawskich Rozmów Architektonicznych.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA TERENY ZIELENI WOBEC ZMIAN KLIMATU

Redaktor prowadząca Katarzyna Wolańska

Autorka i współautorka licznych publikacji na temat zrównoważonego rozwoju miast, budownictwa ekologicznego, walorów ekologicznych dachów i ścian zielonych, zieleni w infrastrukturze miasta i wykorzystywania dachów zielonych w procesach adaptacji do zmian klimatu.

Pomysłodawca i twórca portalu ZielonaInfrastruktura.pl.

Odpowiedzialna za redakcję stylistyczną pierwszego polskiego wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL, aktywnie uczestniczyła w pracach merytorycznych Zespołu Redakcyjnego Stowarzyszenia DAFA.

Uczestniczka projektu „Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk”. Projekt pod opieką merytoryczną prof. dr Manfreda Köhlera z Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych przy Uniwersytecie w Neubrandenburgu, był okazją do wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce.

Autorka i współautorka publikacji na łamach: portal ZielonaInfrastruktura.pl, ChronmyKlimat.pl, Zieleń miejska, Przestrzeń miejska, EkoSamorzadowiec.pl.

Redaktor i autorka materiałów edukacyjnych w projekcie „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” realizowanym przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Właściciel portalu Piotr Wolański

Od 10 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży.

Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydanie wytycznych.

Autor licznych publikacji popularyzujących tematykę dachów zielonych i ich walorów ekologicznych, prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Publikuje m.in. na łamach: portal ZielonaInfrastruktura.pl, Zieleń miejska, Przestrzeń miejska, Dachy płaskie, Dachy, Izolacje, Budujemy Hale, MuratorPlus.pl.

APK Dachy Zielone, Kraków