Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sty 23, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Jubileuszowa konferencja dotycząca selektywnej zbiórki w Poznaniu i Berlinie!

Jubileuszowa konferencja dotycząca selektywnej zbiórki w Poznaniu i Berlinie!

O tym jak ważnym zagadnieniem dla systemu gospodarki odpadami jest selektywna zbiórka odpadów, segregacja i recykling nikogo nie trzeba przekonywać. Z najnowszym ujęciem tego tematu, wytycznymi, dobrymi praktykami, efektywnymi technologiami będzie można zapoznać się podczas 10. Międzynarodowej Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-7 lutego br. w Poznaniu. Patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl.

Zmiana podejścia do gospodarki odpadami na przestrzeni lat

Pierwsze dwa dni konferencji będą poświęcone szerokiemu spektrum tematów związanych z wiodącym zagadnieniem konferencji. Ze względu na międzynarodowy charakter na konferencji zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące wizji rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie i w Polsce.

Specjaliści z różnych instytucji zaprezentują m.in. plany Parlamentu Europejskiego w tym zakresie, czy zagadnienie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w kontekście GOZ.

Jednym z ważnych tematów będzie także problematyka związana z zagospodarowaniem opakowań m.in. systemy zagospodarowania odpadów wielomateriałowych, innowacje w zakresie technologii recyklingu i odzysku szkła, zwiększanie możliwości sortowania odpadów papierowych czy odzysk i recykling puszek aluminiowych.

Zaproszeni eksperci rozwiną także temat selektywnej zbiórki bioodpadów i biorecyklingu. W ramach tego zagadnienia zostanie przedstawione m.in. porównanie szacunkowych kosztów dla różnych rozwiązań selektywnej zbiórki oraz propozycje rozwiązań dla kompostowania odpadów zielonych.

Jubileuszowa edycja konferencji będzie z pewnością niepowtarzalną okazją, aby usłyszeć o zmianach i rozwoju, które dokonały się na przestrzeni ostatnich 10 lat w gospodarce odpadami.

 

Wyjazd techniczny 7 lutego:
Trzeciego dnia konferencji zaplanowane są dwa ciekawe wyjazdy studyjne.. Pierwszym obiektem będzie BSR Biogasanlage, instalacja znajdująca się w berlińskiej dzielnicy Ruhleben. Instalacja działa od 2013r. i odbiera ponad 60% odpadów i bioodpadów w Berlinie. W swojej najnowszej fabryce każdego roku fermentowane jest ok. 60 000 ton bioodpadów.

Drugi obiekt to poznańska biokompostownia zarządzana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Instalacja ta jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy. Jej zadaniem jest zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Odpady trafiające do biokompostowni przetwarzane są w energię elektryczną, cieplną oraz kompost. Instalacja rocznie przerabia ok. 30 000 ton odpadów biodegradowalnych.

Ważne: ilość miejsc na wyjazd techniczny do Berlina jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zostaje coraz mniej miejsc! Zarejestruj się teraz!

Patronat medialny: