Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 4, 2017 in Uncategorized | 0 comments

III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem 20.11.2017

III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem 20.11.2017

Zapraszamy do udziału w III Forum Green Smart City, nad którym patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl.

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji. Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

Tegoroczne, III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP. Do udziału w nim zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni.

Pierwsza edycja edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników (w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów, uczniów szkół średnich) z całej Małopolski (powiaty: wadowicki, krakowski, suski, chrzanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski, limanowski, myślenicki, brzeski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, tatrzański).

Forum organizowane jest w ramach działalności Związku Uczelni InnoTechKrak – pierwszego formalnego związku uczelni w Polsce, stworzonego przez AGH, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Rolniczy, którego celem jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczo-dydaktycznego trzech krakowskich uczelni.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierza Sady.

Termin: 20 listopada 2017 r.

Miejsce: Centrum Kongresowe UR, Kraków, al. 29 listopada 46

Program:


08:30 Rejestracja
09:30 Otwarcie konferencji; wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego, prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady; wystąpienie mgr. Piotra Ćwika – wojewody małopolskiego
10:10 Zieleń Miejska i Uniwersytet Rolniczy dla mieszkańców Krakowa – mgr inż. Piotr Kempf (dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie), dr hab. inż. Piotr Muras (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
10:25 Podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz Zielonego Krakowa przez prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego (prezydenta miasta Krakowa) i prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady (rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

Moderator: red. Sławomir Mokrzycki

 

11:30 PRZERWA KAWOWA
10:30 PANEL I: ZDROWIE A ŚRODOWISKO

Jakość powietrza a zdrowie – dr n. med. Anna Prokop-Staszecka

Szacowanie ryzyka zdrowotnego – dr hab. inż. Agnieszka Baran

Paneliści: dr n. med. Anna Prokop-Staszecka (dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II), dr hab. n. med. Ewa Konduracka – prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Agnieszka Baran (Uniwersytet Rolniczy), dr Jadwiga Emilewicz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), mgr inż. Paweł Ciećko (małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska)


 


11:50 PANEL II: GREEN CITY – ROLNICTWO I LEŚNICTWO W MIEŚCIE

Rolnictwo w mieście – prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur

Leśnictwo w mieście – dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk

Paneliści: prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur (Uniwersytet Rolniczy), dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk (Uniwersytet Rolniczy), dr inż. Wojciech Sroka (Uniwersytet Rolniczy), mgr Jan Kosiorowski (dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie)


12:45 LUNCH

13:20 PANEL III: SMART CITY – INTELIGENTNE MIASTO

Systemy dynamicznego oświetlenia ulic – przykład rozwiązań Smart City – prof. dr hab. Leszek Kotulski

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego – dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

Paneliści: prof. dr hab. Leszek Kotulski (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak (Politechnika Krakowska), dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz (Uniwersytet Rolniczy), mgr inż. Małgorzata Mrugała (prezes Zarządu WFOŚiGW – tbc)


14:15 PANEL IV: INICJATYWY GREEN SMART CITY

Laboratorium Architektury LAB 60+

Ogrody wertykalne i sensoryczne

Prezentacja firmy WAVELO

Prezentacja firmy TRAFICAR

Paneliści: Agnieszka Labus (LAB 60+), Justyna Kosek (Juko Green Design), Konrad Karpiński (Traficar), Marcin Jeż (Wavelo)

Moderator: dr Tomasz Czech (dyrektor Centrum Transferu Technologii – Uniwersytet Rolniczy)


14:55 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE FORUM

15:10 INTEGRACJA UCZESTNIKÓW – spotkanie w kuluarach

więcej informacji na: http://fgsc.ur.krakow.pl/program.html

rejestracja on-line: http://fgsc.ur.krakow.pl/rejestracja.html

Patronat medialny: