Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lis 22, 2016 in Miasta, Patronat medialny, Smart City, Wydarzenia | 0 comments

II Forum Green Smart City – Głos nauki w walce ze smogiem

II Forum Green Smart City – Głos nauki w walce ze smogiem

Zapraszamy na II Forum Green Smart City, nad którym patronat medialny objął nasz portal. Organizatorem jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Honorowy patronat objął prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada br., w godzinach od 11.00 do 15.00 w Auli Centrum Kongresowego UR (al. 29 Listopada 46, Kraków).

II Forum Green Smart City
Głos nauki w walce ze smogiem

pod honorowym patronatem prezydenta miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

28 listopada 2016r.
Centrum Kongresowe UR, al. 29 listopada 46

Wzrastające zanieczyszczenie powietrza stanowi poważny problem w Polsce i na świecie. Powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jak pokazują dane statystyczne, rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Według raportu NIK, Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej!

Z kolei jak wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stan powietrza w województwie małopolskim wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy jego jakości, ze względu na ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, a zwłaszcza wysoki poziom pyłu zawieszonego PM10.

Przyczyną zanieczyszczeń powietrza w Krakowie jest m.in. jego niekorzystne położenie, duża liczba dni bezwietrznych oraz zabudowa kanałów przewietrzania miasta. Problemem jest też niedostateczna informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego eliminacji.

Koniecznym staje się więc podjęcie szerokiej, otwartej dyskusji przez władze samorządowe, naukowców, ekspertów oraz mieszkańców Małopolski, której celem byłoby dokonanie pozytywnych zmian w myśleniu i podjęcie konstruktywnych decyzji na rzecz jakości powietrza.

II Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem – przeprowadzone będzie w formule paneli dyskusyjnych, poprzedzonych referatami wprowadzającymi. Moderatorem dyskusji będzie red. Sławomir Mokrzycki z Krakowskiego Ośrodka TVP.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin województwa Małopolskiego, eksperci i naukowcy z krakowskich uczelni. Forum ma stanowić miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń o sposobach kompleksowej walki ze smogiem i przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń z nim związanych.

Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła prawie 400 uczestników (w tym starostów, burmistrzów, wójtów, pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za ochronę środowiska i rolnictwo, działaczy na rzecz ochrony środowiska, studentów, uczniów szkół średnich) z całej Małopolski (powiaty: wadowicki, krakowski, suski, chrzanowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wadowicki, tarnowski, limanowski, myślenicki, brzeski, bocheński, proszowicki, miechowski, wielicki, tatrzański).

RAMOWY PROGRAM:

11.00 Otwarcie konferencji

Moderator: red. Sławomir Mokrzycki

11.20 Panel I: „Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w obszarach zurbanizowanych”

1) Snitynskiy Volodymyr, Krektun Bohdan, Khirivskiy Petro: „Problems of air contamination in urban areas of West region of Ukraine and perspectives of their solutions” – Lviv National Agrarian University, Dublany, Ukraine

2) Attila Tóth: „Improving the Urban Environment and Life Quality through Green Infrastructure in the City of Nitra” – Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia

3) Witold Śmiałek: Działania Miasta w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego oraz ochrony mieszkańców przed zanieczyszczeniami – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Paneliści: prof. Bohdan Krektun, prof. Attila Tóth, mgr inż. Witold Śmiałek, mgr inż. Paweł Ciećko.

12.30 Przerwa – lunch

13.00 Panel II: SMART CITY – „Techniczno-architektoniczne uwarunkowania środowiska miejskiego

1) Wojciech Kosiński: „Kraków 21: progresywna, policentryczna, przewiewna i piękna metropolia” – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2) Krzysztof Zieliński „Znaczenie technologii IT w Green Smart City”– Akademia Górniczo- Hutnicza

Paneliści: prof. Urszula Litwin, prof. Wojciech Kosiński, prof. Stanisław Juchnowicz, prof. Krzysztof Zieliński.

14.00 Panel III: GREEN CITY – „Znaczenie i funkcje zieleni w mieście”

1) Stanisław Gawroński „Perspektywy i ograniczenia roślin w obniżeniu toksyczności powietrza w terenie zurbanizowanych”– SGGW Warszawa

Paneliści: prof. Stanisław Gawroński, prof. Piotr Muras, dr inż. Arch. Małgorzata Wilczkiewicz, mgr inż. Piotr Kempf.

14.45 Podsumowanie i zamknięcie Forum:

JM Rektor UR, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Strona poświęcona wydarzeniu: http://fgsc.ur.krakow.pl/

Udział w Forum jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja: http://fgsc.ur.krakow.pl/rejestracja.html 

Patronat medialny: