Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Lut 26, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Eko-lokator zaprasza na bezpłatne szkolenia: Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Eko-lokator zaprasza na bezpłatne szkolenia: Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizująca projekt pod nazwą „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” zaprasza do Torunia, Poznania i Krakowa na bezpłatne szkolenia z zakresu komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM

09:00 – powitanie uczestników

BLOK I 09:00-10:30 (z przerwą kawową)

DLACZEGO LUDZIE NIE CHCĄ ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE?

ROZDŹWIĘK MIĘDZY POSTAWAMI A ZACHOWANIEM.

JAKIE MECHANIZMY POZNAWCZE PROWADZĄ DO NIEDOCENIENIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

BLOK II 10:30-12:00 (z przerwą kawową)

WPŁYW SPOŁECZNY.

TECHNIKI SEKWENCYJNEGO WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PROMOWANIU DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH.

NORMY DESKRYPTYWNE I OPISOWE W DZIAŁANIU NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

ROLA PORÓWNAŃ SPOŁECZNYCH W DZIAŁANIACH PROŚRODOWISKOWYCH.

BLOK III 12:00-13:30 (z przerwą kawową)

ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW RZECZYWISTYCH KAMPANII PROŚRODOWISKOWYCH.

BLOK IV 13:30-15:00 (z przerwą kawową)

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

15:00 – 16:00 – lunch

Prowadzący szkolenie:

dr Adrian Wójcik – psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji „Environmental, Population & Conservation Psychology” Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wybierz miasto i zapisz się na bezpłatne, certyfikowane szkolenie