Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 17, 2020 in Uncategorized | 0 comments

Konferencja on-line „Zieleń miejska – Naturalne Bogactwo Miasta. Architektura Krajobrazu wobec zmian klimatycznych” 8.10.20

Konferencja on-line „Zieleń miejska – Naturalne Bogactwo Miasta. Architektura Krajobrazu wobec zmian klimatycznych” 8.10.20

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, nad którym patronat medialny objął nasz portal. Szesnasta konferencja „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” odbywać się będzie w bezpiecznej formule konferencji on-line.

Odpowiadając na wyzwania obecnej sytuacji i pragnąc kontynuować długoletnią tradycję tych spotkań proponujemy Państwu możliwość obejrzenia videotransmisji wykładów kluczowych ekspertów, którzy będą obradować w Toruniu, 8 października br.

Kiedy cztery lata temu spotkaliśmy się na toruńskiej konferencji, aby dyskutować o roli i znaczeniu terenów zieleni w przeciwdziałaniu skutkom globalnego ocieplenia, nikt nie przypuszczał, że zmiany klimatyczne tak przyspieszą. Klimat na naszych oczach zmienia się szybciej niż to przewidywała do niedawna IPCC. Najnowszy raport IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dowodzi, że jeśli ludzkość nic w tej sprawie nie zrobi w ciągu najbliższej dekady, naszą planetę czekają nieodwracalne zdarzenia klimatyczne o nieznanej wcześniej gwałtowności i nasileniu. Konsekwencją globalnego ocieplenia będą gigantyczne burze, powodzie, upały, susze i pożary.

Kończy się czas, w którym możliwe jest jeszcze cofnięcie nadchodzącej zagłady. Jeśli nie przystąpimy do działania, klęski klimatyczne zamienią się w katastrofę ludzką.  „Ta apokaliptyczna przyszłość nadeszła, wystarczy nadal nic nie robić” – pisze Naomi Klein w swojej najnowszej książce „To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat”. Pół roku wystarczyło, aby się przekonać, że katastrofa klimatyczna zaczęła się realizować na naszych oczach.

Oczywiście nie możemy całkowicie zatrzymać zmian klimatu. Możemy jednak w większym stopniu, niż to się na ogół sądzi, przyczynić się do zapobieżenia wielu katastrofom klimatycznym. Każdy z nas może coś w tej sprawie zrobić, na miarę swoich możliwości, zawodu i stanowiska, które zajmuje w społeczeństwie. Co możemy w takim razie zrobić my – architekci krajobrazu, aby zatrzymać nadciągającą katastrofę? Jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych jest rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze. Do najważniejszych gazów cieplarnianych należy dwutlenek węgla (CO2), który jak wiadomo jest wiązany w procesie fotosyntezy przez roślinność. I to jest doskonała wiadomość dla architektów krajobrazu, dla których roślinność jest podstawowym tworzywem.

Oczywiście nasze działania powstrzymujące zmiany klimatyczne nie będą sprowadzały się tylko do ochrony i troszczenia się o jak najlepszą kondycję istniejących terenów zieleni. Nie wystarczą także działania sprowadzające się do maksymalnego powiększania powierzchni terenów zieleni (powierzchni biologicznie czynnej), aczkolwiek  są one ważne i potrzebne. Możemy zrobić o wiele więcej. Nasze możliwości, chociaż dosyć skromne, w porównaniu na przykład do energetyków, są dużo większe. Co mogą zrobić architekci krajobrazu, aby zapobiec skutkom zmian klimatycznych? Jak adaptować się do nadciągającej katastrofy klimatycznej? Jak nasze miasta dostosują się do podnoszącego się poziomu mórz? Jak zareagujemy na masowe wymieranie gatunków? Nad odpowiedziami na te i wiele innych pytań będą zastanawiać się uczestnicy tegorocznej e-konferencji, która odbędzie się w październiku pod hasłem „Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych”.

PROGRAM

08.10.2020 (czwartek)

10:00-12:00           Otwarcie Konferencji, I sesja referatowa

 • 10:15-11:00 Zmiany klimatyczne – wyzwania i szanse dla współczesnej architektury krajobrazu, M. Kosmala, SGGW w Warszawie
 • 11:00-11:20 Konsekwencje zmian klimatu jako naukowy, ekspercki i projektowy problem polskich architektów krajobrazu, B. Szulczewska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie
 • 11:20-11:40 Miasto w drodze do neutralności klimatycznej, Z. Karaczun, G. Obidoska, SGGW w Warszawie
 • 11:40-12:00 Klimat miasta – specyfika, zagrożenia i wpływ zieleni, A. Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska

12:00-12:20 Przerwa

12:20-14:00 II sesja referatowa

 • 12:20-12:40 Miejska przyroda zmniejszająca skutki kryzysu klimatycznego. O tym, jak silniejszy związek architektury z naturą może nas uratować w sytuacjach kryzysowych, J. Kleszcz, Uniwersytet Zielonogórski
 • 12:40-13:00 Spontaniczna i urządzona roślinność miast, jej przemiany i zagrożenia w obliczu zmian klimatycznych, A. Kompała-Bąba, R. Hanczaruk Uniwersytet Śląski w Katowicach, W. Bąba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
 • 13:00-13:20 Błękitno-zielona infrastruktura w planach adaptacji do zmian klimatu – problemy wdrażania, A. Januchta-Szostak, D. Kalinowska, P. Frąckowiak, M. Garbatowska Politechnika Poznańska
 • 13:20-13:40 Łąka wielogatunkowa jako alternatywa dla trawnika w ogrodzie przydomowym, I. Połucha, E. Marks, UWM w Olsztynie
 • 13:40-14:00 Naturalne i półnaturalne tereny zieleni w mieście jako tło działań adaptacyjnych do zmian klimatu, T. Stosik, A. K. Sawilska, UTP w Bydgoszczy

14.00-14.10 Przerwa

14.10-15.30 III sesja referatowa

 • 14:10-14:30 Potencjał Rolnictwa miejskiego do minimalizowania zmian klimatycznych w miastach, K. Fedeńczak, L. Poniży, A. Mizgajski, UAM w Poznaniu
 • 14:30-14:50 Tereny zieleni wokół zbiorników wodnych w obliczu zmian klimatu, na wybranych przykładach z Krakowa, A. Wagner, A. Mazur, R. Mazur, AGH w Krakowie
 • 14:50-15:10 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury, K. Galej-Ciwiś, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
 • 15:10-15:30 Nowe wyzwania dla zieleni miejskiej w Łomży, J. Lisowski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

15:30-16:00 Dyskusja, zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w e-konferencji 70 zł + 23% VAT(*)    |     Materiały konferencyjne 38 zł

Ostateczny termin wpłat 06.10.2020 r.

 

 

 (*)SZKOLENIE FINANSOWANE PRZYNAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z VAT (Art. 43 ust.1 pkt. 29 Ust. o VAT) WÓWCZAS CENA NETTO = CENA BRUTTO

wyślij zgłoszenie 

Organizatorzy:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń
Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska w Toruniu
 

Sekretarz naukowy:
prof. dr hab. Marek Kosmala (SGGW Warszawa)  

Komitet organizacyjny:

Mgr inż. arch. kraj. Elżbieta Oleksiejuk (NOT Toruń)

Mgr Szczepan Burak (RAPEŚ Toruń)

Mgr inż. Paweł Piotrowiak (PZITS o/Toruń)

Sekretariat Konferencji:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń
Ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń, tel. 056 662-90-75, -77,
www.zielenmiejska.org,  e-mail: szkolenia.pzits@vp.pl
Numer konta:  PeKaO S.A.:   39 1240 4009 1111 0010 6933 8396

Patronat medialny: