Pages Menu
Categories Menu

Posted by on cze 30, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, Retencja | 0 comments

Dotacje do 25 000 zł na zielone dachy w Poznaniu – ruszył nabór wniosków, liczy się kolejność zgłoszeń

Dotacje do 25 000 zł na zielone dachy w Poznaniu – ruszył nabór wniosków, liczy się kolejność zgłoszeń

Ruszył nabór wniosków na dotacje do ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. Wnioski można składać do 30 września w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wnioski na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania można składać od 28 czerwca do 30 września 2023 r. w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 61 878 40 56, 61 878 40 87.

Poznanianki i poznaniacy, którzy chcą założyć ogród wertykalny lub zielony dach, mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie. Wynosi ono nawet do 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wszyscy muszą posiadać prawo do nieruchomości. Udzielana jest na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych wyłącznie na terenie Poznania.

Dofinansowywane projekty muszą spełniać określone warunki. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 m2; rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej; nasadzenia muszą być podlewane. Zielone dachy natomiast powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu; mieć maksymalny kąt nachylenia: 30° a minimalną powierzchnię 10 m2; muszą też mieć określoną warstwę podłoża.

Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje – na przykład  ściany budynków – obsadzone roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością, przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy natomiast to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację.

Niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie. Wnioski dostępne są poniżej, w załącznikach.

Załączniki

Źródło: www.poznan.pl

Link do Uchwały Nr LXXXIV/1569/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania.

https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxxiv-1569-viii-2023-z-dnia-2023-06-06,90993/

Zobacz też:

Zapowiedź znacznego zwiększenia dotacji do dachów zielonych w Bielsku-Białej