Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sie 3, 2023 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Retencja | 0 comments

Dotacje do zielonych dachów Moja Woda 2023 dofinansowanie do 6 tys. zł w ramach nowej edycji programu

Dotacje do zielonych dachów Moja Woda 2023 dofinansowanie do 6 tys. zł w ramach nowej edycji programu

W dniu dzisiejszym to jest 3 sierpnia 2023 ruszyła nowa odsłona programu „Moja Woda” z budżetem 130 mln zł – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Właściciele domów będą mogli dostać do 6 tys. zł na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych (tzw. dotacje do deszczówki).

Moja Woda 2023 kiedy nabór

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że dotychczasowe dwie edycje (w 2020 i 2021 r.) programu cieszyły się dużym zainteresowaniem; budżety poprzednich odsłon „Mojej Wody” wyczerpywały się w maksymalnie w dwa miesiące. Dlatego warto się spieszyć.

„Stumilionowy budżet pierwszej edycji został wyczerpany w ciągu dwóch miesięcy. Ostatecznie i tak został on podniesiony. Taki sam budżet – 100 mln zł – miała druga edycja programu, która wystartowała pod koniec marca 2021 r., a nabór wniosków zakończył się na początku czerwca 2021 r.” – podkreśliła minister.

Do tej pory z dwóch edycji programu skorzystało ponad 43 tys. beneficjentów, a wartość podpisanych umów wyniosła ponad 200 mln zł.

Minister poinformowała, że w najnowszej edycji programu „Moja Woda” beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje do 6 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. W poprzednich edycjach dotacje były niższe i wynosiły maksymalnie do 5 tys. zł.

„Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może w praktyce nauczyć się jak gromadzić wodę, a tym samym przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i przeciwdziałać skutkom suszy” – dodała minister Anna Moskwa.

Moja Woda 2023 dotacje na deszczówkę

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Tak jak w poprzednich edycjach, program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu „Moja Woda”.

Moja Woda 2023 dofinansowanie na deszczówkę

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Moja Woda 2023 warunki otrzymania dofinansowania

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek (np. fakturami zakupu) oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

Ministerstwo przekazało ponadto, że minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Minister Anna Moskwa podkreśliła, że promocja racjonalnego korzystania z zasobów wodnych jest istotna z powodu stosunkowo niskiej dostępności do wody w Polsce. „Na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m sześc. wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Celem bezpośrednim tworzonego programu jest łagodzenie skutków suszy oraz ograniczenie skutków występowania opadów nawalnych. Celami pośrednimi jest odciążenie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, oszczędzanie zasobów wody, dbałość o dostępność wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów w okresach upalnych oraz oszczędność energii” – wyjaśniła.

„Zagospodarowanie wód opadowych jest podstawowym mechanizmem adaptacji do zmian klimatu. Wszystkie metody, które zatrzymują opad w miejscu jego wystąpienia zmniejszają ryzyko podtopień i łagodzą skutki suszy. Duże zainteresowanie programem w poprzednich latach najlepiej świadczy o rzeczywistej potrzebie takiego wsparcia” – podsumowała Anna Moskwa.

Moja Woda wniosek wfośigw

Moja Woda 2023 jakie dokumenty

„Moja Woda” nabór 2023 – gdzie złożyć wniosek o dotację w ramach programu „Moja Woda”:

Moja Woda 2023 Kraków i małopolskie https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Moja Woda 2023 Katowice i śląskie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-moja-woda-iii-nabor-2023-dla-wnioskow-skladanych-w-2023-roku.html

Pobierz plik: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda Ostateczne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda_uwagi (002)

Pobierz plik: Program Priorytetowy Moja Woda

Pobierz plik: Regulamin Moja Woda

Moja Woda 2023 Rzeszów podkarpackie https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/moja-woda

Jak składać wnioski Moja Woda Rzeszów https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja-1

Pobierz plik: procedura_realizacji_pomocy_w_ramach_Programu_Priorytetowego_Moja_Woda

Moja Woda 2023 Kielce świętokrzyskie http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1264-nabor-wnioskow-dla-zadan-wpisujacych-sie-w-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024

Moja Woda 2023 Warszawa mazowieckie https://wfosigw.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

jak składać wnioski Moja Woda w Warszawie https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie

Moja Woda 2023 Opole opolskie https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii

Moja Woda 2023 Wrocław dolnośląskie https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2215,musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

jak składać wniosek Moja Woda we Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu

Moja Woda 2023 Lublin lubelskie https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki.html

jak złożyć wniosek Moja Woda w Lublinie https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020-2024.html

Moja Woda 2023 Łódź łódzkie https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1029-moja-woda-edycja-iii

jak składać wnioski Moja Woda w Łódzi https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/992-programy-priorytetowe-osoby-fizyczne-2023-rok

Moja Woda 2023 Poznań wielkopolskie https://www.wfosgw.poznan.pl/moja-woda/zawnioskuj/

Moja Woda 2023 Zielona Góra lubuskie https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

jak złożyć wniosek o dofinansowanie Moja Woda Zielona Góra https://www.wfosigw.zgora.pl/program-moja-woda

Moja Woda Toruń i woj. kujawsko-pomorskie https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1180-moja-woda

jak złożyć wniosek o dofinansowanie Moja Woda w Toruniu https://portal.wfosigw.torun.pl/moja-woda

Moja Woda 2023 Szczecin zachodnio-pomorskie https://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

Moja Woda 2023 Gdańsk pomorskie https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/

jak złożyć wniosek o dofinansowanie Moja Woda w Gdańsku https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-programu-moja-woda-edycja-2023

Moja Woda 2023 Olsztyn warmińsko-mazurskie https://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Moja Woda 2023 Białystok podlaskie https://wfosigw.bialystok.pl/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/

Moja Woda 2023 zielone dachy gdzie kupić materiały

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem materiałów do zielonego dachu zadzwoń lub napisz do firmy APK Dachy Zielone z Krakowa. Doradzimy, przygotujemy ofertę. Dostarczymy każdą, nawet małą ilość materiałów we wskazane miejsce na terenie całej Polski.

Zobacz też:

Ile dachów zielonych dofinansowano z programu „Moja Woda” w edycji za rok 2021

Od 22.03.21 dofinansowanie do dachów zielonych w ogólnopolskim programie „Moja Woda”