Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Wrz 17, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Do 28.09.21 zgłoszenia do konkursu ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – edycja 2021

Do 28.09.21 zgłoszenia do konkursu ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – edycja 2021

Trwa konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Miasto chcące wziąć udział w konkursie będzie musiało zgłosić inwestycje zrealizowane w jednym spośród wymienionych wyżej obszarów.

”Miasto z Klimatem”, czyli jakie?
”Miasto z Klimatem” to miejsce, w którym na co dzień się żyje, spędza czas i pracuje w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. To miejsce, w którym podczas planowania nowych inwestycji uwzględnia się sąsiedztwo terenów zielonych i zachowuje ich pierwotne piękno, a także działa się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z dbałością o zachowanie czystego powietrza.

”Miasto z Klimatem”, realizując inwestycje, wykorzystuje sieć przyrodniczych powiązań, co pozytywnie wpływa zarówno na warunki życia jego mieszkańców, jak i środowiska przyrodniczego, obejmującego tereny zieleni (parki, skwery, miejskie zasoby wodne, takie jak rzeki, strumyki, jeziora). Inwestycje „Miasta z Klimatem” zmierzają do uniknięcia zanieczyszczeń powietrza i obniżenia zużycia paliw w publicznym transporcie zbiorowym – przejawia się to np. w inwestycjach polegających na zakupie nowych autobusów zeroemisyjnych, akcjach promujących transport rowerowy czy też zachęcania do przemierzania krótkich tras hulajnogą lub spacerem.

Zgłoszenie samorządu do konkursu
Konkurs skierowany jest do samorządów miast w Polsce (gmin miejskich lub miejsko-wiejskich), w podziale na kategorie do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców.

Do konkursu „Miasto z Klimatem” można zgłosić zrealizowane (oddane do użytku w ciągu ostatnich 3 lat, tj. od 1 stycznia 2018 r., do dnia ogłoszenia konkursu, jednak nie później niż 6 miesięcy przed terminem jego ogłoszenia) inwestycje samorządowe z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury lub zrównoważonego transportu. Mowa tu o inwestycjach służących ochronie klimatu i/lub adaptacji do zmian klimatu, innowacyjnych, nowoczesnych, wysoce efektywnych ekologicznie i ekonomicznie, służących mieszkańcom, a także turystom.

Co ważne, mogą być to inwestycje znajdujące się jedynie w granicach administracyjnych miejscowości posiadających prawa miejskie.

Przebieg konkursu   
Weryfikacji, a także oceny merytorycznej dokonywać będzie Kapituła Konkursu. Zgłoszone przez samorządy inwestycje zostaną poddane ocenie, przez co otrzymają określoną liczbę punktów. Weryfikacja pomoże ustalić, czy m.in. zostały spełnione wymagania formalne.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: adekwatność oraz zasadność inwestycji do zdiagnozowanych potrzeb miasta, wpływ wykonanej inwestycji na miasto w kontekście przyrodniczo-klimatycznym, osiągnięcie efektu ekologicznego służącego ochronie klimatu lub adaptacji do zmian klimatu, użyteczność inwestycji dla mieszkańców, a także trwałość pozwalająca na czerpanie wieloletnich korzyści ze zrealizowanej inwestycji. Mowa tu o korzyściach nie tylko ekologicznych, ale też społeczno-gospodarczych.

W konkursie nagrodzone zostaną miasta, które zdobędą najwięcej punktów w zgłoszonych obszarach.

Nagrody

Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:

  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców
  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów. Za zajęcie I miejsca przysługiwać będzie nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł, drugiego 7 tys. zł., trzeciego 4 tys. zł.

Studia/kursy/szkolenia będą dotyczyły tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych. Ministerstwo przedstawi laureatom możliwe do realizacji szkolenia, z których laureaci wybiorą odpowiednie dla siebie.

Co więcej, zwycięskim miastom przysługuje publikacja informacji o nagrodzonej albo wyróżnionej inwestycji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także w Podręczniku Dobrych Praktyk.

Podręcznik Dobrych Praktyk – inspiracja dla innych samorządów

Na podstawie zgłoszeń konkursowych laureatów zostanie opracowany Podręcznik Dobrych Praktyk, opisujący zrealizowane przez wybrane samorządy inwestycje w zakresie rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury lub zrównoważonego transportu. Podręcznik, przygotowany w wersji elektronicznej i udostępniony do wykorzystania przez wszystkie miasta, stanowić będzie inspirację oraz wzór do naśladowania dla innych samorządów, rozwijających lub planujących zielone inwestycje w swojej miejskiej przestrzeni.

Harmonogram Konkursu:

Ogłoszenie konkursu – 10 września 2021

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 28 września 2021

Kontakt z sekretariatem:

Z Sekretariatem Konkursu można kontaktować się w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, telefonicznie pod numerami tel.: +48 22 375 06 23, +48 797 517 782, +48 797 524 602 oraz mailowo pod adresem: mzknajlepszyprojekt@ios.gov.pl

źródło: https://www.gov.pl/