Pages Menu
Categories Menu

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, NBS | 0 comments

COP-15 Porozumienie z Montrealu ws. różnorodności biologicznej

COP-15 Porozumienie z Montrealu ws. różnorodności biologicznej

W grudniu 2022 r. w czasie światowego szczytu przyrodniczego COP15, podczas Konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej Montrealu (Kanada) wspólnota państw uchwaliła porozumienie, którego celem jest ochrona obszarów lądowych i morskich oraz różnorodności gatunków. Konferencji przewodniczyły Chiny a gospodarzem była Kanada. Porozumienie nazywane oficjalnie „Globalne ramy różnorodności biologicznej Kunming-Montreal” (ang. Kungmin-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) stanowi, podobnie jak porozumienie paryskie w sprawie ochrony klimatu, modyfikację polityki ws. różnorodności biologicznej na kolejne lata. Podstawowym przesłaniem jest – do 2050 roku świat ma znowu żyć „w zgodzie w naturą”. Główne cele zakładają: powstrzymanie wymierania zagrożonych gatunków powodowanego działalnością człowieka, dziesięciokrotne zmniejszenie tempa wymierania wszystkich gatunków do 2050 r., zrównoważone użytkowanie i zarządzanie różnorodnością biologiczną, sprawiedliwy podział korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych i informacji o sekwencji cyfrowej zasobów genetycznych oraz tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, dostępność odpowiednich środków finansowych dla wszystkich Stron Porozumienia, w szczególności dla krajów najsłabiej rozwiniętych i małych rozwijających się państw wyspiarskich. Wśród zadań na 2030 r. wymieniono natomiast m.in.: skuteczną ochronę i zarządzanie co najmniej 30% lądów,...

Read More

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Prawo, Retencja, Uncategorized | 0 comments

Toronto program zachęt do budowy zielonych dachów: Eco-Roof

Toronto program zachęt do budowy zielonych dachów: Eco-Roof

Program zachęt miasto Toronto (największe miasto w Kanadzie) do budowy zielonych dachów Eco-Roof funkcjonuje już od 15 lat (ustanowiono go w 2009 roku). Eko-dachy pomagają miastu osiągnąć cele zerowej emisji netto, przyczyniając się jednocześnie do odporności Toronto na zmiany klimatu. W ramach tego programu dostępne są zachęty wspierające instalację zielonych dachów i dachów chłodzących na domach i budynkach w Toronto. Aplikacje są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem prac na dachu. Zachęty do zielonych dachów (do 100 000 USD) 100 zł/m2 instalacji do 1000,00 USD za ocenę konstrukcyjną Zachęty Cool Roof (do 50 000 USD) 5 zł/m2 za chłodny dach z nową membraną 2 dolary / m2 za powłokę chłodzącą na istniejącym dachu Miasto Toronto ustanowiło program zachęt Eco-Roof, aby pomóc sfinansować ekspansję instalacji zielonych dachów i chłodnych dachów w całym mieście. Znane zbiorczo jako eco-roofs, technologie te wraz z innymi strategiami miasta pomagają uczynić Toronto bardziej odpornym i lepiej przystosowanym do zmian klimatycznych. Zielone dachy Przepisy Toronto dotyczące zielonych dachów definiują zielony dach jako przedłużenie dachu nadziemnego, zbudowane na szczycie konstrukcji...

Read More

Posted by on lip 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

Przepisy miasta Toronto dotyczące zielonych dachów

Przepisy miasta Toronto dotyczące zielonych dachów

W 2009 r. Toronto (największe miasto w Kanadzie) było pierwszym miastem w Ameryce Północnej, które przyjęło ustawę wymagającą i regulującą budowę zielonych dachów.  Ustawa o zielonych dachach określa stopniowane wymagania dotyczące zielonych dachów dla nowych inwestycji lub dodatków o powierzchni użytkowej większej niż 2000 m². Wymagania te wahają się od 20 do 60% dostępnej powierzchni dachu budynku. Zielone dachy są wymagane na: Nowe inwestycje komercyjne, instytucjonalne i mieszkaniowe o minimalnej powierzchni brutto 2000 m² Nowe dobudówki do zabudowy komercyjnej, instytucjonalnej i mieszkaniowej, w których nowa dodana powierzchnia użytkowa brutto przekracza 2000 m² Budynki przemysłowe o powierzchni brutto powyżej 2000 m² Mieszkaniowe i niemieszkaniowe (z wyłączeniem przemysłowych) Wymagania dotyczące pokrycia dachu zielonego są stopniowane w zależności od wielkości budynku. Poniższa tabela pokazuje, jak wymagania wahają się od 20 do 60 procent dostępnej powierzchni dachu dla rozwoju komercyjnego, instytucjonalnego i mieszkaniowego. Powierzchnia brutto *(Wielkość budynku)Pokrycie dostępnej powierzchni dachu(rozmiar zielonego dachu)2000-4999 m²20%5000-9999 m²30%10 000-14 999 m²40%15 000-19 999 m²50%20 000 m² lub więcej60%* Uwaga: Budynki mieszkalne mające mniej niż 6 pięter lub 20...

Read More

Posted by on lip 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: dachy zielone, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. Warunki dofinansowania: Program realizowany będzie w latach 2024-2026. Forma dofinansowania – dotacja i pożyczka nieumarzalna. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 000,00 zł w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50 000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:– jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,– podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu...

Read More

Posted by on lip 16, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Musimy być przygotowani na to, że w miastach będą występować ekstremalne zdarzenia pogodowe. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom. Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć cennych informacji – powiedział PAP prof. nauk o Ziemi Marek Jóźwiak. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłosiła przetarg na wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla ponad dwudziestu miast oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM). Celem projektu jest uzyskanie szczegółowych danych na temat rozkładu i intensywności miejskich wysp ciepła w różnych polskich aglomeracjach. „Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć samorządom cennych informacji” – ocenił w rozmowie z PAP prof. Marek Jóźwiak, ekspert w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska, prezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego EIPOS w Kielcach. „Niestety, ekstremalne zdarzenia pogodowe w miastach będą występować, musimy się ich spodziewać. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom” – dodał. Dodał, że satelitarny monitoring miejskich wysp ciepła może być jednym z narzędzi do efektywniejszego zarządzania przestrzenią miejską i podejmowania działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków tego zjawiska. „Wyspy ciepła to zjawisko szczególnie widoczne w...

Read More