Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 28, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – mini-granty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju – mini-granty na Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do 6.05.2018 do składania wniosków na mini-granty związane z realizacją działań przybliżających mieszkańcom Polski Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda 2030). Po co mini-granty? Celem działań organizacji ubiegających się o dotacje będzie zwielokrotnienie efektu budowania potencjału, podnoszenie świadomości obywateli, w tym szkół i studentów na temat celów zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi wyborów życiowych. Planowane działania przez ubiegających się o dotację powinno przyczynić się do: – wzmacniania i tworzenie platform wymiany wiedzy na temat wdrażania, monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, – wzmocnienie związków podmiotów działających na rzecz promocji i wdrażania Agendy 2030, – podnoszenie świadomości i angażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030. Co można sfinansować? Proponowane działania powinny przyczyniać się do wzmocnienia ogólnoeuropejskiej kampanii tematycznej „Walka z nierównościami”, transformacji w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz docierania i angażowania obywateli UE w kierunku zrównoważonego, sprawiedliwego stylu życia opartego na technologiach niskoemisyjnych. Działania, które mogą zostać dofinansowane to: – eventy – szkolenia i warsztaty – dyskusje panelowe – spotkania z politykami (warsztaty, debaty, wysłuchania obywatelskie)...

Read More

Posted by on Mar 23, 2018 in Prawo | 0 comments

Nowe Prawo wodne – dachy i tarasy zielone jako powierzchnia biologicznie czynna zapewniająca wegetację roślin i retencję wód opadowych

Nowe Prawo wodne – dachy i tarasy zielone jako powierzchnia biologicznie czynna zapewniająca wegetację roślin i retencję wód opadowych

PGW Wody Polskie opracowały i opublikowały materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Prawo wodne nie zawiera definicji legalnej pojęć, którymi posługuje się cytowany wyżej przepis, co oznacza, że definiując je należy odwołać się do definicji wypracowanych w innych gałęziach prawa oraz do ich słownikowego znaczenia. Pełny tekst niewiążącego stanowiska wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej można znaleźć...

Read More

Posted by on Mar 20, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Debata on-line „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”

Debata on-line „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza już 21 marca 2018 roku o godz. 12:00 na pierwszą debatę w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Głównym ekspertem podczas debaty będzie Andrzej Rajkiewicz – z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Debata będzie moderowana przez Nikolę Bocheńską. W debacie udział wezmą również: Artur Łeszczyński – Skanska Residential Development Poland, Mateusz Płoszaj-Mazurek – architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej, Piotr Jurkiewicz – architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych, oraz Marcin Dłużewski – z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny. Uczestnicy i uczestniczki debaty będą dyskutować o problemach związanych z efektywnością energetyczną budynków wielorodzinnych. Przyjrzą się bliżej zagadnieniom dotyczącym utraty ciepła oraz możliwymi sposobami jej zapobiegania. Poruszony też zostanie problem termomodernizacji – wiele polskich budynków zostało już dodatkowo ocieplonych, niestety w wielu sytuacja termomodernizacja została przeprowadzona mało starannie lub istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnej. Dlatego uczestnicy i uczestniczki debaty powiedzą o nowych technologiach...

Read More

Posted by on Mar 4, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Relacja z warsztatu „Eko-lokator” Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych

Relacja z warsztatu „Eko-lokator” Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych

9.02.2018 w Warszawie odbył się warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych. Został zorganizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza też do udziału w kolejnych działaniach w ramach projektu „Eko-lokator”: szkoleniach z zakresu gospodarowania wodą, transportu wspólnotowego, roślinności na, wokół i w budynku, gospodarowania odpadami w budynkach mieszkaniowych oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska (organizowanych w większych miastach na terenie całej Polski), debatach on-line (dostępnych na  profilu FB i stronie internetowej projektu), a także 2 kolejnych spotkaniach warsztatowych – „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym” oraz „Roślinność na, wokół i w budynku”, które odbędą się w Warszawie. W szkoleniach, debatach i warsztatach można uczestniczyć bezpłatnie. szczegóły na www.chronmyklimat.pl/projekty/eko-lokator/el-szkolenia Warsztat „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych” zgromadził liczne grono przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców...

Read More

Posted by on Mar 3, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Relacja z konferencji naukowej Zieleń dla czystego powietrza

Relacja z konferencji naukowej Zieleń dla czystego powietrza

Rośliny w naszym otoczeniu to nie tylko ozdoba, ale również nasi przyjaciele w walce ze smogiem. W ten sposób można podsumować konferencję Zieleń dla czystego powietrza, zorganizowaną przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce i Katedrę Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem interdyscyplinarnego seminarium była popularyzacja korzystnego wpływu roślinności na jakość powietrza. SMOG ZABIJA – powiedział prof. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, przywołując dane GUS ze stycznia 2017, kiedy to zanotowano aż 41 tys. zgonów; aż o 11 tys. więcej niż w ostatnich 20 latach, kiedy to ich liczba w styczniu wahała się od 30 do 32 tys. – Ludzie, którzy przez lata chorowali, brali leki, umierają w konkretnym dniu. Jest bardzo silny związek pomiędzy stężeniem zanieczyszczenia powietrza, a nagłą, niespodziewaną śmiercią z powodu zawału, udaru. Ekspert podkreślał, że spośród wszystkich komponentów smogu najniebezpieczniejsze dla zdrowia są najmniejsze cząstki pyłów zawieszonych PM2,5, które mają zdolność przenikania do krwioobiegu poprzez pęcherzyki płucne i oddziaływania na cały organizm. Odpowiedzią na ten problem jest idea Urban Green przedstawiona przez Dr Jellę Hiemstrę z Wageningen University & Research. Urban...

Read More