Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 9, 2021 in Patronat medialny, Retencja, Wydarzenia | 0 comments

Weź udział w StormWater Poland 2021 największej w Polsce konferencji dotyczącej wód opadowych

Weź udział w StormWater Poland 2021 największej w Polsce konferencji dotyczącej wód opadowych

W dniach 21-23 czerwca 2021 r. zapraszamy na konferencję STORMWATER POLAND 2021, nad którą patronat medialny objął nasz portal. To już piąta edycja największej w Polsce i cenionej w branży konferencji dotyczącej wód opadowych.

W tegorocznej agendzie organizator przygotował pięć zróżnicowanych tematycznie sesji, podzielonych na dwa dni konferencji oraz jeden dzień warsztatowy. Podsumowaniem konferencji będzie debata o przyszłości. Wzorem ubiegłych lat celem jest sformułowanie listy konkretnych zadań do zrealizowania w roku 2021/2022.

W ciągu czterech edycji to wydarzenie stało się platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz nowatorskiego podejścia do tematu gospodarowania wodami opadowymi. Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że woda to cenny zasób, o który należy szczególnie dbać. Co roku podczas konferencji wypracowywane są nowe, lepsze standardy i wyznaczane trendy. Rok 2021 nie będzie inny.

Zgodnie z hasłem myśl globalnie, działaj lokalnie (think global act local), liczymy, że jedna z sesji konferencji, zatytułowana Miasto z klimatem przybliży Państwu przede wszystkim już realizowane i planowane działania Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowane rozwojowi retencji i zagospodarowaniu wód opadowych w Polsce oraz zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym.

Warto przy tym pamiętać, że Śląsk jest obszarem szczególnie narażonym na ekstremalne opady w Polsce, bo przez Bramę Morawską napływają często wilgotne masy powietrza z południa Europy. Intencją organizatora jest, aby przez Bramę Morawską napływały nie tylko opady, ale także idee w jaki sposób możemy radzić sobie wspólnie ze zjawiskami ekstremalnymi takimi jak susze i ekstremalne deszcze w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

RetencjaPL miała już zaszczyt podczas konferencji w ramach COP24 prezentować w Katowicach tworzony wtedy dopiero atlas PANDa. W roku 2021 organizator chce pokazać w tym samym miejscu, jak opracowany już atlas PANDa i powstały na jego bazie portal www.waterfolder.com realnie przyczyniają się do modernizacji i uodpornienia na zmiany klimatu systemów odwodnienia w Polsce.

Wspomniana już Brama Morawska od najdawniejszych czasów pełniła funkcję traktu komunikacyjnego łączącego Polskę z południem Europy. Nie możne zatem dziwić fakt, że Śląsk to prawdziwy węzeł komunikacyjny Polski. Na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii znajduje się największy w Polsce węzeł autostradowy (na skrzyżowaniu autostrad A1 i A4), a przez teren ten przechodzą ponadto trzy trasy europejskie i osiem dróg krajowych. Dopełnieniem tego jest kilka węzłów komunikacji kolejowej i kilkadziesiąt linii kolejowych oraz międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Liczymy, że cała ta potężna infrastruktura komunikacyjna umożliwi Państwu wygodne i bezpieczne dotarcie na miejsce konferencji. Niemniej wymienione drogi, torowiska i pasy startowe to miejsca formowania dużych spływów wód opadowych.

Stąd też pojawiła się idea przygotowania odrębnej sesji zatytułowanej Odwodnienia komunikacyjne. Na sesji tej organizator chce nie tylko prezentować nowe technologie w tym obszarze, ale przede wszystkim mówić o potrzebie harmonizacji projektowania i eksploatacji drogowych i miejskich systemów odwodnienia, bo przecież bardzo często to woda z drogi trafia do miasta. Co powinniśmy z nią robić, jak ją retencjonować i oczyszczać, jak dzielić się kosztami eksploatacji systemów odwodnienia na pograniczu miast i szlaków transportowych?

Wzorem poprzednich edycji konferencji organizator chce także zwrócić uwagę na prawidłową i przemyślaną eksploatację systemów odwodnienia. Wzrasta liczba obiektów retencyjnych, długość sieci kanalizacji deszczowych, a jednocześnie rosną społeczne wymogi co do zapewnienia niezbędnej niezawodności funkcjonowania systemów odwodnienia. Ta presja w naszym przekonaniu jest zbyt wielka, aby sprostać jej tylko z użyciem konwencjonalnych narzędzi. Stąd tez chcemy, aby na konferencji pojawiła się osobna sesja dedykowana Inteligentnej eksploatacji. To w tej sesji mogłyby być na przykład zademonstrowane rozwiązania cyfrowe połączone z elementami sztucznej inteligencji pozwalające na dynamiczne zarządzanie systemami odwodnienia i gospodarowanie wodami opadowymi. Jesteśmy przy tym przekonani, że tak jak w naszym życiu prywatnym i zawodowym w okresie czasowego zamknięcia, tak i w eksploatacji musimy nauczyć się robić bardzo wiele rzeczy w sposób zdalny, bo jak już to zauważyliśmy „Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo!”

Z uwagi na wciąż panującą pandemię oraz dbając o bezpieczeństwo wszystkich, konferencję przewidziana została w formule hybrydowej, co oznacza, że uczestnictwo w prelekcjach i dyskusjach panelowych, spotkania z prelegentami, networking oraz zapoznanie z ofertą Partnerów będzie możliwe również w formule online. Stacjonarnie organizator zadbał o to, by obiekt oraz ciągi komunikacyjne były zabezpieczone zgodnie z obowiązującym obecnie reżimem sanitarnym. Warto dodać, iż są prowadzone rozmowy z operatorami obiektów, które mają na celu bezpieczne przeprowadzenie konferencji oraz zachowanie wszystkich wymagań logistycznych. Organizator jest również przygotowany na najbardziej wymagający scenariusz, czyli przeniesienie konferencji całkowicie do online. Na wypadek takiego wariantu, została podjęta decyzja o budowie studia dla prowadzenia paneli dyskusyjnych, a także zakupie specjalnej wirtualnej platformy, która poza możliwościami streamingowymi, pozwala na tworzenie stref sponsorskich a także umawianie dedykowanych spotkań.

Tegoroczna edycja konferencji Stormwater Poland została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a wykład otwierający wygłosi minister Michał Kurtyka.