Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

W przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego. W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr. Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego: Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez...

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Zielone Torowiska | 0 comments

W procedowanym obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzają konieczność ekstensywnej pielęgnacji zieleni. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W ustawie o ochronie przyrody zostaną wskazane zasady działania dla rad gmin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni. Proponuje się dodanie do art. 78 ust. 2 i 3 wskazujących na to, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni. Przy utrzymywaniu terenu zieleni w...

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Susza w Polsce dawno przestała być zjawiskiem okresowym, a jej skutki coraz częściej dotykają też mieszkańców miast. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Iwona Wagner uważa, że trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo. Dodała, że woda to nieodnawialny zasób naturalny. Jednym z głównych powodów suszy jest globalne ocieplenie. Obecny rok jest kolejnym najcieplejszym w historii pomiarów, a każdy kolejny miesiąc bije rekord temperaturowy w porównaniu do ubiegłych lat. „Do tej pory ten rok pod względem hydrologicznym i tak jest dosyć łaskawy. Zimą odnotowano okresy zalegania pokrywy śnieżnej, początek wiosny był dość wilgotny, potem nastąpił gorący maj i upalny czerwiec z burzami i intensywnymi opadami. Mimo to mówimy...

Zgłoś się do konkursu „Zielony Poznań”

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta | 0 comments

Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej, 31. edycji konkursu „Zielony Poznań”.  Na właścicieli tych najładniejszych czekają atrakcyjne nagrody. Nabór już się rozpoczął i potrwa do 2 sierpnia.Konnkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania. Zgłoszenia są przyjmowane od 8 lipca do 2 sierpnia, w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Karty można składać również w siedzibie swojej rady osiedla, a w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po wcześniejszym kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49. Obiekty konkursowe oceniane są w ośmiu kategoriach: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe,...

Naukowcy z UWM pomogą zlikwidować betonowe pustynie

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dzięki satelitarnym danym urbaniści nie będą musieli zastanawiać się, gdzie zaplanować błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach. Dr inż. Anna Kowalczyk i dr inż. Szymon Czyża z Wydziału Geoinżynierii UWM właśnie opracowali metodę jej optymalnej lokalizacji. Niebiesko-zielona infrastruktura to: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne lub infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradła itp. W sumie – nic nowego. Woda zostaje w mieście Dlaczego więc elementy błękitno-zielonej infrastruktury stały się bardzo ważne w planowaniu lub urządzaniu miast? – Dlatego, że zatrzymują wody opadowe na obszarze, na którym spadł deszcz, chronią przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi. Wspierają tradycyjny system kanalizacji deszczowej i go odciążają, umożliwiają wykorzystanie wód opadowych, np. do podlewania zieleni....

Naukowcy UŁ w projekcie, który pomoże miastom dostosować się do zmian klimatu

Posted by on lip 1, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego opracowują rozwiązania zapobiegające degradacji ekosystemu z powodu globalnego ocieplenia. Służy temu m.in. międzynarodowy projekt „LifeCoolCity”, którego celem jest wzmacnianie zdolności adaptacyjnych miast do zmiany klimatu. Przyczyn zmian klimatu jest wiele, większość z nich to zmiany naturalne. Jednak zmiany, których skutki obecnie obserwujemy, czyli przede wszystkim globalne ocieplenie, zachodzą bardzo szybko, a nawet gwałtownie. „Dzieje się tak dlatego, że pojawił się czynnik zakłócający wszystkie naturalne procesy. Jest nim człowiek i rozwój cywilizacji. Już badania prowadzone w XIX w. wykazały, że kiedy zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta, powietrze nagrzewa się szybciej, ponieważ zatrzymuje promieniowanie podczerwone. I to właśnie dzieje się na...