Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 13.10.2017

Posted by on Wrz 24, 2017 in Uncategorized | 0 comments

MASTERPLAN – KONKURS – STANDARDY instrumenty jakości projektów realizacyjnych FUNDACJA KONRADA ADENAUERA W WARSZAWIE FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY PRACOWNIA COQUI MALACHOWSKA COQUI zapraszają na WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania. Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej, które umożliwia sprawną realizację projektów. Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i...

MOCNO ZIELONE MIASTO relacja z konferencji

Posted by on Wrz 17, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w tym roku doskonałą frekwencję ponad 260 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Reprezentowane były: urzędy ochrony środowiska, zakłady zieleni miejskiej, zarządy dróg miejskich, zakłady urządzania i utrzymania zieleni, firmy projektujące, zakładające i pielęgnujące tereny zieleni, szkoły, łącznie z 82 miejscowości. Najliczniejsze grupy uczestników to: firmy urządzające (27%) i urzędnicy miejscy (53,5%), czyli wykonawcy i inwestorzy. Taka struktura pozwoliła na spojrzenie na przedstawione zagadnienia z dwóch punktów widzenia i wywołała ciekawą dyskusję. Pierwszy blok prelekcji poruszał zagadnienia związane z roślinami. Omawiane było znaczenie starych drzew w strukturze zieleni miejskiej – ich rola jako źródło bioróżnorodności, walory nie do zastąpienia przez nowe nasadzenia, a jednocześnie konieczność pielęgnacji. Mają...

Katowice 118 tys. osób w skorzysta z nowego systemu zagospodarowania wód opadowych

Posted by on Sie 31, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej, a także minimalizacja podtopień budynków i zalewania ulic – to cel uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach, którym objętych będzie 118 tysięcy osób. Decyzją NFOŚiGW projekt otrzyma ponad 32 mln zł dofinansowania, a jego koszt całkowity wyniesie blisko 64 mln zł. Podpisana 31 sierpnia 2017 r. umowa między Romanem Wójcikiem, Wiceprezesem NFOŚiGW, a Władysławem Spyrką, Prezesem i Andrzejem Cebulą, Członkiem Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej będzie finansowana w ramach II konkursu z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska (typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami...

Piknik z Klimatem – Warszawa 27 sierpnia

Posted by on Sie 21, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Zapraszamy do udziału w Pikniku z Klimatem i na stoisko Adaptcity.pl, gdzie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami adaptacyjnymi takimi jak: zielone dachy, zielone ściany oraz ogrody deszczowe. Patronat medialny nad stoiskiem objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl. Piknik odbędzie się w dniu 27 sierpnia br. (niedziela) na Placu Zamkowym w Warszawie, w godzinach 11:30 – 16:30. Hasło przewodnie „Każda podróż może być klimatyczna”.   Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przygotowała z tej okazji bogaty program oraz wiele niespodzianek dla Warszawiaków i turystów, którzy odwiedzą stoisko Instytutu. Na stoisku będzie można porozmawiać z ekspertami  między innymi o zielonych dachach, zielonych ścianach oraz ogrodach deszczowych w mieście. Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprezentuje rozwiązania adaptacyjne, jakie...

Zielone dachy miododajne – ochrona pszczół w mieście

Posted by on Sie 12, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Obecnie coraz więcej mówi się o masowym ginięciu pszczół, na co duży wpływ mają zmiany w rolnictwie – monokultury zajmujące wielkie powierzchnie, zwalczanie chwastów lub stosowanie oprysków substancjami szkodliwymi dla zapylaczy. Pszczoły są jednak mistrzami adaptacji do nowych warunków, dlatego przenoszą się na tereny zurbanizowane, gdzie paradoksalnie różnorodność roślin jest większa niż na współczesnej wsi. Aby przetrwać, pszczoły muszą zebrać w ciągu roku ponad 100 kg nektaru i pyłku rocznie. Optigruen chcąc wspomóc ratowanie owadów zapylających zaproponował nowe rozwiązanie dachu naturalnego – zielony dach miododajny. Opiera się on na odpowiednim doborze roślin o bardzo wysokiej miododajności, czyli wydzielających dużo nektaru i chętnie odwiedzanych przez pszczoły. Bogata mieszanka roślin kwitnących od wczesnej wiosny do...

Retencjonowanie wód opadowych na dachach zielonych

Posted by on Lip 21, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Zobacz film pokazujący w jaki sposób można zatrzymywać wody opadowe oraz zmniejszyć szczytowy spływ wody poprzez zazielenienie dachu w systemie retencyjnym typu Meander. W opatentowanej przez Optigruen International AG macie drenażowej Maender mogą zostać zgromadzone 32 litry wody opadowej na 1 m2. System ten pozwala też na czasowe opóźnienie odprowadzenie deszczówki do kanalizacji. Informacje techniczne i oferta:...