Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Do 28.09.21 zgłoszenia do konkursu ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – edycja 2021

Posted by on Wrz 17, 2021 in Dofinansowanie, Uncategorized | 0 comments

Trwa konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu. Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji. Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Miasto chcące wziąć udział w...

Zielona konstytucja Torunia – Rada Miasta przyjęła Program ochrony środowiska

Posted by on Wrz 17, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Toruń ma swoją Zieloną konstytucję. Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w dniu 9 września 2021 r.  – Program ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 to swoista „zielona konstytucja Torunia”. Mówimy w nim, jak chronić środowisko i jego zasoby na terenie Gminy Miasta Toruń, a trzy bardzo ważne załączniki do tego programu sankcjonują nasze działania i je ukierunkowują, jak chronić zieleń miejską np. w trakcie inwestycji – wyjaśnił Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w dniu 10 września 2021 r. Jak mówiła dr Halina Pomianowska,...

Badanie: 86 proc. respondentów wierzy w globalne ocieplenie

Posted by on Wrz 17, 2021 in Uncategorized | 0 comments

86 proc. respondentów wierzy w globalne ocieplenie, a 76 proc. obawia się jego skutków – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. 59 proc. badanych uważa, że Polska powinna zaprzestać wytwarzania energii z węgla. W badaniu ARC Rynek i Opinia pod patronatem merytorycznym Go Responsible 94 proc. jego uczestników przyznało się, że spotkało się z terminem globalnego ocieplenia. Najczęściej zauważanym przez respondentów skutkiem jest występowanie większej ilości ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich następstw, takich jak powodzie czy pożary. Obawę przed skutkami zadeklarowało 76 proc. ankietowanych, najczęstsze obawy to ekstremalne zjawiska pogodowe i ich konsekwencje, jak również wyższe temperatury i długotrwałe susze. 54 proc. badanych jest zdania, że winnym globalnego...

System kaucyjny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Posted by on Wrz 16, 2021 in Uncategorized | 0 comments

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Projekt znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie W dniu 12 czerwca 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. L Nr 155 z 12.06.2019, str. 1). Podstawowym problemem, do którego rozwiązania ma przyczynić się ww. dyrektywa, są odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczające środowisko morskie. Co roku coraz...

EKOGMINA 2021 – IV Forum Praktyków – „Gminna woda dla klimatu”, 7-8.10.2021

Posted by on Wrz 16, 2021 in Uncategorized | 0 comments

EKOGMINA 2021 – IV Forum Praktyków to wyjątkowe wydarzenie branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu, nad którym patronat medialny objął nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl Od 2018 roku tworzymy skuteczną platformę wymiany doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych. Ze stworzonej przez nas przestrzeni debaty korzystają przedstawiciele samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych i przedstawiciele biznesu. To wyjątkowe miejsce rozmowy o nowoczesnych rozwiązaniach, skutecznych działaniach i możliwościach. W tym roku nasze Forum przygotowaliśmy pod hasłem „Gminna woda dla klimatu”, co również jest pokłosiem niepokojących zmian, jakie obserwujemy nie tylko w polskich, ale również europejskich miastach. Dlatego chcemy...

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach Gdyni

Posted by on Wrz 9, 2021 in Uncategorized | 0 comments

Efektem postępującej urbanizacji miast jest metamorfoza naturalnych terenów na obszarach miejskich, która wraz z  występowaniem w ostatnich latach intensywnych i jednocześnie krótkotrwałych opadów deszczu powoduje przeciążenie systemów odwadniających, szczególnie w obszarach zabudowanych. Aby temu zapobiec miasto Gdynia prowadzi odpowiedzialną politykę dotyczącą zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach nieruchomości zlokalizowanych w Gdyni. – Od wielu lat prowadzimy wielowymiarową  zieloną politykę miasta, której istotnym elementem jest budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji inwestycji, tworzenie zbiorników retencyjnych  na obszarach zurbanizowanych czy powstawania ogrodów deszczowych na obszarach miejskich – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni. Zależy nam aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i pomimo gwałtownych zmian...