Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

21 i 22.03 (Światowy Dzień Wody) we Wrocławiu przedstawiciele rządu, samorządów, nauki i mediów będą wspólnie szukać najlepszych sposobów na przeciwdziałanie suszom i powodziom

Posted by on Mar 19, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Zmiany klimatu niosą dla Polski coraz wyższe ryzyko długich okresów suszy i nagłych wezbrań rzek. Z tego powodu konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania zasobami wodnymi, które pozwolą skutecznie ochronić ludzi przed skutkami powodzi i suszy, rozsądnym kosztem i bez powodowania szkód w przyrodzie. Takim rozwiązaniom poświęcona będzie konferencja „Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą“, która odbędzie się 21 i 22 marca we Wrocławiu. Rozwiązania wykorzystujące naturalne zjawiska i procesy przyrodnicze (nature-based solutions) są coraz częściej postrzegane jako optymalnie łączące skuteczność, efektywność kosztową  i pozytywny wpływ na przyrodę. Działania takie jak renaturyzacja rzek i potoków czy przywracanie mokradeł umożliwiają zatrzymywanie wód opadowych w górnych częściach...

Eko-lokator: Zielone przystanki retencjonujące wodę opadową w Radomiu – element zielonej infrastruktury i zagospodarowania wód opadowych

Posted by on Mar 19, 2019 in Uncategorized | 0 comments

W ramach projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, powstały w tym mieście wiaty przystankowe obsadzone zielenią na dachu. Katarzyna Wolańska: Jaki jest cel budowy takich przystanków w mieście? Lars Briggs: W ostatnich latach coraz wyraźniej odczuwamy zmiany klimatu, a miasta są na nie szczególnie wrażliwe. To w miastach mieszka najwięcej ludzi, tutaj też mamy duże nagromadzenie kosztownej infrastruktury. Już sama ciasna zabudowa miast skutkuje takimi problemami jak podwyższona temperatura (tzw. miejska wyspa ciepła), która powoduje, że w upalne dni letnie trudno wytrzymać w mieście. Powszechne są też podtopienia spowodowane gwałtownym spływem wód opadowych po uszczelnionych powierzchniach. Zmiany klimatu nasilą te problemy – temperatury...

Międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ: Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian

Posted by on Mar 10, 2019 in Uncategorized | 0 comments

19-21 września 2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji 10-lecia PSDZ. Tematyka konferencji będzie dotyczyła szeroko pojętej zielonej infrastruktury. Zgodnie z profilem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” szczególna uwaga będzie poświęcona zielonym dachom i żyjącym ścianom. Obrady będą dotyczyć zarówno prowadzonych badań naukowych, jak i problemów projektowych i dotyczących polityki poszczególnych miast. Swoją obecność na konferencji już zapowiedzieli przedstawiciele świata nauki oraz takich organizacji jak np. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Komitet naukowy: Manfred Köhler – Prof., University of Applied Sciences Neubrandenburg, Niemcy Julian Briz – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania Isabel de Felipe – Prof., Polytechnic University of Madrid, Hiszpania Petro Lakyda – Prof., Kiev University of Life...

Eko-lokator: relacja z warsztatu „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”

Posted by on Mar 1, 2019 in Uncategorized | 0 comments

12 lutego odbył się w Warszawie warsztat „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Warsztat składał się z trzech sesji tematycznych, podczas których uczestnicy wysłuchali ciekawych referatów, wzięli udział w dyskusji i wymieniali się doświadczeniami. Projekt jest dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie otworzyło wystąpienie Hanny Kryszyńskiej – Koordynatorki projektu „Eko-lokator”, podczas którego zostały zaprezentowane cele projektu i przeprowadzone działania. Projekt „Eko-lokator” został uruchomiony z myślą o szeroko pojętej edukacji zarządców nieruchomości, których zadaniem jest nie tylko gospodarowanie podległymi im budynkami, ale również...

Eko-lokator zaprasza na bezpłatne szkolenia: Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Posted by on Lut 26, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizująca projekt pod nazwą „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” zaprasza do Torunia, Poznania i Krakowa na bezpłatne szkolenia z zakresu komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. PROGRAM 09:00 – powitanie uczestników BLOK I 09:00-10:30 (z przerwą kawową) DLACZEGO LUDZIE NIE CHCĄ ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE? ROZDŹWIĘK MIĘDZY POSTAWAMI A ZACHOWANIEM. JAKIE MECHANIZMY POZNAWCZE PROWADZĄ DO NIEDOCENIENIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH? BLOK II 10:30-12:00 (z przerwą kawową) WPŁYW SPOŁECZNY. TECHNIKI SEKWENCYJNEGO WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PROMOWANIU DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH. NORMY DESKRYPTYWNE I OPISOWE W DZIAŁANIU NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ROLA PORÓWNAŃ SPOŁECZNYCH W DZIAŁANIACH PROŚRODOWISKOWYCH....