Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

CLIMCITIES projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

Posted by on Mar 27, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Na mocy umowy zawartej z NFOŚiGW Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”. Projekt CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” jest poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Adresatami przedsięwzięcia są miasta o liczbie mieszkańców od ok. 50 tys. do 99 tys. oraz mniejsze. Dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych to obecnie jedno najważniejszych wyzwań. W miastach niekorzystne skutki zmiany klimatu są...

Zielone torowiska z rozchodników

Posted by on Mar 18, 2017 in Smart City | 0 comments

Pokrycie torowisk tramwajowych zielenią w miastach jest możliwe przez zabudowę trawą lub poprzez układanie mat rozchodnikowych. Pozwala to na zwiększenie aktywnej powierzchni biologicznie czynnej i zmniejszenie hałasu. Zielone torowiska retencjonują wody opadowe, są użyteczne w procesach adaptacji miasta do zmian klimatu, mogą być pomocne w procesach gospodarowania wodą opadową w miastach. Maty rozchodnikowe są mniej pracochłonne, trwalsze i mniej kosztowne w utrzymaniu niż trawa – nie wymagają koszenia, ani stosowania systemów nawadniających. Na zdjęciu przykład wykorzystania mat rozchodnikowych na torowiskach tramwajowych w Le Mans, we Francji, gdzie od 2006 roku zastosowano na torowiskach już 7 000 m2 mat rozchodnikowych Sedum-mix Sempergreen. W sprawie szczegółów technicznych i wyceny prosimy o kontakt na:...

Wczujmy się w klimat – miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

Posted by on Mar 12, 2017 in Uncategorized | 0 comments

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce realizowany będzie projekt „Wczujmy się w klimat”, w ramach którego zostaną opracowane miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt obejmuje 44 miasta. Jest skierowany do największych miast Polski. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych. Jego celem jest stworzenie planów adaptacyjnych zawierających diagnozę i propozycje rozwiązań zwiększających odporność na zmiany klimatu. Będzie też stanowić wsparcie dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków na działania inwestycyjne. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z:...

Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Posted by on Mar 9, 2017 in Uncategorized | 0 comments

Zapraszamy na konferencję, nad którą patronat medialny objął nasz portal www.ZielonaInfrastruktura.pl. Już 25-26.04.2017 odbędzie się XII edycja konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, którą firma Abrys organizuje we współpracy z Miastem Radom i Wodociągami Miejskimi w Radomiu. Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które zajmie się kompleksowo problemem wód deszczowych w kontekście zmian klimatycznych. Takie działania są możliwie dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej z Programu LIFE. Nie zabraknie również tematów dotyczących aktualnych uwarunkowań prawnych, doświadczeń związanych z wprowadzaniem opłat za deszczówkę oraz zarządzania wodami opadowymi w mieście w kontekście zieleni miejskiej. Drugiego dnia obrad tj. 26 kwietnia 2017r. odbędą się warsztaty: „Nowoczesna koncepcja odwodnienia terenów zurbanizowanych”. Pan Jacek Nalaskowski z Biura...

Taras wentylowany – płyty ceramiczne Kronos

Posted by on Lut 21, 2017 in Dachy zielone, Uncategorized | 0 comments

Płyty ceramiczne włoskiej marki Kronos, grubość 2 cm (gresy porcelanowe, płyty tarasowe) rozkładane są na samopoziomujących się podstawkach dystansowych (wspornikach regulowanych, wspornikach tarasowych) na taras wentylowany. Płyty ceramiczne na tarasach wentylowanych nie są połączone w trwały sposób z konstrukcją budynku. Mają grubość 2 cm – płyty tarasowe stawiane są na dystansach bezpośrednio na izolacji wodochronnej lub w przypadku układu odwróconego (tj. kiedy termoizolacja znajduje się na hydroizolacji) na płytach styroduru. Trwałość i zalety użytkowe tarasów wentylowanych z płyt Kronos Tak skonstruowany układ posadzki z płyt tarasowych nie jest w żaden sposób narażony na tak szkodliwy w polskim klimacie efekt przejścia przez zero stopni Celsjusza (w odróżnieniu od płytek montowanych na klej) . Zamarzanie wody...

Zwycięzca Smogathon 2016 The CityTree – plany instalacji w Krakowie

Posted by on Lut 6, 2017 in Smart City | 0 comments

06.02.2017 Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował swoje plany, dotyczące zazieleniania miasta w 2017 roku. Nowym pomysłem jest zastosowanie panelu z mchem, który pochłania zanieczyszczenia. Jest to rozwiązanie, które zwyciężyło Smogathonu 2016 – The CityTree wolno stojące zielone ściany wypełnione mchem pochłaniającym smog. Tego typu panel z mchu ma grubość 2,2 metra, wysokość 4 i szerokość 3 metrów. Powierzchnia zielona ma 16,82 m2. Koszt jego zakupu jest szacowany na 25 tys. euro a roczne utrzymanie na ok. 2,5 tys. euro. Główne zalety The CityTree:  retencja wody do 10 000 l, niższa temperatura do 17°C w promieniu 5m, większa bioróżnorodność, filtr cząstek stałych – wydajności 275 drzew. Jako najbardziej prawdopodobne miejsca postawienia...