Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

PAP Nauka w Polsce: Czy znajdzie się sposób na gorące miasta?

Posted by on kwi 3, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Miasta będą się ogrzewały coraz bardziej, ponieważ temperatura w metropoliach rośnie tam dużo szybciej, niż na terenach wiejskich czy naturalnych. Na szczęście istnieją sposoby, aby choć trochę ograniczyć skutki groźnych miejskich upałów. Aż 62,3 st. C. – tyle wyniósł niedawno indeks cieplny w Rio de Janeiro. To rekord dekady. Wspomniany indeks oznacza temperaturę odczuwalną, w której bierze się pod uwagę także wilgotność. Faktyczna najwyższa temperatura wyniosła tymczasem 42 stopnie, ale i to niemało. Eksperci przewidują tymczasem, że coraz więcej miast będzie się borykało z upałami. „Podczas gdy fale gorąca są częścią naturalnej zmienności pogodowej, rekordowe temperatury odzwierciedlają jedne z najbardziej bezpośrednich skutków zmian klimatu” – stwierdza np. prof. Theodore Lim ze...

Kraków: Nabór do III edycji programu Ogród z klasą

Posted by on kwi 2, 2024 in Dofinansowanie, Miasta, NBS | 0 comments

W Krakowie trwa nabór do III edycji programu „Ogród z klasą”. Program „Ogród z klasą” Zarządu Zieleni Miejskiej cieszy się niesłabnącą popularność, dlatego 2 kwietnia 2024 zostały uruchomione zapisy do jego trzeciej edycji. Do trzydziestu jeden placówek, które ukończyły dwie poprzednie edycje, dołączy już we wrześniu kolejne dziesięć! Program jest skierowany do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Kraków, a ma na celu ich inspirowanie do i wspieranie w zakładaniu ogrodów szkolnych – ogrodów z klasą. By wziąć udział w programie, należy zgłosić chęć udziału za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na: zzm.krakow.pl/edukacja/ogrod-z-klasa.html. Do formularza należy załączyć poza danymi szkoły i osoby kontaktowej: • Opis terenu potencjalnego...

Konin coraz bardziej odporny na skutki zmian klimatu

Posted by on mar 29, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

W wyniku realizacji projektu „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto zyskało wiele nowych lub zrewitalizowanych zielono-niebieskich terenów, które wspólnie z istniejącymi już terenami zieleni współtworzą zielone korytarze. Beneficjent projektu – Konin jest poprzemysłowym miastem, gdzie występuje wiele terenów pokopalnianych. Poprzez realizację projektu uzyskano zwiększenie ilości terenów obsadzonych roślinami oraz połączenie istniejących i nowo powstających terenów zieleni w zielone korytarze miejskie, które stały się zintegrowanymi przestrzeniami dostarczającymi usług ekosystemowych. Projekt polegał na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacji miejskich „wysp ciepła” oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta. Głównym celem...

Podsumowanie efektów projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Posted by on mar 28, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

W ramach projekt pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” powstały liczne inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększono powierzchnię terenów zieleni. Każde z wdrożonym rozwiązań, obok istniejących już terenów zieleni na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, współtworzy zielone korytarze, przyczyniając się do zachowania ciągłości ekologicznej na tym terenie, retencji krajobrazowej, likwidacji uszczelnień gruntu, zwiększenia różnorodności biologicznej, pochłaniania dwutlenku węgla i produkcji tlenu. Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” miał charakter kompleksowy i uwzględniał działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne, które są ze sobą spójne i wzajemnie...

Standardy Retencji dla Miasta Poznania

Posted by on mar 21, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Retencja | 0 comments

W dniu 20 marca 2024 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie w sprawie przyjęcia „Standardów Retencji dla Miasta Poznania”. Kwestie związane z ochroną wód  i ich retencjonowaniem są obecnie tematami przewodnimi wielu programów i planów rozwojowych Miasta Poznania, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatycznych. Obowiązujące zarządzenie określa nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi w mieście z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury. To podejście wymaga zastosowania całkiem nowego warsztatu projektowania i eksploatacji rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Kluczem do prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi jest: projektowanie inwestycji, z uwzględnieniem minimalizacji uszczelniania obszaru zlewni i jak najmniejszego naruszanie lokalnego obiegu hydrologicznego, projektowanie rozwiązań z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych uwarunkowań względem opadu deszczu, przy obliczaniu których muszą być...

Konferencja Zazielenianie Współczesnych Miast wydarzeniem w ramach Festiwalu New European Bauhaus

Posted by on mar 16, 2024 in Uncategorized | 0 comments

Jak poinformował organizator Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” konferencja „Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian„ (Greening Modern Cieties) dołączyła do wydarzeń satelitarnych Festiwalu New European Bauhaus! O tym jak doszło do włączenia konferencji „Zazielenianie współczesnych miast” do tegorocznej edycji Festiwalu New European Bauhaus możemy się dowiedzieć z wypowiedzi dr inż. Marty Weber-Siwirskiej, która jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ) i członkiem Zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (World Green Infrastructure Network – WGIN): Od wielu już lat jako członkowie PSDZ współpracujemy w ramach WGIN z ekspertami kształtującymi najważniejsze idee i wydarzenia związane z zieloną infrastrukturą...