Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Mieszkańcy polskich miast coraz chętniej podejmują proekologiczne działania. Czyste powietrze i gospodarka odpadami wśród największych wyzwań

Posted by on Cze 18, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Poprawa jakości powietrza, ekomobilność, inwestycje w zieloną infrastrukturę i przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym – to najpoważniejsze zadania stojące przed miastami, które chcą być eko. Coraz więcej polskich samorządów aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska. Co istotne, te tematy coraz częściej są traktowane priorytetowo przez samych mieszkańców, dzięki czemu samorządom łatwiej wdrażać działania w tym kierunku. Właśnie wystartowała szósta edycja projektu Eco-Miasto, który nagrodzi najlepsze proekologiczne inicjatywy miast. – Celem konkursu Eco-Miasto jest wyłonienie miast, które mają osiągnięcia w dziedzinie rozwoju ekologicznego, promowania rozwiązań ekologicznych, zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. Dużo podróżuję po Polsce i widzę ogromne zmiany, widzę, jak dużo samorządy lokalne robią dla środowiska. Radni i władze lokalne podejmują działania po to, żeby życie na...

Klimada 2.0 Baza wiedzy o zmianach klimatu

Posted by on Cze 17, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE. Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności: z sektora: – administracji publicznej – rządowej, – administracji samorządowej, podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu; pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym: – grup zawodowych, – środowisk naukowych. W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich...

„Eko-lokator” zaprasza na Konferencję warsztatową Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym, Warszawa 28.06.18

Posted by on Cze 15, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza na konferencję warsztatową organizowaną w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”. Program warsztatu: 09:00-09:30 – rejestracja uczestników 09:30-09:50 – powitanie  09:50-10:50 – Sesja I: Woda głównym problemem współczesnego miasta? Zmiany klimatu i inne problemy gospodarki wodnej Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz Woda jako podstawa jakości życia w mieście; wobec jakich zagrożeń będą musieli stanąć mieszkańcy miasta; – czy i jak powinno zmieniać się budownictwo mieszkaniowe (budynki wielorodzinne), czy musi adaptować się do zmian klimatu; jaką rolę mogą pełnić  osiedla  w dostosowywaniu się do zmian klimatu. 10:50-11:00 – przerwa kawowa 11:00-12:15 – Sesja II: Woda w wielkim mieście –...

„Eko-lokator” Lokalne zagospodarowanie wód opadowych, czyli jak zwiększyć odporność miast na zmiany klimatu – wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui

Posted by on Cze 11, 2018 in Uncategorized | 0 comments

Wywiad z architektem krajobrazu Izabelą Małachowską-Coqui na temat projektowania przestrzeni w kontekście zagospodarowania wód opadowych i zwiększenia odporności miast na negatywne skutki zmiany klimatu. Omówienie projektów realizowanych w Niemczech, ukierunkowanych na lokalne zagospodarowanie wód opadowych. Eko-lokator, Katarzyna Wolańska: Jest Pani architektem krajobrazu, partnerem w biurze COQUI MALACHOWSKA COQUI urbanistyka architektura krajobrazu Berlin/Warszawa. Pani pracownia realizuje projekty w 2 krajach – w Niemczech i Polsce. Od 2013 r. organizuje Pani wspólnie z Ambasadą Niemiec i Fundacją Twórców Architektury cykl polsko-niemieckich konferencji WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE dotyczących aktualnych tematów z architektury, urbanistyki i rozwoju miasta. Od pewnego czasu prowadzi Pani również profil tematyczny „Projekt Zielone Miasto“ na FB, który pokazuje współczesne trendy związane z zielenią w...

„Eko-lokator” Zrównoważone gospodarowanie wodą – wywiad z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Posted by on Maj 10, 2018 in Uncategorized | 0 comments

  Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat Zrównoważonego gospodarowania wodą, który powstał w ramach projektu „Eko-lokator”. Tradycyjne systemy odprowadzania wód deszczowych w miastach, czyli odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do odbiornika, czyli np. rzeki lub jeziora nie są już efektywne, nie sprawdzają się. O zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi w miastach oraz zagospodarowaniu wód opadowych w obrębie budynków rozmawiamy z dr hab. inż. Ewą Bursztą-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Katarzyna Wolańska, Eko-lokator: W jakim przedziale kształtuje się wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni liczonej w m2 przypadającej na 1 osobę w Polsce i jak to wygląda na...