Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

Portal ZielonaInfrastruktura.pl źródło informacji w „Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych”

Posted by on cze 30, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS, Retencja | 0 comments

W przygotowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Katalogu dobrych praktyk adaptacyjnych jako źródło informacji kilka razy pojawia się nasz portal ZielonaInfrastruktura.pl oraz artykuły autorstwa Katarzyny Wolańskiej i Piotra Wolańskiego. W katalogu zaprezentowano przykłady rozwiązań możliwych do zastosowania w obszarach miejskich i terenach wiejskich, podejmowanych w celu zmniejszenia zagrożenia związanego z występowaniem nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, takich jak fale upałów, wzrost temperatury, intensywne opady, podtopienia, powodzie, susze, silny wiatr. Jak możemy przeczytać na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego: Praktyki adaptacyjne dotyczą kilku wybranych sektorów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i ściekowej, rolnictwa, transportu, energetyki, oraz zagadnień i obszarów, tj. różnorodność biologiczna, strefa wybrzeża. Pokazanie praktyk poprzez...

WFOŚiGW w Katowicach: nabór wniosków w 2024 roku w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”

Posted by on lip 17, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Dofinansowanie, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Błękitno-zielona Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: dachy zielone, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. Warunki dofinansowania: Program realizowany będzie w latach 2024-2026. Forma dofinansowania – dotacja i pożyczka nieumarzalna. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300 000,00 zł w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. Wnioskowana...

Ekspert o ekstremalnych zdarzeniach pogodowych: monitoring wysp ciepła może pomóc je niwelować

Posted by on lip 16, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, Miejska wyspa ciepła, NBS | 0 comments

Musimy być przygotowani na to, że w miastach będą występować ekstremalne zdarzenia pogodowe. Możemy jednak próbować je niwelować i zapobiegać ich skutkom. Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć cennych informacji – powiedział PAP prof. nauk o Ziemi Marek Jóźwiak. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) ogłosiła przetarg na wykonanie monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla ponad dwudziestu miast oraz Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (GZM). Celem projektu jest uzyskanie szczegółowych danych na temat rozkładu i intensywności miejskich wysp ciepła w różnych polskich aglomeracjach. „Monitoring miejskich wysp ciepła może dostarczyć samorządom cennych informacji” – ocenił w rozmowie z PAP prof. Marek Jóźwiak, ekspert w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska, prezydent Europejskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego EIPOS...

Prawo ochrony środowiska: ekstensywna pielęgnacja zieleni

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Prawo, Zielone Torowiska | 0 comments

W procedowanym obecnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw zostały zaproponowane m.in. zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które wprowadzają konieczność ekstensywnej pielęgnacji zieleni. W uzasadnieniu możemy przeczytać: W ustawie o ochronie przyrody zostaną wskazane zasady działania dla rad gmin przy zakładaniu i utrzymywaniu terenów zieleni. Proponuje się dodanie do art. 78 ust. 2 i 3 wskazujących na to, że przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachowywać istniejącą roślinność rodzimą oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95% powierzchni terenu zieleni. Przy utrzymywaniu terenu zieleni w...

Ekspertka: trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo

Posted by on lip 12, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta, NBS, Retencja | 0 comments

Susza w Polsce dawno przestała być zjawiskiem okresowym, a jej skutki coraz częściej dotykają też mieszkańców miast. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Iwona Wagner uważa, że trzeba zmienić myślenie o gospodarce wodnej i zacząć traktować ją priorytetowo. Dodała, że woda to nieodnawialny zasób naturalny. Jednym z głównych powodów suszy jest globalne ocieplenie. Obecny rok jest kolejnym najcieplejszym w historii pomiarów, a każdy kolejny miesiąc bije rekord temperaturowy w porównaniu do ubiegłych lat. „Do tej pory ten rok pod względem hydrologicznym i tak jest dosyć łaskawy. Zimą odnotowano okresy zalegania pokrywy śnieżnej, początek wiosny był dość wilgotny, potem nastąpił gorący maj i upalny czerwiec z burzami i intensywnymi opadami. Mimo to mówimy...

Zgłoś się do konkursu „Zielony Poznań”

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Dachy zielone, Miasta | 0 comments

Posiadacze ukwieconych balkonów, pięknych tarasów i ogródków z wyjątkowymi roślinami mogą już wysyłać zgłoszenia do kolejnej, 31. edycji konkursu „Zielony Poznań”.  Na właścicieli tych najładniejszych czekają atrakcyjne nagrody. Nabór już się rozpoczął i potrwa do 2 sierpnia.Konnkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania. Zgłoszenia są przyjmowane od 8 lipca do 2 sierpnia, w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. Karty można składać również w siedzibie swojej rady osiedla, a w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych – w wybranym ROD, po wcześniejszym kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49. Obiekty konkursowe oceniane są w ośmiu kategoriach: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe,...

Naukowcy z UWM pomogą zlikwidować betonowe pustynie

Posted by on lip 10, 2024 in Adaptacja do zmian klimatu, Miasta, Miejska wyspa ciepła | 0 comments

Dzięki satelitarnym danym urbaniści nie będą musieli zastanawiać się, gdzie zaplanować błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach. Dr inż. Anna Kowalczyk i dr inż. Szymon Czyża z Wydziału Geoinżynierii UWM właśnie opracowali metodę jej optymalnej lokalizacji. Niebiesko-zielona infrastruktura to: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne lub infiltracyjne, ogrody deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i ściany, nawierzchnie przepuszczalne, podłoża strukturalne, tereny zielone i mokradła itp. W sumie – nic nowego. Woda zostaje w mieście Dlaczego więc elementy błękitno-zielonej infrastruktury stały się bardzo ważne w planowaniu lub urządzaniu miast? – Dlatego, że zatrzymują wody opadowe na obszarze, na którym spadł deszcz, chronią przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi. Wspierają tradycyjny system kanalizacji deszczowej i go odciążają, umożliwiają wykorzystanie wód opadowych, np. do podlewania zieleni....