Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

„Eko-lokator”: Rozwiązania Nature Based Solutions w miastach – wywiad z dr Kornelią Kwiecińską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Posted by on Lut 11, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Największe światowe organizacje i instytucje zajmujące się inżynierią i ochroną środowiska stale opracowują strategie mające na celu adaptację miast do zmian klimatu, redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także ograniczenie nadmiernej eksploatacji nieodnawialnych zasobów. Do takich rozwiązań należą właśnie te z grupy nature-based solutions (NBS). Katarzyna Wolańska: Co rozumiemy przez Nature Based Solutions (NBS)? Czy funkcjonuje polski odpowiednik tego terminu? Kornelia Kwiecińska: W dzisiejszych czasach obserwujemy dwa potężne zjawiska, które wpływają na kondycję całej planety oraz na życie każdego z nas – stały postęp urbanizacji oraz zmiany klimatu. Wg raportów ONZ, od roku 1950 liczba ludności świata się podwoiła, do 2050 r. ma osiągnąć ponad 9 mld a ok. 75% populacji...

Projekt „Eko-lokator” bezpłatny warsztat „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym” – 12.02.2019 Warszawa

Posted by on Lut 9, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizująca projekt „Eko-lokator” zaprasza do udziału w warsztacie „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”, który odbędzie się 12.02.2019 w Warszawie. Program wydarzenia   09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników 09:30 – 09:50 – powitanie uczestników, prezentacja projektu Eko-lokator 09:50 – 10:50 SESJA I Zielona infrastruktura – kto chce się podłączyć do sieci? dr Gabriela Maksymiuk – Referat wprowadzający o idei zielonego miasta, znaczenia zielonej infrastruktury dla miasta, zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu dyskusja 10:50 – 11:00 – przerwa kawowa 11:00-12:15 SESJA II Roślinność w wielkim mieście – jaka, jak, gdzie i kto? Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira – Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach...

Zapraszamy na konferencję Nowe wyzwania w administracji publicznej 15.05.2019 r.

Posted by on Lut 6, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą „science-fiction”, a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim, a urzędem. Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas konferencji „Nowe wyzwania w administracji publicznej„, która odbędzie się 15 maja 2019 roku w Warszawie. Tematyka konferencji: Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa Praktyka...

NFOSiGW rozpoczyna nabór wniosków dotyczących adaptacji do zmian klimatu

Posted by on Lut 6, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego 5.4 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Nabór trwać będzie od 01.02.2019 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Wśród wspieranych rodzajów przedsięwzięć są m.in.: opracowanie miejskich planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu, działania inwestycyjne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym: tzw. „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa, działania z zakresu zapobiegania powodzi i przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na przykład: zwiększanie retencji w ekosystemach, budowa urządzeń wodnych, zaopatrzenie ludności w wodę do picia na obszarach zagrożonych suszą, działania dotyczące...

Zrównoważone budownictwo – Zielone Jaworzno – dzielnica XXI wieku

Posted by on Lut 5, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Śladem Vancouver, Amsterdamu czy szwedzkiego Örnsro brytyjski deweloper planuje w Jaworznie budowę pierwszej zielonej dzielnicy. Łatwy transport publiczny, mądra gospodarka odpadami, niskoemisyjna energia i budynki z ekologicznych materiałów, a wszystko w otoczeniu zieleni, bez samochodów widocznych zza okna. Utopia? Wcale nie. Takie plany ma firma Slag Recycling z Krakowa, należąca do brytyjskiej grupy kapitałowej St. Paul’s Developments, znanej z realizacji ambitnych projektów rewitalizacyjnych na Wyspach. W Łodzi od 2007 roku spółki z grupy SPD zaangażowane są w rewitalizację dzielnicy Księży Młyn. W Jaworznie-Szczakowej deweloper posiada blisko 20-hektarowy teren po dawnej cementowni, na którym teraz planuje realizację projektu SILO. Inwestycję wyróżnia niespotykany w polskich realiach wskaźnik udziału obszarów zieleni: zielona...

Książka Nauka o klimacie

Posted by on Lut 2, 2019 in Uncategorized | 0 comments

Globalne ocieplenie to temat bardzo gorący, wywołujący emocje i ożywione dyskusje. W tych dyskusjach spotykamy wiele niezrozumienia, wyobrażeń odległych od stanu wiedzy i często powtarzanych mitów klimatycznych. Nauka o klimacie – jak każda dziedzina współczesnej nauki – jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie wymaga sporej wiedzy. Znajdziesz ją w wydanej na przełomie 2018 i 2019 roku książce „Nauka o klimacie”, zgrabnie łączącej przystępną formę książki popularnonaukowej z poziomem merytorycznym podręcznika akademickiego. W książce krok po kroku zapoznasz się mechanizmami działania maszyny klimatycznej, dawnymi zmianami klimatu (na podstawie wiedzy o mechanizmach działania klimatu rozumiejąc dlaczego miały miejsce i jak przebiegały), obecnej jego zmianie (w oparciu o...